Елементи методики роботи в 1 класі

Нова педагогіка » Читання-розгляд як системний метод формування культури читацької діяльності учня » Елементи методики роботи в 1 класі

Найкращі умови навчання методу читання-розгляду створюються у першому семестрі (півріччі) 1 класу, коли учні ще не оволоділи основами техніки читання. І якщо навчання грамоти і засвоєння методу читання-розгляду відбувається одночасно, то вже у другому семестрі його використання перетворюється у стійку потребу. Тому зустріч з дитячою книжкою має відбуватись як урок мислення-спілкування, як діалог, тобто як активна взаємодія учителя і всіх учнів. А мікроелементом технології формування культури читацької діяльності буде ситуація розмірковування. Тобто, окресливши проблему, вчитель розкриває шляхи її вирішення і вголос розмірковує разом з учнями, демонструє метод мислення, вибудовуючи логіку переконання через постановку запитань і завдань.

Орієнтовними запитаннями-завданнями, які може використовувати вчитель під час розгляду книжки, можуть бути такі:

Що тут зображено?

Що вам знайоме? Що нове?

На які думки наводить цей малюнок?

Де тут надписи? Де прізвище автора? Покажіть. Прочитайте (хто може).

Де заголовок книжки? Покажіть. Спробуйте прочитати.

Як ви зрозуміли цей напис?

Чи знаємо ми цього автора? Які його книжки пам'ятаємо? Вчитель сам нічого про книжку не розповідає. Він тільки ставить запитання: "Чи може бути саме в цій книжці прочитаний твір? Якщо може, то чому?" Після цього своїми діями допомагає малюкам побачити в ній те, що потрібно - зіставити ілюстрації зі змістом, зробити висновок-припущення, здогад: у цій книжці вміщено прочитаний твір, бо. (і дається точна відповідь з наведенням усіх доказів).

У такий спосіб діти засвоюють відповідні слова-символи, усвідомлюють найпростіший зв'язок між змістом книжки та її зовнішніми прикметами, що виражаються через ілюстрації, заголовок, прізвище автора.

Читання-розгляд як комплексний синтетичний метод активізує словниковий запас і уяву; допомагає безпосередньо і надовго запам'ятовувати книжки, до яких звертались на заняттях; сприяє осмисленому і цілеспрямованому виділенню свого кола читання, світу книжок; збуджує уяву, спрямовує у потрібне русло думки і почуття, допомагає уточнити і перевірити власні висновки з прочитаного.

Використання методу читання-розгляду дає змогу:

впізнавати книжку за її зовнішніми ознаками (знайому і незнайому);

ознайомлюватися не менш ніж з 50 книгами на рік;

запам'ятовувати зміст прочитаних книжок;

самостійно вибирати книжку відповідно до своїх можливостей та інтересів.

Метод читання-розгляд - провідний на заняттях з дитячою книжкою і уроках позакласного читання, але не єдиний. Неабияке значення має метод живого слова в найрізноманітніших формах (читання вголос, вибіркове читання, читання в ролях, інтонаційне читання); бесіда-роздуми про прочитане, розповідь, переказ, слухання грамзапису і т.п. Методичні засоби, які здебільшого виконують роль прийомів, допомагають реалізувати провідний метод, а саме: дидактичні ігри, конкурси, інсценівки, виставки, вікторини, драматизація, інсценізація, літературні творчі роботи тощо.

Метод читання-розгляд не втрачає свого значення на будь-якому етапі становлення читацької самостійності. Навпаки, він допомагає привести в систему широкі і стійкі знання, уміння й навички, необхідні для повноцінного самостійного спілкування з колом доступних книжок, а згодом переводить читацькі дії у внутрішню потребу дитини-читача, які надалі реалізуються переглядом книжки. Без оволодіння навичкою перегляду книжки не обійтися навіть найдосвідченішому читачеві.

Рекомендуємо почитати:

Фольклорне свято в системі засобів народного виховання
Багато філософів і історики доводили, що незнання минулого неминуче призводить до нерозуміння сьогодення. Виховання учнів на традиціях української культури – одне з головних напрямків оновл ...

Умови ефективності професійного мовлення вчителя
Попередня розмова про особливості й функції мовлення педагога ставить майбутнього вчителя перед питанням: за яких умов його мовлення може бути інструментом продуктивного розв'язання педагог ...

Іноземна пісня як елемент національно-культурного компоненту змісту навчання англійської мови
В даний час є природним те, що оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування неможливо без знань особливостей культури країни досліджуваної мови. Лінгвокраїнознавчий та комунікативний п ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net