Технологія ділової гри

Нова педагогіка » Інтерактивні методи навчання » Технологія ділової гри

Сторінка 2

3. Етап проведення гри: Розробка тактики розв'язання проблеми, обґрунтування гіпотез, захист моделей. Вислуховування опонентів. Хід гри та її правила не змінюються. Педагог коригує дії гравців, якщо вони порушують правила або відхиляються від головної мети.

4. Етап аналізу, обговорення, оцінки результатів: виступи експертів, арбітрів, педагога; обговорення, обмін думками.

Аналізу та оцінці піддаються такі аспекти гри:

- дотримання правил, регламенту;

- створення умов для реалізації можливостей учнів;

- гарантування успіху;

- педагогічна фасилітація;

- дотримання інструктивно-демократичного стилю спілкування;

- систематичне формування умінь здійснювати логічні мисленеві

операції та здійснення відповідної корекції;

- розвиток критичного мислення;

- розвиток емоцій;

- заохочування до розумової активності, ініціативи та творчості;

- чергування діяльності та відпочинку.

Виховні вимоги:

- етичність, тактовність учасників;

- толерантність до "чужої"" думки;

- виховання волі, розвиток контролю за емоціями;

- формування самостійності;

- розвиток самоврядування;

- виховання колективізму, уміння працювати в команді та відповідальності за спільну справу;

- стимуляція до самоосвіти та самовиховання.

Технологічні вимоги:

- обізнаність педагога та учнів з технологією підготовки та проведення інтеракції та дотримання її на кожному етапі заняття;

- дотримання кожним учасником інтеракції рольової функції;

- дотримання інструкцій та правил проведення інтеракції;

- вичерпне використання потенціалу внутрішніх методів, способів,

засобів, дій та операцій.

Організаційно-технічні вимоги:

- обов'язковість попередньої підготовки до інтеракції: планування, розподіл ролей та доручень, консультування, інструктування, виготовлення дидактико-засобового забезпечення заняття;

- підготовка приміщення із врахуванням своєрідності інтеракції (умови для групової роботи, диспуту, дебатів, психодрами тощо);

- розподіл часу на кожний етап заняття;

- логічна завершеність етапів;

- дотримання регламенту, темпу та ритму діяльності;

- дотримання композиції дійства (зав'язка, кульмінація, розв'язка);

- правильність, емоційність, акцентованість мовлення.

Гігієнічні вимоги:

- комфортність;

- профілактика перевтоми;

- чергування праці та відпочинку;

- чистота, порядок.

Технологія тренінгу

Тренінг є незамінним елементом сучасної системи навчання і розвитку дітей та дорослих. Адже тренінг - це, насамперед, навчання, що спирається на суб'єктний досвід. Тренінг також передбачає, що його учасники, крім одержання нової інформації, мають змогу відразу ж використати її практиці, набуваючи уміння та навички. Адже експериментальні психологічні дослідження підтверджують, що людина засвоює 10% з того, що чує, 50% - з того, що бачить, 70% - з того, проговорює, 90% - з того, що робить сама.

В основі тренінгу як методу навчання знаходиться партісіпаторний підхід - участі всіх присутніх у процесі навчання. Переваги тренінгу у тому, що під час його тривання:

- збагачується суб'єктний досвід кожного учасника та демонструється попередньо набутий;

- теорія поєднується з практичними діями;

- немає контролю та оцінювання знань у звичному смислі;

- під час тренінгу навчаються граючись;

- участь у акціях добровільна;

- обстановка комфортна, неофіційна, демократична, безпечна;

- умови навчання для всіх - рівні;

- стосунки між тренером та учасниками довірливі, шанобливі, рівноправні;

- інтер'єр аудиторії нестандартний (відсутні столи, стільці розміщені по колу), що не викликає небажаної асоціації з класом, традиційним навчанням, опитуванням тощо.

Основні психологічні принципи проведення тренінгу чинні для будь-якої інтеракції.

Наведемо їх:

1. Принцип не оцінювання дій та особистості учасників: ведучий (тренер) та учасники не мають висловлювати оціночні судження один про одного.

2. Принцип пріоритету процесу діяльності над її формальним результатом: важливі не "правильно - неправильно", "виконав - не виконав", а психологічні (не формальні) результати: кожний учасник пройшов свій шлях розвитку, пережив певні відчуття тощо.

3. Принцип активності учасників: залучення учнів як суб'єктів тренінгу до програвання ситуацій, виконання вправ, структурованого спостереження за поведінкою інших учасників.

4. Принцип дослідницької творчої позиції учасників: суб'єктивне відкриття учасниками психологічних закономірностей, а також власних особливостей, можливостей та творчих ресурсів. Тренінгове середовище - специфічне креативне освітнє середовище, де постійно виникають проблеми, що потребують нестандартного розв'язання кожним з учасників.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Зв’язок педагогіки з іншими науками
Педагогіка вирішує свої завдання не ізольовано, а в тісному взаємозв’язку з іншими науками, використовуючи їхні досягнення в суміжних із педагогікою галузях. Будучи наукою суспільною, педаг ...

Основні принципи виховання
Цілеспрямована організація виховної роботи має здійснюватися на основі єдиних принципів, яких повинні дотримуватися школа й вихователі. Принципи виховання - керівні положення, що відображаю ...

Побудова структурно-смислової з теми «Проектування одягу в художній системі «колекція»
Для розрахунку матриці взаємозв’язків необхідно побудувати вихідний граф дидактичних одиниць теми «Проектування одягу художній системі «колекція». Проаналізувавши граф дидактичних одиниць т ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net