Класифікація інтерактивних прийомів для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу

Нова педагогіка » Використання інтерактивних технологій для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу » Класифікація інтерактивних прийомів для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу

Сторінка 2

1) вступ до проблеми, пояснення учасникам суті метаплану як методу вирішення проблеми (створення плаката, в якому відображені основні аспекти проблеми);

2) постановка першого завдання, створення першого плаката, робота з картками, переміщення першого плаката;

3) поділ на групи й узгодження другого завдання (теми), створення другого плаката у группах, робота з картками, презентація плакатів;

4) узагальнення пропозицій, зафіксованих на плакатах усіх груп, підбиття підсумків.

Правила ведення дискусії:

- сперечатися по суті;

- не допускати образливих реплік, не давати виступам оцінку. Не нав'язувати свою думку; поважати погляди опонентів; перш ніж критикувати, намагатися зрозуміти точку зору оппонента;

- чітко формулювати свої думки, стримувати емоції;

- намагатися встановити істину, а не демонструвати красномовство;

- уміти усвідомити свою неправоту та дійти спільної думки.

Мозковий штурм. Метод розв'язування проблеми за обмежений час. Послідовність дій може бути такою.

1. Вступ. Формулювання проблеми. Постановка завдань, визначення терміну обдумування пропозицій.

2. Висловлення суджень, ідей. Реєстрація ідей на дошці.

3. Обґрунтування своєї ідеї тими, хто її висловив. Загальна дискусія навколо представлених ідей (правильність, доцільність, оригінальність). Вибір найкращої ідеї.

4. Обґрунтування остаточного вибору. Підбиття підсумків заняття.

Правила мозкового штурму:

- Кожен може вільно висловлювати пропозиції;

- учасники висловлюються по-черзі, точно і коротко,;

- будь-які пропозиції приймаються і схвалюються учасниками;

- ведучий записує всі пропозиції;

- не можна критикувати і коментувати пропозиції;

- можна розвивати попередні ідеї.

«Ланцюжок» - інтерактивний прийом, який полягає в тому, що учні будують висловлювання на рівні фрази по-черзі один за одним, логічно продовжуючи попередньо сказане висловлювання .

Мікрофон. Цей метод дає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлювати свою думку чи пропозицію. Робота організовується в такий спосіб: спочатку вчитель ставить класу запитання, дає мікрофон (або уявний: ручку чи олівець) учневі, який висловлює свою думку і переда. Мікрофон іншому учневі. Має право говорити тільки той учень, у кого мікрофон. Це займає приблизно 1 хвилину. Відповіді не коментуються і не оцінюються.

Коло ідей. Метою прийому є залучення всіх до обговорення проблеми. Порядок проведення:

- учитель ставить дискусійне питання та пропонує обговорити його в групах;

- після того, як вичерпався час обговорення, кожна група представляє лише один аспект проблеми, що обговорювалася;

- групи висловлюються по черзі, поки не буде вичерпано всі варіанти відповідей; під час обговорення теми на дошці складається список зазначених ідей;

- узагальнюються висловлені думки, робляться підсумк.

Метод «прес». Використовується у випадках, коли виникають суперечливі питання та необхідно чітко аргументувати позицію з проблеми, переконати інших у правоті. Алгоритм виступу доповідача має бути чітким і включати:

- Позицію - «Я вважаю, що .» (висловлення думки, пояснення точки зору).

- Обґрунтування: « .тому, що .» (наводиться причина появи цієї думки, докази на підтримку пропозиції).

Приклад: фраза продовжується « . наприклад .» і наводяться факти, що підтверджують думку, позицію.

- Висновки: «Отже, я вважаю, що .» (висновок з того, про що йшла мова) .

Навчаючи - учусь. Передай знання іншим. Клас ділиться на групи по 3 – 5 учнів. Кожен учень одержує аркуші з відповідною інформацією. Вони знайомляться з її змістом і передають одному з учнів, при цьому одержують інформацію від іншого учня – ця робота проходить в середині кожної групи. Потім представник від кожної групи повідомляє класу те, про що дізналися під час спілкування.

Метод «американської мозаїки» реалізується за схемою: новий матеріал поділяється на 4-6 частин, які пропонуються для вивчення членам груп. Кожен учень із групи досконало опрацьовує одне питання з переліку. Потім члени різних команд, які вивчали одне й те саме питання, збираються для 5-10-хвилинного обговорення його. Після цього вони повертаються до своїх команд і пояснюють зміст своєї частини навчального матеріалу іншим членам групи. Рівень засвоєння навчального матеріалу визначається за результатами індивідуальної самостійної роботи, яку виконує кожний учень за всією темою .

«Займи позицію»: учитель читає твердження, учні повинні підійти до плакату «Yes» or «No». Потім вони аргументують своє рішення.

Рольова гра – це гра за правилами, підпорядкованими досягненню заздалегідь накресленого ігрового результату. Модель навчального процесу, який ґрунтується на грі, вводить учнів у ігрове моделювання явищ, що вивчаються та надає їм нового життєвого досвіду.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Дії над наближеними значеннями чисел
Обчислення з наближеними даними використовуються у процесі розв'язування практичних задач. При цьому результат обчислень, як правило, округлюють. У математичних таблицях і довідниках наближ ...

Методи та етапи виконання елементів петриківського розпису
Для початківця, щоб навчитися малювати петриківський орнамент, треба мати цупкий папір (краще ватман), акварельні фарби, кілька саморобних пензликів, склянку для води, куряче яйце, фарфоров ...

Формування мовно-мовленнєвих компетентностей у майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
У шкільній освіті сьогодні відбувається переорієнтування на гостру потребу комунікативно-діяльнісної спрямованості вивчення мови. „Головне завдання української мови . – підготовка мовно гра ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net