Класифікація інтерактивних прийомів для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу

Нова педагогіка » Використання інтерактивних технологій для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу » Класифікація інтерактивних прийомів для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу

Сторінка 1

Прийоми навчання – це складова методу, певні разові дії, спрямовані на реалізацію вимог тих і інших методів. Поняття методу й прийому розрізняються за цільовим призначенням. Метод - для забезпечення широких дій (розкриття змісту матеріалу, з’ясування суті питання), а прийом – лише разова дія.

Технології ж навчання визначаються як сукупність психолого-педагогічних установок, які характеризують форми, методи, засоби, прийоми навчання; змістова техніка реалізації навчального процесу; модель сучасної педагогічної діяльності з проектування, організації та проведенню навчального процесу.

Отже, далі розглянемо класифікацію інтерактивних прийомів навчання за Галіциною Л. (див. табл. 2.1.). Авторка вживає поняття «методи» в цій класифікації, але беручи до уваги визначення понять «метод», «прийом» та «технологія» доцільно буде вживати в цьому значенні поняття «прийоми».

Інформаційні інтерактивні прийоми навчання - способи діалогічної взаємодії учасників навчання з метою обміну матеріальним чи духовними цінностями. Прикладом є прийом «Моє ім’я». Учасники називають своє ім’я, пригадуючи цікаву кумедну історію,що пов’язана з ним. Така інформація дає змогу запам’ятати кожного з учасників, а також розпитати один одного про цікаві моменти їхнього життя.

Таблиця 2.1

Класифікація інтерактивних методів навчання

Пізнавальні інтерактивні прийоми навчання – це способи пізнавальної взаємодії учасників з метою отримання нових знань, їх систематизації, творчого вдосконалення професійних вмінь і навичок. Прикладами можуть бути рольова гра, прийом евристичний методу «мозкова атака».

Мотиваційні інтерактивні прийоми навчання – способи діалогічної взаємодії учасників навчального процесу, за допомогою яких кожен визначає власну позицію до способів діяльності групи, окремих учасників, викладача, самого себе. Серед цих прийомів можна назвати такий прийом як «Самооцінка», де учасники класифікують позитивне-негативне в своїх відповідях, в своїй участі в роботі груп тощо. Наприклад, цю вправу на самооцінку можна використовувати після будь-якої іншої інтерактивної вправи.

Регулятивні інтерактивні прийоми навчання – це способи, завдяки яким встановлюються та приймаються певні правила діалогічної взаємодії учасників навчання. Наприклад, «Виробимо правило». Перед заняттям учасники формують і записують правила, якими керуються упродовж заняття (правило піднятої руки, говори першим, право на помилку тощо).

Розлянемо тепер окремо пізнавальні прийоми інтерактивного навчання.

Дискусії. Дискусію не можна перетворювати на псевдо обговорення, псевдо пошук тих завдань, які відомі викладачеві - вона повинна бути проблемною. Існує низка прийомів організації обміну думок, які є згорнутими формами дискусії. До них належать:

«Круглий стіл» - бесіда, в якій на рівних приймає участь невелика група учнів (до 5 осіб), відбувається обмін думками як між учнями так і з «аудиторією» (решта класу) .

«Засідання експертної групи» («панельна дискусія») – спільне обговорення висунутої проблеми учасниками групи (4-5 учнів з визначеним заздалегідь головою) та обговоренні доповіді (досить стислої, в якій кожен відповідач висловлює свою позицію) .

«Форум» - обговорення, що нагадує «засідання експертної групи», у ході якого ця група обмінюється думками з «аудиторією».

«Дебати» - формалізоване обговорення,яке побудоване на основі виступів учасників-представників двох протилежних команд-суперників та заперечень до цих виступів.

«Засідання суду» - обговорення, що імітує слухання справи у суді , на якому чітко розподіляються ролі всіх учасників.

«Акваріум»: учасники об'єднуються в групи по 4-6 осіб та ознайомлюються із завданням. Одна з груп займає місце в центрі класу, отримує інструкцію щодо проведення групової дискусії: «Прочитайте завдання вголос; обговоріть його в групі, за 3-5 хвилин дійдіть спільного рішення або підсумуйте дискусію». Після завершення відведеного часу група повертається на місце. Коротке обговорення того, що почули всім класом: чи погоджуєтеся ви з думкою групи? Чи була ця думка достатньо аргументованою? Потім інша група займає місце в центрі кола. Наступна група може обговорювати інше питання або іншу проблему.

Ток-шоу застосовується для залучення учнів до діяльності з набуття вмінь публічно виступати. Планом передбачається:

1. оголошення теми дискусії;

2. пропозиція висловити думку окремим учням, які готувалися до дискусії із запропонованої теми;

3. пропозиція глядачам поставити запитання до цих учнів (ті, які запитують і відповідають, повинні роботи це в стислій, лаконічній формі).

Метаплан - маловідомий спосіб дискусії, що містить елементи «мозкової атаки», аналізу випадків, гри. Його можна використовувати як у малих групах, так і у великих аудиторіях. Методична структура метаплану включає:

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Мотиваційний потенціал школярів 10-11 класів до занять фізичною культурою
Шляхом анкетного опитування учнів виявлено, що основними структурними елементами мотивації визначені привабливі сторони у фізичній культурі та спорті, особисте активне ставлення, ідеал спор ...

Підготовка студентів до викладання суспільствознавчих дисциплін у середніх загальноосвітніх навчальних закладах
Перехід українського суспільства у новий стан свого розвитку закономірно поєднується з удосконаленням усіх соціальних інститутів і систем, у тому числі й системи освіти. Однак, які б реформ ...

Вікові особливості розвитку мовлення дітей раннього віку
Загальновідомо, що розвиток мовлення дітей залежить від розвивального потенціалу мовленнєвого середовища, від характеру спілкування з дорослим. Вивчаючи мовлення дітей раннього віку, відоми ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net