Структура тренінгу

Нова педагогіка » Інтерактивні методи навчання » Структура тренінгу

Сторінка 1

Кожний тренінг, як правило, складається з трьох блоків: вступного, основного та заключного.

Вступний блок включає систему вправ:

"Вступ", "Правила", "Знайомство", "Очікування".

Вправа "Вступ" складається з таких кроків:

представлення тренерів ( в разі, якщо учасники з ними незнайомі); оголошення теми тренінгу;

- ознайомлення учасників з особливостями методики проведення заняття.

Вправа "Правила"- ефективний метод для досягнення атмосфери довіри та співробітництва. Правила приймаються під час кожного тренінгу. Тренер пропонує правила, а присутні можуть його доповнити, деякі зміни. Правила записують на великому аркуші паперу та помістити на видному місці.

Правила можуть бути такими:

1. Цінуйте час.

2. Говоріть по черзі, коротко та нечасто, по темі.

3. Говоріть тільки від свого імені.

4. Будьте позитивними по відношенню до себе та іншим.

5. Правило доповнення: думки, ідеї, пропозиції додаються до вже

висловлених, а не заперечують їх.

6. Правило поваги до своєї та протилежної статі (хлопці – дівчата, чоловіки – жінки).

7. Правило добровільної участі.

8. Правило конфіденційності (особистісна інформація не обговорюється та не розголошується).

Вправа "Знайомство" також передбачає створення обстановки довіри, розкутості, подолання сором'язливості учасників. Ця вправа, як і попередня, є неодмінним етапом тренінгу, навіть, тоді, коли всі учасники тренінгу знайомі один з одним. Під час кожного тренінгу для "знайомства" пропонуються рухливі ігри (типу «Броунівський рух»), нескладні, змагання, нетривалі парні та групові бесіди, інтерв’ю (теми «Яке значення має твоє ім'я", "Рекомендую прочитати, тому що .", "Люблю відвідувати .", "У дитинстві я був ." тощо). Після цього кожний учасник тренінгу розповідає про те, що цікаве, корисне та приємне він дізнався про партнерів.

Така взаємодія налаштовує учасників тренінгу на доброзичливість та приязність у ставленні один до одного.

Вправа "Очікування" допомагає отримати інформацію про те, з якою установкою, метою учасники прийшли на заняття, які знання та уміння вони вже набули і які хотіли б засвоїти під час заняття, на які позитивні зміни у собі вони сподіваються (поглиблення знань, набуття практичних умінь, зміна ставлень, переконань, зміна у поведінці тощо).

Як правило, зміст своїх очікувань учасники коротко записують на папірцях та подають тренеру. Тренер цю інформацію використовує для того, щоб дізнатись про рівень компетентності присутніх, для організації особистісно орієнтованого навчання учасників, для своєчасної перебудови тренінгу в плані його змісту, структури, форм взаємодії, способів отримування зворотного зв'язку тощо.

Кожна вправа під час тренінгу (йдеться про вправи всіх трьох блоків) має відповідати таким умовам:

- наявність мети, цілеспрямування;

- визначення певного місця та ролі з-поміж інших;

- визначення певного часу для проведення.

Основний блок заняття повністю присвячується реалізації головної мети тренінгу. Мета досягається через виконання конкретних завдань, які є декомпозицією мети. Кожне завдання передбачає виконання вправи (комплексу вправ), при виконанні якої набуваються певні знання та уміння.

Тренер - не тільки організатор пізнавальної діяльності учасників, а викладач, консультант, коригувач. Він управляє пізнавальною діяльністю, слідкує за її цілеспрямованістю.

Під час основного блоку використовуються різноманітні методи навчання:

1) брейнстормінг;

2) робота в малих групах та парах;

3) вправи із зворотним зв'язком;

4) кероване обговорення;

5) "Навчаючи вчуся";

6) рольові ігри;

7) ресурсні вправи та рухливі ігри;

8) міні-лекції.

1. Брейнстормінг вже був розглянутий вище (див. "Технологія мозкової атаки").

2. Робота у малих групах передбачає виконання завдання (вправи) у невеликому колективі (2-5 осіб). Це дає можливість за короткий час всім присутнім висловити свою думку, обговорити проблему та шляхи її розв'язання у зручній обстановці (камерно), допомагає учасникам "розкритися", ближче поспілкуватися один з одним. У такій спосіб формується відчуття спільності, єдиної команди.

Досвід та напрацювання малих груп пізніше обговорюються у спільному колі (колективно).

3. Більшість вправ організується з використанням техніки зворотного зв'язку. Питання ставляться на початку вправи для того, щоб зорієнтуватись, наскільки присутні ознайомлені з темою, та для того, щоб "ввести" їх у тему.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Образотворчі засоби та художня манера живопису К. Білокур
Ім'я Катерини Василівни Білокур, самобутньої художниці з народу, яка в своїх чудових полотнах втілила невмирущу красу живописної української природи, її неосяжні степові далі, лани, щедрі д ...

Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти
Необхідність політехнізації навчання визначають три фактори: економічний, основу якого складає закон переміни праці, обумовлений революційною природою технічного базису великої промисловост ...

Функціональна модель санітарно-гігієнічного виховання учнів
Експериментальна програма виховання здорового способу життя учнів 8-9 класів базувалася на засадах інтегративного та диференційованого підходів. Принцип інтеграції передбачав таку структуру ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net