Роль і місце інтерактивного навчання у процесі формування мовленнєвої компетенції з діалогічного мовлення у 5 класі

Нова педагогіка » Використання інтерактивних технологій для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу » Роль і місце інтерактивного навчання у процесі формування мовленнєвої компетенції з діалогічного мовлення у 5 класі

Сторінка 2

Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.

Інтерактивне навчання - це навчання, «занурене» у спілкування. У житті людини спілкування не існує як відокремлений процес або самостійна форма активності. Воно входить до складу індивідуальної або групової практичної діяльності, які не можуть здійснюватись без різнобічного спілкування.

Тому мета введення на сучасному етапі інтерактивних методів навчання полягає в тому, щоб навчальний процес відбувався за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Інтерактивна модель своєю метою ставить організацію комфортних умов навчання, за яких учні активно взаємодіють між собою. Супутніми цілями виступають освітні та розвивальні. Їх досягнення пов'язують з активізацією навчальних можливостей учнів шляхом залучення до діалогу, у ході якого пропонується висловлення та обґрунтування власних думок замість переказування абстрактної, «готової» інформації, відірваної від їхнього життя та суспільного досвіду. Інтерактивні технології навчання (дискусії, метод мозкового штурму, рольові ігри тощо) сприяють розвитку ініціативи, незалежності, уяви, самодисципліни, співпраці з іншими учнями. Вони стимулюють розвиток когнітивних процесів, залучають до активної участі у процесі навчання, заохочують учнів працювати разом, висловлювати свої думки, виражати почуття та використовувати свій досвід, брати на себе відповідальність за навчання та розвивати вміння вчитися.

Для того щоб підкреслити ефективність інтерактивних технологій та зрозуміти краще суть інтерактивного навчання необхідно розглянути класифікацію педагогічних технологій та порівняти інтерактивне навчання із загальновідомими, так званими «традиційними» підходами до навчання. Найбільш доцільною є класифікація за ступенем прояву учнями суб’єктивності, активності, самостійності у створенні умов для свого розвитку. Відповідно до цього можна виділити дві основні групи педагогічних технологій: репродуктивні (особистісно відчужені) та продуктивні (особистісно орієнтовані) (див.табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Дві основні групи педагогічних технологій

Характеристика технології

Репродуктивні

Продуктивні

Мета

Повідомлення учням готової системи знань, формування на їх основі вмінь, навичок

Створення комплексу оптимальних умов для розвитку особистості учня

Характер відносин учителя і учнів

Суб‘єкт-об’єктні ( учитель завжди суб’єкт діяльності, учні - об’єкт впливу вчителя)

Міжсуб’єктні рівноправні відносини

Провідна функція учнів

Сприйняття і запам’ятовування інформації викладача, діяльність за зразком

Самостійне надбання знань, створення умов для свого розвитку у взаємодії з учителем

Провідна функція вчителя

Організація впливу на учнів , трансляція у свідомість учнів інформації у вигляді сформульованих положень, доказів, відібраних фактів, де зафіксовані погляди вчителя, авторів підручника

Організація взаємодії з учнями, створення умов для розвитку їхньої суб’єктивності, самостійності в діяльності учнів

Головні пріоритети

Виконання обов’язкової навчальної програми

Діяльність, спілкування, діалог, можливості самовираження, самореалізації учнів і вчителя, процесуальність, розвиток, рефлексія учнями власного досвіду творчої діяльності

Домінуючі методи

Пояснювально-ілюстративні

Проблемно-пошукові, інтерактивні

Об’єкт головної уваги педагога

Організація власної діяльності

Організація діяльності учнів, педагогічної взаємодії

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Лексичний фонд
Лексичні одиниці, тобто слова - це найменша мовна одиниця, яка має якесь поняття. Кожне слово має свою звукову, семантичну, граматичну та графічну форму. Умови навчання ЇМ в ДНЗ та специфіч ...

Методика підготовки і проведення занять з цивільної оборони з учнями базових шкіл
Захист всього населення країни у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу є головною задачею цивільної оборони. Для її виконання проводяться різні заходи, одним із яких є навчання нас ...

Робота з підручником
Самостійна робота учня – головний шлях виховання самостійності й прагнення до самоосвіти. Теоретичні знання – фундамент для практики. Особливу роль у цьому питанні грає вміння працювати з п ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net