Професійно-прикладна фізична підготовка як соціально-економічна проблема

Нова педагогіка » Професійно-прикладна фізична підготовка учнів і студентів » Професійно-прикладна фізична підготовка як соціально-економічна проблема

Сторінка 2

Кожна професія висуває специфічні вимоги до фізичних і психічних якостей людини, її прикладних умінь і навичок. Тому при підготовці молоді ю праці у професійно-технічних навчальних закладах необхідно поєднувати загальну фізичну підготовку із професійно-прикладною фізичною підготовкою.

Загальна фізична підготовка (ЗФП) створює передумови для успішної професійної діяльності фахівця та опосередковано проявляється через такі чинники працездатності, як стан здоров'я, рівень фізичного розвитку та фізична підготовленість. Тому ЗФП є основою ППФП.

Вивчаючи умови професійної діяльності, можна визначити зміст ППФП. До них відносять:

особливості інформаційного забезпечення діяльності;

характер основних робочих рухів;

особливі зовнішні умови професійної діяльності. Трудова діяльність фахівця вимагає постійного сприйняття і аналізу інформації про виконання дій у зовнішньому середовищі. Сприйняття інформації пов'язане із навантаженням на певні аналізатори (руховий, зоровий, слуховий) та такі психічні процеси, як увага, пам'ять, оперативне мислення, нервово-емоційне напруження. Особливості психічних процесів залежать від виду, інтенсивності сигналів, їх зміни, умов сприйняття (ліміт часу, сприйняття при русі об'єкту чи суб'єкту праці, при перешкодах). Вивчаючи вказані ознаки у конкретній професійній діяльності, можна встановити її специфічні вимоги до психічних і рухових якостей фахівця, що буде визначати зміст ППФП.

Іншим чинником, що визначає зміст ППФП є структура рухової діяльності у процесі праці (характер робочих рухів). Робочі рухи бувають як стереотипні, так і різноманітні. Своєрідні робочі рухи у професійній Діяльності обумовлюють її психофізичні дії на організм. Особливі зовнішні умови професійної діяльності також висувають вимоги до фізичної підготовленості фахівця.

Несприятливі зовнішні, а також виробничі умови (гіподинамія, незручна робоча поза, висока температура, загазованість, дія шкідливих речовин, різного роду випромінювання) викликають додаткове напруження функцій організму, погіршують параметри робочих рухів. Дія деяких факторів середовища носить екстремальний характер. У цих умовах професійна діяльність здійснюється на фоні емоційного напруження, стресових явищ і вимагає мобілізації функціональних резервів організму.

В процесі багаторічної трудової діяльності формується професійний тип особистості, що характеризується певними рисами, специфічною структурою психічних і фізичних якостей. Вивчення специфічних прикладних вимог професії до фахівця дозволяє виділити відповідні для кожного виду трудової діяльності якості, прикладні навички, вміння і знання.

Виділяють основні і допоміжні професійні здібності. Основні це ті, без яких дана діяльність не може ефективно виконуватись і які не можуть компенсуватись іншими здібностями даної структури. Допоміжні здібності - суттєві, але не обов'язкові і можуть замінятись іншими компонентами. Ці наукові положення мають принципове значення для теорії і практики ГШФП у плані індивідуалізації навчального процесу та вихованні провідних здібностей для даної професії. Від рівня їх розвитку залежить професійна працездатність.

ППФП покликана адаптувати, готувати фахівця до вибраного виду діяльності. Тому її завдання можна називати специфічними, а спрямованість визначається вимогами до конкретної професії.

До головних завдань відносяться:

сприяння засвоєнню професії;

протидія впливу несприятливих чинників професійної діяльності на організм фахівця;

забезпечення високої продуктивності праці;

розвиток індивідуальних здібностей.

У процесі ППФП разом із специфічним тренувальним ефектом зміцнюється організм і здоров'я майбутнього фахівця, підвищується рівень всебічного фізичного розвитку. Всебічний розвиток фізичних здібностей і збільшення обсягу рухових умінь і навичок є передумовою успішної підготовки до професійної діяльності.

Ж.К. Холодов і В.С. Кузнецов формулюють завдання ППФП наступним чином:

спрямований розвиток фізичних здібностей, які є специфічними для обраної професійної діяльності;

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Система вправ для навчання техніки письма у початковій школі на уроках турецької мови
Головна мета навчання техніки письма турецькою мовою полягає у формуванні в учнів графічних/каліграфічних та орфографічних навичок. У процесі формування цих навичок учні оволодівають трудно ...

Методи вправ і привчання
Вправляння — виконання учнем певних дій з метою вироблення і закріплення необхідних навичок та позитивних форм поведінки. Застосування їх у вихованні не можна ототожнювати з вправами в проц ...

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел
Учні вже знайомі з письмовим додаванням і відніманням трицифрових чисел, тому ознайомлення з діями в межах мільйона відбувається прямим перенесенням. Пропонують перевірити правильність розв ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net