Методика тестування студентів при вивченні модуля "логіка предикатів"

Нова педагогіка » Особливості контролю знань логіки предикатів » Методика тестування студентів при вивченні модуля "логіка предикатів"

Сторінка 2

Якщо символом позначити результат виконання і-м випробуваним -го завдання тесту, то у скороченій формі наведене вище правило можна записати у вигляді:

Після вибору оціночного правила емпіричні дані зводяться в матрицю. Рядки матриці, що складаються з нулів та одиниць, відповідають відповідям студентів на різні завдання тесту. За стовпцями розташовуються профілі відповідей випробовуваних на кожне завдання тесту.

Другий крок. На другому кроці з матриці тестових результатів усуваються рядки та стовпці, які містять тільки нулі або тільки одиниці. Якщо міститься нульовий рядок, то це означає, що випробуваний не зміг виконати правильно жодного завдання в тесті. У цьому випадку висновок досить однозначний. Якщо склалася така ситуація, то тест непридатний для оцінки знань саме цього студента. Для його виявлення рівня знань тест необхідно полегшити, додавши кілька дуже легких завдань, які, швидше за все, більшість інших випробовуваних групи виконає правильно.

Настільки ж непридатний, але вже з іншої причини, тест для оцінки знань студента, якщо він виконав правильно всі без винятку завдання тесту. Причина непридатності тесту – його зайва легкість, яка не дозволяє виявити справжній рівень підготовки студента. Його результати вказують на знання запропонованого в тесті матеріалу, але не дозволяють встановити межу між освоєним і неосвоєним змістом курсу. Можливо, саме цей студент знає багато чого іншого і в змозі виконати по контрольованим розділам змісту набагато більш складні завдання, які просто не були включені в тест.

У цю, здавалося б, звичну для традиційного контролю та бажану для педагога ситуацію, коли випробуваний впорався з усім обсягом контрольованого матеріалу, необхідно використати елементи тестової науки. Хоча традиційний і тестовий контроль слугують одній і тієї ж мети – оцінці знань випробовуваних, між ними є істотні відмінності не тільки за формою проведення, але і за якістю одержуваних оцінок. На відміну від традиційних тестові методи контролю дозволяють відповісти на найбільш важливе питання: наскільки точна оцінка знань кожного випробовуваного і чи слід їй взагалі довіряти?

Сама по собі постановка питання ніяк не пов'язана з вадами тестових методів, оскільки помилка (похибка) вимірювання існує завжди і скрізь. У тому числі й у процесі тестових вимірювань виникає ряд похибок, що заважають отримати істинні бали студентів. Існування похибок призводить до думки про відносну точність оцінок, яка варіює і яку можна визнати як достатню.

Зазвичай, якщо нормативно-орієнтований тест зроблений добре, то достатньою точністю володіють приблизно 70% результатів, що знаходяться в центрі розподілу, а приблизно 5% найслабкіших і 5% найсильніших результатів, яким взагалі не можна довіряти, так як вони відображають справжній рівень знань студентів з дуже великою помилкою вимірювання. Саме з цих міркувань професійно організовані тестові служби при опрацюванні відкидають не менш 3% або 5% результатів на кінцях розподілу. На жаль, в нашій країні часто тестові оцінки випробовуваних виставляються без урахування теоретичних обмежень на можливі діапазони їх застосування.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти
Необхідність політехнізації навчання визначають три фактори: економічний, основу якого складає закон переміни праці, обумовлений революційною природою технічного базису великої промисловост ...

Методи та прийоми духовно - морального виховання молодших школярів
Моральні мотиви керують моральними вчинками людини, спонукають його міркувати над відповідним проявом способу дій. Щоб домогтися від учнів глибоко усвідомленої, обгрунтованої поведінки, вчи ...

Перший рік формування навичок читання іноземною мовою
Одним з основних завдань, які постають перед учителем іноземної мови в початковій школі, є навчання читання, що передбачає формування в учнів необхідних якостей читання: правильності, швидк ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net