Методика тестування студентів при вивченні модуля "логіка предикатів"

Нова педагогіка » Особливості контролю знань логіки предикатів » Методика тестування студентів при вивченні модуля "логіка предикатів"

Сторінка 1

Були обрані за формою проведення групові бланкові тести, які дозволяють охопити велику групу випробуваних одночасно, час відведений для виконання – 50 хвилин. Тести проводилися в робочій обстановці, не затримуючи студентів після пар. При виконанні завдань студентам не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами, конспектами, підручниками і т.д. На першому етапі тестування виконується теоретична частина. Далі здаються роботи, і отримуються завдання практичної частини. На теоретичний блок відводиться 30 хвилин.

Перш ніж почати тестування, студентам необхідно дати інструкцію по його виконанню. Вона може мати такий вигляд:

1. Приготуйте два аркуші паперу та зазначте вгорі на кожному з аркушів свій курс, групу, прізвище і номер варіанта.

2. На першому аркуші вказуємо номери отриманих завдань, записуємо біля номера букву, яка позначає правильну відповідь. На виконання цього завдання (теоретичної частини) відводиться 30 хвилин.

3. На другому аркуші вказуємо номери отриманих завдань, записуємо біля номера букву, яка позначає правильну відповідь. На виконання цього завдання (практичної частини) відводиться 30 хвилин. Виконання завдання з практичної частини будуть зараховуватимуться лише в тому разі, якщо завдання буде розв’язано.

Тести розроблені за програмою вивчення курсу «Математичної логіки».

Містяться тести, які включають перевірку як теоретичного так і практичного матеріалу. Кількість питань теоретичної і практичної частини відрізняється, теоретична частина містить 15 запитань, практична – 5.

Тестові завдання розроблено для тематичного контролю знань. Тести містять завдання закритої форми.

Завдання закритої форми ми вибрали саме завдання в якому потрібно вибрати одну правильну відповідь, так як за їх допомогою порівняно за короткий час можна визначити рівень засвоєння великої кількості фактологічних знань. За їх використання найменше допускається (а то й зовсім не допускається) суб’єктивізму в оцінюванні результатів тестування. Оцінюємо їх на основі критеріїв: правильна–неправильна відповідь.

Тести, які розроблено будемо оцінювати дихотомічно, а саме за кожну правильну відповідь студент отримує один бал, а за неправильну відповідь або за пропуск завдання – нуль балів.

Тестове випробування характеризується тим, що студенти отримують однакові вказівки та інструкцію, жодному студентові не надається ніяких переваг перед іншими, розроблена система оцінювання застосовується однаково для всіх, у процесі тестового опитування ніхто не одержує додаткових пояснень і консультацій. Після отримання завдання кожен студент працює самостійно, не сподіваючись на допомогу сусіда.

Після збору емпіричних даних починається етап математико-статистичної обробки. За класичною методикою етап математико-статистичної обробки можна розбити на низку кроків.

Перший крок. Статистична обробка результатів тестування починається з формування матриці тестових результатів, в якій кількісні дані представляються в систематизованій і стислій формі, щоб забезпечити їх подальшу обробку та інтерпретацію. Складання матриці починається з вибору певного правила для оцінки відповідей студентів на завдання тесту.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Цікава математики у хвилини відпочинку й на групових заняттях після уроків
Давно встановлено, що окремі вправи з цікавої математики, математичні ігри можуть давати дітям таке ж задоволення, так же служити засобом розумного відпочинку, як і елементи цікавого матері ...

Створення відео фрагментів
Ілюстрацією реальних ситуацій, що відбуваються в житті, а також демонстрацією поведінки певних об'єктів у мультимедіа-ресурсі може бути відеофрагмент. Це може бути оцифроване відео (живе ві ...

Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності здійснення диференціації навчання у середній школі
У ході дослідження було з'ясовано, що педагог має визначити, знати, ураховувати індивідуальні особливості своїх учнів, їхній фізичний розвиток, темперамент характер, волю, мислення, почуття ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.edudirect.net