Комплекс вправ для навчання діалогу – розпитування у 5 класі з використанням інтерактивних технологій

Нова педагогіка » Використання інтерактивних технологій для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу » Комплекс вправ для навчання діалогу – розпитування у 5 класі з використанням інтерактивних технологій

Сторінка 1

Існують певні методичні рекомендації щодо підготовки уроку за інтерактивними технологіями. Правила організації інтерактивної роботи учнів на уроці наступні:

1. До роботи повинні бути залучені різною мірою всі учні.

2. Необхідно дбати про психологічну підготовку учнів. Корисними є: різноманітне та постійне стимулювання учнів за активну участь у роботі; надання можливості для самоорганізації та ін.

3. Тих, хто навчається за інтерактивними технологіями, не повинно бути багато. Продуктивна робота в малих групах. Кожен має бути почутий.

4. Приміщення має бути спеціально підготовленим. Учні повинні мати змогу легко пересуватися під час роботи в малих групах. Усі матеріали для роботи малих груп готують заздалегідь.

5. Під час уроку необхідно дотримуватись регламенту та процедури, проявляти терпимість до будь-якої точки зору, уважно вислуховувати всіх учасників, поважаючи їх.

6. Уважно ставитися до учнів під час формування груп.

7. На одному уроці бажано застосовувати 1-2 інтерактивних прийоми роботи.

8. Під час підготовки питань учителю необхідно продумувати різні варіанти можливих відповідей і заздалегідь виробляти критерії оцінки ефективності уроку.

Вправа 1.

Мета вправи: навчити учнів створювати власні мікродіалоги - розпитування на понадфразовому рівні .

Тип вправи: комунікативна з використанням опори, продуктивна.

Режим роботи: “учень-клас”,”учень-група учнів”.

Інтерактивний прийом: акваріум.

Children, join into pairs. Imagine that you are at the international conference. The first pupil is the delegate from another country of the world. You should make up a dialogue about what role does music play in the world. Make use the plan

1. Music is a very important part in our life.

2. What kinds of music do you know?

3. What kind of music do you prefer?

Вправа 2.

Мета вправи: навчити учнів висловлюватися на рівні понадфразової єдності у діалозі – розпитування.

Тип вправи: комунікативна, продуктивна.

Режим роботи: “учень-учень”.

Інтерактивний прийом: ток-шоу.

Children, today at the lesson we will have a talk show. Imagine that you are the guests of our programme :

Mary Smith – a musician, John Franklin – a student, Marta Stuart - a critic, and our special guest – a famous singer – Shakira.

So today at the the programme you will ask us about our opinions and our attitude to music.

And the audience will get to know whether they agree or disagree with it. The audience can prepare and ask our guests questions.

Вправа 3.

Мета вправи: навчити учнів самостійно вживати різні види ДЄ.

Тип вправи: умовно-комунікативна репродуктивна, з використанням опори – логіко-структурної схеми.

Режим роботи: “учень-клас”.

Інтерактивний прийом: ланцюжок.

Завдання: Children, let’s speak about different kinds of music. I will start and you will continue.

T: There are some famous kinds of music all over the world.

P1: Pop music, folk music, rap, heavy metal and others.

P2: Music helps people to open their inner world.

P3: People all over the world like listen to the music.

Вправа 4.

Мета вправи: навчити учнів будувати діалог – розпитування на

понадфразовому рівні.

Тип вправи: комунікативна, продуктивна.

Режим роботи: робота в групах.

Інтерактивний прийом: форум.

Work in pairs. The first pupil is a musician critic. You should discuss such a debatable with your patner.

Some people think that music has a great influence on the pupils . Do you agree? Prove your decision.

The other pupils should listen attentively to all the arguments and after discussion you can ask the musician critic questions.

Вправа 5.

Мета вправи:навчити учнів самостійно вживати ДЄ.

Тип вправи: комунікативна, продуктивна.

Режим роботи: учень-учень.

Інтерактивний прийом: обмін думками.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Система комп'ютерних технологій та особливості їх застосування в процесі позашкільної роботи з учнями старших класів
Проблеми комп'ютеризації навчання в сучасній школі активно обговорюються психологами, педагогами, методистами. Для вирішення завдань нашого дослідження зупинимося детальніше на вивченні осо ...

Передумови формування писемного мовлення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Писемне мовлення як одна з форм мовленнєвої діяльності - важливий засіб комунікації і здобування знань, особливо в період шкільного навчання. Повноцінне оволодіння ним є не тільки освітнім, ...

Учитель і учні як творці й учасники риторичного дискурсу освіти
Основні засади риторичної освіти забезпечують ефективне вивчення риторики в навчальному закладі, основою якої є риторичний дискурс. Ціннісними орієнтирами риторичного дискурсу вважають особ ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net