Планування навчального процесу

Нова педагогіка » Розвиток продуктивного мислення в учнів на уроках креслення » Планування навчального процесу

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

Методична підготовка вчителя до уроку починається з роботи над навчальною літературою. Поряд з цим він ознайомлюється з навчальною літературою з суміжних предметів, щоб використати знання з основ наук. Велике значення має також ознайомлення вчителя з методичною літературою, з досвідом передових учителів.

Поурочний план учителя має відповідати таким основним вимогам:

бути практичним посібником при викладанні;

відображати реальні умови роботи;

допомагати вчителеві готуватися до уроку.

Кожний наступний поурочний план бажано складати після виконання попереднього, щоб можна було врахувати його результати. Взагалі вчитель, закінчивши ту або іншу тему, повинен занотувати, які зміни довелося внести до плану в процесі його виконання. Відповідно, проаналізувавши всі ці відхилення від плану, вчитель зробить для себе певні висновки при плануванні подальшої роботи.

Отже, план для вчителя – це не догма, а насамперед, порядок, система, нарешті, культура праці.

Учителю приходиться частіше поновлювати свої знання і методи роботи, ніж працівникам інших професій. Безумовно, невірно вимагати, щоб кожний крок педагогічної діяльності був неповторним і завжди новим. Немає нічого більш живого, безкінечного, змінюючого, рухливого, ніж праця вчителя, яка об’єктивно вимагає від нього професіональної мобільності і динамізму.

Життя не терпить стеоритичних рішень, і навіть, доброго шаблону. Тільки відхід від шаблону робить думку вчителя розкутою, спонукає його приймати творчі рішення. Кожний учитель має право на індивідуальність, на ініціативу, на свій власний педагогічний почерк.

Вивчення креслення учнями у загальноосвітніх школах має на меті сформувати у них: знання правил виконання графічних побудов на кресленнях та оформлення креслень з урахуванням діючих нормативів; уміння будувати зображення на кресленнях, наносити розміри та проставляти необхідні умовні позначення; уміння користуватися нормативними та довідковими матеріалами під час виконання та читання креслень.

Програма передбачає послідовне вивчення учнями питань побудови контурів зображень на кресленнях; основ побудови зображень методом прямокутного проекціювання; виконання технічних креслень різного призначення, ескізів і технічних малюнків.

Засвоєння навчального матеріалу предмета передбачається на основі проведення практичних робіт та самостійної роботи учнів, яка включає в себе: опрацювання теоретичного матеріалу та виконання індивідуальних графічних завдань. Під час практичних занять розглядаються теоретичні положення та методи їх застосування при виконанні креслень, перевіряється засвоєння поточного навчального матеріалу, виконуються графічні вправи. Організація занять повинна якнайповніше сприяти індивідуалізації навчання школярів. Перелік графічних робіт для індивідуального виконання учнями кожен вчитель складає самостійно.

Вимоги до знань та вмінь учнів.

Учні повинні знати: склад та прийоми використання просторового механізму побудови зображень на дві площини проекцій, прийоми побудови зображень на одну, дві площини проекцій для геометричних тіл та предметів нескладної форми.

Учні повинні уміти: виконувати зображення геометричних тіл та предметів нескладної форми на двох площинах проекцій, уміти розрізняти фронтальну і горизонтальну проекцію предмета.

Відповідні вправи на використання проекційних креслень сприяють розвитку вміння їх читати. Інша справа, існує багато усних специфічних вправ і завдань, які безпосередньо розвивають продуктивне мислення і вміння читати креслення. Ці вправи пов’язані з інтенсивними розумовими діями і просторовою уявою, що спрямовані на створення відповідних просторових уявлень. У цьому плані можна визначити такі передбачені програмою типи вправ на розвиток уміння читати креслення і розвиток продуктивного мислення: читання креслень, що містять дві проекції; виконання вправ пов’язаних з проекціюванням предмета на дві площини проекцій; побудова двох проекцій геометричних тіл.

Учитель повинен навчити учнів читати характерні для даного класу графічні зображення, щоб на наступних практичних заняттях вони розуміли навий матеріал. При цьому, доцільно використовувати на заняттях прийоми спрямовані на активізацію учнівського мислення.

Структура та зміст плану-конспекту комбінованого уроку

Тема: Проекціювання на дві площини проекцій.

Мета:

1. Навчальна: дати поняття про правила та оформлення креслень, склад та прийоми використання просторового механізму побудови зображень на дві площини проекцій; сформувати вміння виконувати зображення геометричних тіл і предметів нескладної форми на двох площинах проекцій.

2. Розвивальна: розвиток продуктивного і просторового мислення, уяви.

3. Виховна: виховати в учнів акуратність, інтерес до креслення, економічне ставлення до матеріалу.

Практична робота:

1. Читання зображень предметів, що містять дві проекції.

2. Виконання вправ, пов’язаних із проеціюванням предмета на дві площини проекцій.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Навчально-методичний комплекс спеціальностей за напрямом підготовки «Менеджмент»
Науково-методичне забезпечення навчального процесу складається: з державних стандартів освіти; навчальних планів; навчальних програм з усіх нор-мативних і вибіркових навчальних дисциплін; п ...

Тестування як інструмент педагогічного контролю
Тестування розглядається сьогодні, в основному, як спосіб ефективної перевірки результатів навчання чи ступеня готовності до тієї чи іншої діяльності. Широке впровадження тестування обумовл ...

Я.А. Коменський – основоположник наукової педагогіки
Народився в 1592р. в м. Нівніце (Південна Моравія) в сім’ї мірошника, члена громади „Чеських братів”. В 1618 році община „чеських братів” призначає Коменського пастирем-проповідником в м. Ф ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net