Комплекс вправ для навчання діалогу – розпитування у 5 класі з використанням інтерактивних технологій

Нова педагогіка » Використання інтерактивних технологій для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу » Комплекс вправ для навчання діалогу – розпитування у 5 класі з використанням інтерактивних технологій

Сторінка 2

Завдання: Share with your partner your opinion about your favourite genre of music.

Вправа 6.

Мета вправи: навчити учнів створювати власні діалоги – розпитування на основі запропонованої КС.

Тип вправи: комунікативна, рецептивно – продуктивна ( вищого рівня).

Режим роботи: одночасна робота в парах.

Інтерактивний прийом: натовп.

Завдання: You are a representative of a travel company from Great Britain in Ukraine.

You are talking to the worker of international association “Globes”. You should make up a cultural programme for tourists from your country during their state in Kyiv.

Second pupil is a worker of “Globes” find out the tastes of tourists and recommends concert halls which they can visit and also ask whether they know Ukrainian, because it will depend on the performance.

Вправа 7.

Мета вправи: навчити учнів створювати власні діалоги – розпитування на основі запропонованої КС.

Тип вправи: комунікативна, рецептивно – продуктивна ( вищого рівня).

Режим роботи: одночасна робота в парах.

Інтерактивний прийом:рольова гра.

Завдання: The first pupil is a guide of the “Globes” who works with the foreign tourists who came to Ukraine by the themselves. Your task is to make up and realize the cultural programme of tourists. Find out their tastes and recommend to visit concert halls and help to buy tickets.

The second pupil is a foreign tourist who came to Ukraine. Discuss with your guide about the cultural programme and ask about concert properly to your taste.

1. Діалог – це процес двох або більше учасників спілкування , де кожен учасник діалогу виступає як і слухач , так і мовець. Діалогічне мовлення має такі психологічні особливості: вмотивованість, зверненість, емоційна забарвленість, ситуативність, спонтанність та двосторонній характер.Щодо лінгвістичних особливостей це: еліптичність, стягнені форми, широке використання кліше, заповнювачі пауз та простий синтаксис.

2. Метою навчання діалогічного мовлення 5-го класу загальноосвітньої школи з вивченням іноземної мови є досягнення такого рівня навичок і вмінь, при якому учні можуть без попередньої підготовки в природному темпі здійснювати реальну комунікацію. Мета, в свою чергу, передбачає такі завдання: навчити учнів комбінувати мовленнєві зразки згідно з комунікативним наміром і на основі логічної схеми; передавати зміст зразка зв’язного діалогічного мовлення; зв’язно висловлюватись при варіюванні опор; висловлювати свою думку та своє ставлення до предмета мовлення; Але щоб досягти таких результаті в у навчанні необхідно враховувати вікові особливості учнів середньої школи. Це допоможе ефективно підбирати методи, прийоми та засоби навчання.

3. Серед багатьох технологій навчального процесу особливе місце займають технології інтерактивного навчання. Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють.

4. Завданням сучасного освітнього процесу є запровадження й використання інтерактивних технологій на уроках в середніх навчальних закладів освіти. Але слід зауважити, що використання інтерактивних технологій доповнює, а не виключає використання традиційних.

5. Інтерактивні прийоми навчання можуть бути використані для навчання діалогу-розпитування на середньому ступені навчання. До найбільш розповсюджених прийомів інтерактивного навчання для навчання говоріння ІМ належать такі, як дискусія та її форми: круглий стіл, засідання експертної групи, акваріум, форум, дебати, засідання суду; а також мозковий штурм, коло ідей, метод “прес”, мікрофон, навчаючись - учусь, метод «американської мозаїки» та рольова гра. Основними формами роботи на інтерактивному уроці є групові, де учні спілкуються між собою.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Специфіка правил при навчанні письма ліворуких дітей
Навчаючи і розвиваючи ліворуку дитину, слід пам'ятати, що мова дошкільнят підпорядковується закономірностям не логічного, а безпосередньо чуттєвого сприйняття, яке забезпечується діяльністю ...

Історія родинного виховання в Україні
Історія виховання у східних слов'ян сягає в глибоку давнину, у часи відокремлення слов'янської мовної сім'ї від загального індоєвропейського масиву. У V—VI ст. нашої ери завершилося розселе ...

Інноваційні технології навчання
Підготовка школярів до життя, праці й творчої діяльності закладається в загальноосвітній школі. Тому навчальний процес потрібно будувати таким чином, щоб заохочувати учнів до самостійної тв ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net