Методологічна роль законів збереження у фізиці

Нова педагогіка » Методика вивчення законів збереження в шкільному курсі фізики » Методологічна роль законів збереження у фізиці

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

Даний висновок базується на результатах багаторічного досвіду середньої загальноосвітньої школи по змістовному узагальненні, зокрема за методикою формування поняття енергії. Істотний внесок у формування поняття енергії при вивченні фізики в середній школі внесли такі видатні вчені методисти, як JI.A. Іванова, І.К. Кікоїн, А.К. Кікоїн, В.В. Мултановський, В.Н. Мощанский та ін. Ними досліджено поняття енергії на різних рівнях теоретичного узагальнення: закон збереження і перетворення енергії, фізична картина світу, природнича картина світу.

Значимість поняття енергії у формуванні наукового світогляду при вивченні курсу фізики основної школи змушує звертатися до теоретичних передумов вивчення взаємодії, енергії і закону збереження і перетворення енергії, що відображає єдність природи. Рівень засвоєння учнями поняття енергії визначається багатьма факторами. Найважливішим із них є методична підготовка вчителя. Удосконалення методичної підготовки студентів - майбутніх вчителів фізики є однією з умов підвищення наукового рівня викладання курсу фізики основної школи.

Вивчення наукової літератури, спостереження навчального процесу з фізики дозволили визначити і обгрунтувати принципи відбору змісту навчального матеріалу та розробити методику формування поняття енергії в курсі фізики основної школи. Поняття енергії і закон збереження енергії пронизує всі розділи курсу фізики. Зміст навчального матеріалу, що відноситься до даного поняття і закону, можна розглядати як систему понять, ідей природничо-наукової картини світу і методів наукового пізнання[9]. Система включає: поняття видів енергії, взаємодії фізичних об'єктів, властивості збереження і перетворення енергії; ідеї фізичної картини світу (рух як спосіб існування матерії, енергія як кількісна міра руху, універсальність закону збереження енергії, матеріальна єдність світу). Система наукових знань тісно взаємопов'язана з методами пізнання природи. Закон збереження і перетворення енергії є також методом перевірки результатів дослідження не тільки у фізиці, але й в інших природничих науках.

Проведено аналіз методологічних функцій загальнонаукових понять взаємодії та енергії. В результаті взаємодії об'єктів змінюється їх енергія. Енергія є спільною кількісною мірою руху і взаємодії всіх видів матерії. Поняття енергії пов'язує воєдино всі явища природи. Є якісно різні форми руху матерії, які здатні перетворюватися один в одного в строго певних кількісних співвідношеннях. Закон збереження і перетворення енергії реалізує методологічний принцип збереження.

Аналіз становлення і розвитку поняття енергії показує, що основна властивість енергії - збереження на початку було встановлено при механічних, теплових, а потім електромагнітних і квантових взаємодіях. Принцип історизму, покладений в основу конструювання змісту навчального матеріалу, передбачає врахування даного факту в послідовності вивчення видів енергії, починаючи з механічної енергії і внутрішньої енергії систем об'єктів.

У систематичних курсах фізики у відповідності з різними формами руху матерії розглядають різні форми енергії. Матеріал про закон збереження енергії кожного розділу фізики можна розглядати як дидактичну підсистему, пов'язану з емпіричним та теоретичним методами пізнання.

Виявлено тенденції вдосконалення викладу матеріалу про енергію у вітчизняних та зарубіжних курсах фізики. У механіці систематичних курсів фізики поняття механічної енергії вводиться з використанням зв'язку роботи і механічної енергії (терема про кінетичну енергію). Внутрішня енергія в термодинаміці вивчається на основі експерименту, а закон збереження і перетворення енергії розглядається у зв'язку з першим законом термодинаміки. В електродинаміці енергія електромагнітного поля і закон збереження і перетворення енергії застосовується при поясненні дії електричних машин і коливального контуру; у квантовій фізиці при вивченні теорії Бора, енергії зв'язку та поясненні дії ядерного реактора.

Методика формування поняття про енергію спирається на психологічні теорії поетапного формування розумових дій та видів узагальнення. Для оцінки досягнень використовуються різні типи систематизації, що дозволяють виявити рівні засвоєння енергії і закону збереження і перетворення енергії.

На підставі принципів формування в учнів основної школи поняття енергії визначена змістовна модель. Вона включає цілі вивчення системи понять, пов'язаних з поняттям енергії та її збереження. Основний зміст моделі відноситься до механіки, термодинаміки, основам електродинаміки, елементам квантової фізики курсу фізики загальноосвітньої школи. Узагальнення навчального матеріалу про енергію і законів збереження енергії проводиться в кінці курсу фізики дев'ятого класу на основі ідей фізичної картини світу. Найважливішими з них є ідеї про енергію як міру руху матерії, єдності і пізнаванності світу, незнищенності руху матерії, універсальності закону збереження енергії.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Принципи, структура та зміст побудови програми «Духовна музика в сучасній школі»
Повернення знання духовної музики, безумовно, тривалий процес і буде охоплювати не одне покоління. Можливо, він аналогічний процесові входження людини в сферу давньоруського живопису, що оп ...

Творчі задачі на уроках креслення
В умовах сучасної виробничої діяльності кожен працівник повинен мати добре розвинуту просторову уяву та мислення. Наявність у людини зазначених якостей забезпечує належні умови для творчого ...

Функції мови та їх реалізація у мовленні. Органи мовлення, їх функції
У визначенні функцій мови єдності немає. У працях з мовознавства спостерігаємо єдність у таких функціях: інформаційна, комунікативна, емотивна, когнітивна. 1. Інформаційна функція полягає в ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net