Фізичний розвиток учнів 16-18 років і його вплив на професійне становлення фахівця

Нова педагогіка » Професійно-прикладна фізична підготовка учнів і студентів » Фізичний розвиток учнів 16-18 років і його вплив на професійне становлення фахівця

Сторінка 1

Під фізичним розвитком розуміють комплекс морфо-функціональних якостей організму, який визначає запас його фізичних сил [9]. До морфологічних ознак в антропології відносять: масу, щільність тіла, які визначаються абсолютними величинами довжини тіла, маси окружності грудної клітки. До функціональних можливостей організму ті особливості, які пов'язані зі специфічними та біохімічними: тями організму. Під біохімічними особливостями розуміють метаболізму, що відображаються на ступені жировідкладення і мускулатури. Отже, під функціональними можливостями організму розвиток фізичної працездатності та рухових якостей - сили, витривалості, гнучкості, спритності, а також узгодженість роботи органів і систем організму.

Аналогічної думки дотримуються і у теорії фізичного виховання.

Б М. Шиян дає визначення фізичному розвитку, за яким - це процес поступового становлення та зміни форм і функцій організму людини. У ході цього розвитку він виділяє три фази: підвищення рівня, відносна стабілізація і поступове зниження фізичних можливостей. Цей же автор відзначає, що на фізичний розвиток людини має три групи факторів: біологічні, клімато-географічні та соціальні.

Групу клімато-географічних факторів складають ті, які обумовлені кліматичними і метереологічними умовами, характерними для відповідних географічних зон.

До соціальних факторів відносяться умови матеріального життя, трудової і навчальної діяльності, зміст виховання, включаючи фізичне. У свою чергу, соціальні фактори впливають на дію біологічних і клімато-географічних факторів. Наприклад, покращення матеріальних умов життя заливає на прискорення приросту довжини та маси тіла.

Високий рівень фізичного розвитку створює передумови для доброго здоров'я та високої працездатності.

Отже, під фізичним розвитком в антропології, теорії та методиці фізичного виховання розуміють, з одного боку - зміни просторових розмірів довжини тіла, а з іншого - зміни рівня розвитку фізичних здібностей, обновлених внутрішніми факторами і умовами життя.

На даний час рівень фізичного розвитку вимірюють співвідношенням розмірів тіла: довжини, маси тіла та окружності грудної клітки.

У порівнянні з підлітками 13-16 років, в учнів-юнаків професійно-технічних навчальних закладів спостерігається відносно спокійний, помірний перебіг процесів розвитку окремих органів і систем організму, закінченням статевого дозрівання в учнів цього віку проявляються статеві і індивідуальні розбіжності у будові організму. В юнацькому віці уповільнюється ріст тіла у довжину, але збільшуються його розміри у нарину, а також приріст ваги тіла. За зовнішнім виглядом та пропорціями, а юнаки професійно-технічних навчальних закладів наближаються до показників дорослих. У зв'язку із цим, методика проведення уроків фізичної культури мало чим відрізняється від занять із дорослими. Динаміка навантажень у багатьох випадках набуває ознак, характерних спортивному тренуванню.

В цей період швидко збільшується м'язова маса, зростає сила м'язів. До 17 років загальна м'язова маса досягає близько 45% від загальної маси тіла. М'язи у юнаків більш еластичні, ніж у дорослих. Такі особливості створюють основу для швидких, різноманітних за характером і за амплітудою рухів. У них більш виразніше, ніж у підлітків, спостерігається різниця у збільшенні м'язової сили правої і лівої половини тіла. Тому для формування рухового апарату вагоме значення надається ому розвитку м'язів правої і лівої частини тулуба та кінцівок. На уроках фізичної культури необхідно забезпечувати всебічний с мускулатури, залучати до роботи різні м'язові групи шляхом силових фізичних вправ та вправ на загальний розвиток організму Необхідно широко використовувати загальнорозвиваючі вправи для рук, ніг, тулуба у різні сторони, вправи із палицями, набивними м’яча. вправи на гімнастичній стінці, із обтяженням.

В юнацькому віці завершується розвиток центральної нервової системи, досконалості досягає кора головного мозку. Нервові процеси стають рухливими, зростає їх сила, процеси збудження і гальмування стають. Значно покращується аналітична діяльність кори головного мозку, високого рівня досягає друга сигнальна система. Це сприятливі умови для поглибленого навчання учнів навчальних закладів руховим діям, розвитку у них рухових якостей, у тому числі і професійно-прикладної спрямованості.

Із врахуванням статевих і вікових особливостей, процесів акселерації і природного приросту рухових функцій у тренувальному процесі підготовки юнаків доцільно включати: 25% - навантажень для аеробної; 15% - анаеробної; 10% - динамічної; 5% - статичної зрілості: 15% - прудкості; 15% - "вибухової" і 5% - абсолютної сили. Процес управління руховою підготовленістю школярів не так бути ефективним без зворотного зв'язку. Такий зв'язок забезпечує тестування з інтервалом не більше 3 місяців.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності здійснення диференціації навчання у середній школі
У ході дослідження було з'ясовано, що педагог має визначити, знати, ураховувати індивідуальні особливості своїх учнів, їхній фізичний розвиток, темперамент характер, волю, мислення, почуття ...

Змістова структура патріотичного виховання
Сучасні умови життя в Україні висувають перед народною освітою якісно нові завдання у сфері виховання молоді, розв’язання яких допоможе подолати існуючий формалізм у змісті роботи школи. Ви ...

Методика експериментного дослідження у системі робіт з розвитку зв'язного мовлення учнів
Мовна особистість свідомо, відповідно до своїх переконань та життєвих цінностей обирає мовою спілкування мову Вітчизни, досконало вивчає її, пишається нею як національним надбанням і ознако ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net