Техніка постановки запитань

Нова педагогіка » Інтерактивні методи навчання » Техніка постановки запитань

Сторінка 1

1. Питання чітко продумуються та формулюються так, щоб підвести присутніх до розуміння проблеми.

2. Якщо хтось з учасників висловлює помилкове судження, то слід через ланцюжок питань підвести до правильної відповіді.

3. Слід бути толерантним, визнавати право особистості на власну думку, відмінну від думки інших. Потрібно також підкреслювати, що на одне питання може бути декілька відповідей.

4. Питання — також засіб припинення розмови (для тих, хто багато говорить). Ставте їм закриті питання, тобто такі, що потребують однозначної відповіді: "так" або "ні".

5. Закриті, відкриті, риторичні, так звані переламні питання та питання для обмірковування слід розрізняти та використовувати їх у відповідній ситуації.

Закриті питання: потребують відповіді "так" чи "ні".

Відкриті питання: відповідь "так" чи "ні" потрібно аргументувати.

Риторичні питання: не потребують відповіді. їх мета - викликати потік нових запитань та відповідей. А також - зосередити увагу, "опроблемити", викликати емоції тощо.

Переламні питання: конкретизуючі; потребують обов'язкової відповіді (неможливо ухилитись від прямої відповіді), чіткого висловлення думки, її обґрунтування.

Питання для обміркування: дискусійні. (Чи вважаєте Ви, що . Чому?).

6. Тренеру потрібно намагатися "замикати" всі питання "на себе". Інакше виникають діалоги та дискусії між окремими учасниками, а не у колективі. Для дискусій (якщо вони необхідні) потрібно виділити час.

- етика стосунків;

-раціональність, новизна, оригінальність, логічність, можливість практичного застосування проектів, моделей, пропозицій, рекомендацій, алгоритмів, рішень тощо;

- виконання ролей.

5. Резюме: констатація результатів, аналіз причин досягнень та недоліків, формулювання узагальнюючого висновку.

Технологія мозкового штурму (атаки)

Мозкова атака (англ. - брейнстормінг) передбачає колективний пошук нетрадиційних шляхів розв'язання проблем, як дидактичних (предметних), так і психологічних, соціальних, виробничих тощо.

Мозкова атака сприяє розвитку динамічності мисленевих процесів, формує уміння зосереджуватись на певній вузькій актуальній задачі та знаходити її раціональне розв'язання за нетривалий час. Ключовими актами атаки є розуміння, висловлювання та об'єктивація. Успіх брейнстормінгу залежить від дотримання двох головних принципів. Сутність першого у тому, що група учасників при спільній праці може продукувати більш якісні ідеї, ніж при одноосібній роботі тих же людей. Адже запропоновані ідеї уточнюються, доповнюються, отримують ширшого практичного використання як відкориговані групою. Другий принцип передбачає створення демократичних та комфортних умов як сприятливих для генерування ідей.

Способи розв'язання проблеми:

- декомпозиція проблеми на ряд підпроблем та їх розв'язання за допомогою частково пошукового методу;

- формулювання задачі, що є зворотною стосовно заданої;

- зміна послідовності дій, операцій;

- випробування вже відомих способів розв'язання задач, що успішно себе зарекомендували у інших ситуаціях - аналогія, асоціація;

- намагання пригадати подібні проблеми та способи їх розв'язання у інших ситуаціях, сферах діяльності;

- використання інтуїції;

- акцентуація уваги на корисність пропозицій, а не на можливість гарно висловитись.

Головні правила проведення мозкової атаки:

1. У грі всі рівноправні. Ніхто немає переваг, пільг, привілеїв.

2. Найцінніша ідея - та, що відповідає поставленій задачі (економна, оригінальна, фантазійна, нешаблонна, технологічна, така, що не потребує зайвих матеріальних, енергетичних, часових витрат тощо).

3. Категорично забороняється: коментарії, критичні зауваження, проміжна оцінка. Кожна ідея сприймається схвально.

4. Не можна вдавати, що поставлена проблема взагалі немає розв'язку.

5. Допускається можливість розвивати, доповнювати "чужу" ідею,

змінювати певний її "елемент".

6. Дозволяється ставити питання генераторам ідей з метою їх усвідомлення.

7. Думки потрібно формулювати лаконічно, коректно та зрозуміло для інших.

8. Експерти і ведучий не втручаються у процес пошуку ідей.

Орієнтовний склад учасників:

Ведучий (педагог або учень)

Кілька робочих груп учасників. До складу кожної групи входять генератор та резонатори ідеї, їх помічники

Опоненти

Експерти (їх кількість відповідає кількості груп)

Процедура мозкової атаки:

1. Етап формулювання проблеми (проблемної ситуації): оголошення мети, обґрунтування проблеми для пошуку шляхів її розв'язання ("навіщо, що саме і як зміниться); визначення учасників, розподіл ролей проведення інструктажу та доведення правил проведення мозкової атаки. (Приблизно 5-7 хвилин).

2. Тренувальна розминка: Пропонується розв'язання логічних задач, ребусів, оригінальних завдань (вилучити зайве, виправити подеформоване, скласти нову задачу з наявних даних, знайти інший спосіб розв'язання) нетривіальних ситуацій, а також участь у рухливих іграх. Завдання розминки - допомогти учасникам максимально звільнитися від впливу психологічних бар'єрів (закутості, сором'язливості тощо) та зосередитись. (Приблизно 5-7 хвилин).

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Робота з презентацією
Презентація - форма подачі матеріалу у вигляді слайдів, на яких можуть бути представлені таблиці, схеми, малюнки, ілюстрації, аудіо-та відеоматеріали. Для того щоб створити презентацію, нео ...

Лінгводидактичні засади розвитку зв’язного мовлення
Процес становлення мовної особистості починається з дитинства. Коли учень іде до школи, він звертає увагу на мовлення учителя, наслідує його. Кваліфікований педагог на своєму прикладі повин ...

Підготовка вчителя до уроку історії
Підготовка до уроків починається ще до початку навчального року з вивчення державного стандарту й програм для всіх класів. Тільки в цьому випадку вчитель буде давати не окремі уроки, а сист ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net