Вулична соціальна робота

Нова педагогіка » Роль соціального педагога в адаптації підлітків » Вулична соціальна робота

Сторінка 2

У стороннього спостерігача може скластись враження, що соціальні працівники намагаються охопити і самостійно вирішити усі проблеми підростаючого покоління. Насправді ж гаслом роботи Київського міського центру соціальних служб для молоді є "Не для молоді, а разом з нею". Фахівці пропонують молоді не лише цікаві форми роботи, а й шляхи самостійного вирішення власних проблем. Кваліфіковані спеціалісти (психологи, соціальні педагоги, юристи, медики) надають термінову інформаційну та консультативну допомогу усім, хто її потребує. Будь-яку консультацію можна отримати під час ігротеки чи дискотеки.

У працівників Київського міського центру соціальних служб для молоді вже сформувався свій імідж. Столичні жителі впізнають їх по яскраво-жовтому вбранню: футболках, регланах, куртках і такому ж сонячному настрою. Їм довіряють, їх люблять, їх чекають на своїх вулицях.

За умов трансформації українського суспільства особливого значення набувають питання формування нової людини, її нових життєвих стратегії, посилення мобільності соціальної поведінки. Таким чином, перед сучасною школою постає проблема формування життєвої стратегії особистості як господаря своєї долі. Це зумовлено, по-перше, необхідністю виходу із кризи цінностей та ідеалів, в якій опинилась особистість на етапі переходу до ринкової економіки; по-друге, потребою в осмисленні існуючих в українському суспільстві моделей поведінки особистості; по-третє, відсутністю чітко обґрунтованих підходів до побудови життєвих орієнтирів особистості школяра.

Тому перед педагогічним колективом школи, соціально-психологічною службою стоїть завдання - готовність педагогів, соціальних працівників, психологів надавати учням практичну допомогу у розробці технологій формування життєвої позиції.

Система заходів носить попереджувальний, запобіжний характер і спрямована на вдосконалення способу життя школярів. Функції цієї системи заходів такі:

- діагностична (виявлення причин і факторів відхилень у поведінці);

- реабілітуючи (перевиховна, спрямована на подолання негативних проявів);

- координуюча (координація усіх зацікавлених структур);

прогностична (передбачення можливих негативних явищ у поведінці неповнолітніх).

Система правового виховання учнів та їх батьків включає в себе:

- створення системи роботи з батьками, адекватної системі правової освіти школярів;

- перетворення батьків в активних суб'єктів правового виховання учнів;

- підвищення рівня правових знань батьків, орієнтованих на забезпечення захисту прав дитини;

- вплив на ціннісні орієнтації батьків на основі гуманістичної етики;

- проведення профілактики правопорушень неповнолітніх шляхом надання допомоги батькам у вихованні дітей з відхиленнями в поведінці.

Форми роботи з батьками можуть бути такими:

1) Діагностика - анкети, тести, запитання і аналіз анкет, створення банка даних;

2) Освіта - вечори запитань та відповідей зі спеціалістами, психологічні і педагогічні тренінги, круглий стіл, консультації, лекторій;

3) Система спільної діяльності - батьківські збори за правовою тематикою, виступи батьків-спеціалістів перед дітьми, відвідування уроків курсу "Я і мій світ", спільні маршрути вихідного дня, спільне виготовлення наочності, посадка дерев, індивідуальні бесіди, тренінги, ігри "Папа, мама, я - сучасна сім'я", виставки спільних робіт батьків і дітей тощо. Основна мета навчання правам людини, правам дитини охоплює:

- формування людської гідності, свободи особистості;

- формування меж особистісних відносин в дусі толерантності (терпимості), ненасильства, поваги, солідарності, дружби, миролюбності, доброти;

- передача знань про права людини в національному та міжнародному вимірах, про взаємозв'язок прав людини і громадянина;

- виховання розуміння нерозривного зв'язку прав людини та її

обов'язків.

Досвідчений педагог, як правило, інтуїтивно знаходить шлях перевиховання того чи іншого "важкого" учня, пошук засобів впливу відбувається, так би мовити, автоматично, цей етап творчої діяльності ніби "згорнутий" у часі. Але, на жаль, майстерність приходить не одразу. Проте вчитель не має права дозволяти собі йти шляхом про і помилок, навмання. Необхідно точно визначити стратегію виховання, а потім уже відповідно до неї обрати тактичні дії.

Страницы: 1 2 

Рекомендуємо почитати:

Психофізіологічні особливості ліворуких дітей
На думку дослідника О.А. Никифорової, поки ще немає чіткої і однозначної відповіді на питання про те, що є причиною ліворукості, але очевидні наступні позиції: • ліворукість – не патологія, ...

Історія зародження та розвиток декоративного розпису
Художній твір (виріб) — особливий соціально-культурний предмет, який відбиває художньо-духовну концепцію та має утилітарну цінність. Якщо художня концепція відсутня або деформована, твір не ...

Аналіз змісту підготовки майбутніх робітників в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю
Основним каналом підготовки висококваліфікованих робочих для підприємств легкої промисловості є система початкової професійної освіти. Вона покликана оперативно і з випередженням реагувати ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net