Методика тестування студентів при вивченні модуля "логіка предикатів"

Нова педагогіка » Особливості контролю знань логіки предикатів » Методика тестування студентів при вивченні модуля "логіка предикатів"

Сторінка 2

Якщо символом позначити результат виконання і-м випробуваним -го завдання тесту, то у скороченій формі наведене вище правило можна записати у вигляді:

Після вибору оціночного правила емпіричні дані зводяться в матрицю. Рядки матриці, що складаються з нулів та одиниць, відповідають відповідям студентів на різні завдання тесту. За стовпцями розташовуються профілі відповідей випробовуваних на кожне завдання тесту.

Другий крок. На другому кроці з матриці тестових результатів усуваються рядки та стовпці, які містять тільки нулі або тільки одиниці. Якщо міститься нульовий рядок, то це означає, що випробуваний не зміг виконати правильно жодного завдання в тесті. У цьому випадку висновок досить однозначний. Якщо склалася така ситуація, то тест непридатний для оцінки знань саме цього студента. Для його виявлення рівня знань тест необхідно полегшити, додавши кілька дуже легких завдань, які, швидше за все, більшість інших випробовуваних групи виконає правильно.

Настільки ж непридатний, але вже з іншої причини, тест для оцінки знань студента, якщо він виконав правильно всі без винятку завдання тесту. Причина непридатності тесту – його зайва легкість, яка не дозволяє виявити справжній рівень підготовки студента. Його результати вказують на знання запропонованого в тесті матеріалу, але не дозволяють встановити межу між освоєним і неосвоєним змістом курсу. Можливо, саме цей студент знає багато чого іншого і в змозі виконати по контрольованим розділам змісту набагато більш складні завдання, які просто не були включені в тест.

У цю, здавалося б, звичну для традиційного контролю та бажану для педагога ситуацію, коли випробуваний впорався з усім обсягом контрольованого матеріалу, необхідно використати елементи тестової науки. Хоча традиційний і тестовий контроль слугують одній і тієї ж мети – оцінці знань випробовуваних, між ними є істотні відмінності не тільки за формою проведення, але і за якістю одержуваних оцінок. На відміну від традиційних тестові методи контролю дозволяють відповісти на найбільш важливе питання: наскільки точна оцінка знань кожного випробовуваного і чи слід їй взагалі довіряти?

Сама по собі постановка питання ніяк не пов'язана з вадами тестових методів, оскільки помилка (похибка) вимірювання існує завжди і скрізь. У тому числі й у процесі тестових вимірювань виникає ряд похибок, що заважають отримати істинні бали студентів. Існування похибок призводить до думки про відносну точність оцінок, яка варіює і яку можна визнати як достатню.

Зазвичай, якщо нормативно-орієнтований тест зроблений добре, то достатньою точністю володіють приблизно 70% результатів, що знаходяться в центрі розподілу, а приблизно 5% найслабкіших і 5% найсильніших результатів, яким взагалі не можна довіряти, так як вони відображають справжній рівень знань студентів з дуже великою помилкою вимірювання. Саме з цих міркувань професійно організовані тестові служби при опрацюванні відкидають не менш 3% або 5% результатів на кінцях розподілу. На жаль, в нашій країні часто тестові оцінки випробовуваних виставляються без урахування теоретичних обмежень на можливі діапазони їх застосування.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Сутність, цілі, види агресивності
Різними дослідниками запропоновано безліч визначень і класифікацій агресивності, але жодні з них не можуть бути визнані вичерпними і загальновживаними. Для повного розкриття сутності корекц ...

Індивідуальна робота вчителя-вихователя у навчально-виховному процесі. Робота з важковиховуваними учнями
Вихідним елементом виховання колективу і особистості є індивідуальна робота з учнями, яка повинна проводитися з усіма учнями. Суть - чітка диференціація засобів і методів впливу у відповідн ...

Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності при вивченні турецької мови учнями початкової школи
В історичному плані читання виникло пізніше усного мовлення, проте на його основі, і стало важливим засобом спілкування та пізнання. Завдяки читанню, яке робить доступною будь-яку інформаці ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net