Загальні рекомендації щодо техніки діалогу

Нова педагогіка » Інтерактивні методи навчання » Загальні рекомендації щодо техніки діалогу

1. Формулюйте ясні, стиснуті, змістовні фрази.

2. Звертайтесь до учасників на ім'я.

3. Не дозволяйте собі коментарії, проміжні оцінки щодо висловлювання учасників.

4. Виявляйте повагу та увагу. Дякуйте за запитання, висловлення думки за ініціативу.

5. Говоріть компліменти. Заохочуйте.

6. Систематично стимулюйте до діяльнісної участі.

7. Звертайтеся до учасників інтеракції за порадою.

8. Використовуйте під час спілкування "Ви-підхід":

Вилучіть Використовуйте

Я б хотів - Ви хочете .

Мені видається - Ваша думка (проблема, пропозиція)

цікавим - цікава (корисна) присутнім

Я дійшов висновку… - Вам буде цікаво дізнатись .

Хоча вам невідомо . - Як ви знаєте, . (Ви, напевно, вже

чули ., Безумовно, Вам відомо .).

8. Ідея вправи "Навчаючи вчуся" у тому, щоб кожний з учасників тренінгу отримав якомога більше інформації та обмінявся нею з іншими. Повторюючи інформацію та пояснюючи її неодноразово, учасники краще її запам'ятовують та усвідомлюють. Використовувати для обміну інформацією можна вправи "Броуновський рух" або "Інформаційне коло". Перша вправа передбачає вільний рух учасників в аудиторії та передачу інформації "випадковим" зустрічним. Друга вправа дозволяє обмінюватися інформацією учасникам (від одного до іншого) по колу (у двох-трьох) колах. Кожний має передати інформацію іншому та прийняти від нього інформацію.

9 Для вивчення та засвоєння нового матеріалу використовуються рольові та ділові ігри. Гра, як вже зазначалося, репетиція певних норм спілкування, майбутньої діяльності. Вона дає можливість відтворити моделі життєвих ситуацій та "програти" їх, краще зрозуміти людську психологію. При цьому гра ще надає можливість оцінити той чи інший варіант розв'язання певної ситуації. Гра - навчання через дію - один із самих ефективних способів набуття досвіду миследіяльності та поведінки. Технологію ігор нами вже розглянуто вище (див. "Технологія ділової гри").

10 Ресурсні вправи та рухливі ігри дають змогу учасникам віднайти сили (ресурси) для виконання складних педагогічних та психологічних завдань. Ці вправи направлені на відпочинок, відтворення енергії (релаксація), на авто оптимізацію (самоустановка, аутогенне тренування), виклик позитивних емоцій, підвищення самооцінки, відчуття взаємної підтримки тощо.

11 Під час тренінгу можуть використовуватись міні-лекції (10-20 хвилин). Матеріал, що пропонується під час лекції, - потрібна для подальшої практичної роботи інформація. Ця інформація вміщує теоретичні положення, наукові факти, аналіз справ з проблеми, тлумачення понять тощо. Її викладають логічно, стисло, виразно, аргументуючи основні положення, ілюструючи їх прикладами, використовуючи різноманітну наочність, демонструючи відео сюжети тощо. Після викладу інформації рекомендується відповісти на питання для з'ясування ступеня усвідомлення та запам'ятовування інформації, організувати обговорення. Наприкінці тренер узагальнює інформацію. Бажано, щоб після лекції її головні тези у друкованому вигляді роздавалися учням.

Рекомендуємо почитати:

Методика використання методу проектів на заняттях з розділу «Технологія вирощування рослин»
В наш час у центрі уваги психолого-педагогічної науки знаходиться актуальна проблема організації особистісно орієнтованої проектно-технологічної діяльності, яка пов’язана з підвищенням якос ...

Психолого-педагогічні засади пізнавальної діяльності учнів
Аналіз психологічної основи уроку передбачає вивчення і оцінку того, якою мірою організація, зміст навчання і дидактичні прийоми забезпечують розвиток учнів, цілісність і ефективність проце ...

Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах
Назвіть особливості організації робочих місць старшокласників-дослідників для проведення практичних і лабораторних робіт на уроках предметів природничого циклу (фізики, хімії, біології). Чо ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net