Планування навчального процесу

Нова педагогіка » Розвиток продуктивного мислення в учнів на уроках креслення » Планування навчального процесу

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

У процесі навчання беруть активну участь вчитель і учні. Тут здійснюється рух від незнання до знання, від неповного знання до більш повного. Від кожного учня домагаються того, щоб він засвоїв ті знання, уміння і навички, які відповідають вимогам програми. Засвоєння знань – це оволодіння ними, відтворення їх та застосування на практиці.

Навчання повинно бути цілеспрямованим. Ним необхідно управляти. У цьому процесі розрізняють діяльність вчителя (викладання) і діяльність учня (навчання). Викладання і навчання тісно пов’язані між собою. Для досягнення поставленої мети необхідно відповідно організувати навчальну діяльність вчителя і учнів, застосувати ефективні методи і прийоми навчання.

Не менш важливим у навчальному процесі є відбір, обробка і систематизація навчального матеріалу. Відбір виступає вирішальним фактором у визначенні змісту навчання. Дуже важливо, щоб зміст навчальних програм відповідав кінцевій меті навчання, а навчальний матеріал і методика його викладання рівню підготовленості учнів.

Вибір того чи іншого методу навчання визначається метою занять, змістом вивчаючого матеріалу, складом учнів і кваліфікацією самого вчителя. Ефективність навчання залежить від того, наскільки вчителю вдалося забезпечити єдність своїх дій з діями учнів.

Таким чином, навчання – це двоєдиний процес, який включає в себе діяльність вчителя і учня. Їхня спільна діяльність забезпечує озброєння учнів знаннями, уміннями і навичками, всебічний розвиток пізнавальних і творчих здібностей.

Сьогодні вчитель покликаний не тільки передати дітям знання, навчити їх що-небудь у вузькому змісті слова, а й збагатити їхню формуючу свідомість високими духовними цінностями, пробудити потреби в суспільній діяльності, в самостійних відкриттях, у створенні нового.

У цьому випадку, зважаючи на значущість розв’язуваних завдань, на перший план виступає педагогічне спілкування, яке передбачає інтенсивний обмін інформацією між вчителем і учнями. Проте дослідження свідчать, що мовлення вчителя, особливо початківця, займає у навчальному процесі невиправдано багато часу. Досвідчені вчителі турбуються не стільки кількістю, скільки якістю інформації, яка подається.

Ефективність спілкування залежить від того, наскільки педагог ураховує вікові та індивідуально-психологічні особливості учнів, дотримується професійної етики. Для учнів 11-х класів характерним є перехід до дорослості. У цьому зв’язку частішають їх конфлікти з дорослими. Учень очікує відповідного ставлення до себе. Потреба в самостійності, яка домінує під час попереднього періоду, трансформується у потребу в самоутвердженні. Він шукає собі групу – реальну або умовну спільність, у якій може здійснювати акти самоутвердження. Як правило, це коло однолітків. За умови ставлення дорослого до учня як до рівного, їх співучасті у спільній діяльності, яка не лише відповідає інтересам останнього, а й забезпечує самоствердження, його соціалізація відбувається без особливих проблем.

Вчитель креслення планує, як застосовуючи різні методи і прийоми, найкраще подати новий матеріал. Він підбирає об’єкти роботи з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, їхнього досвіду, фізичного і психічного розвитку. Так само, як при викладанні інших навчальних предметів, за вчителем креслення зберігаються функції оцінювання наслідків їх навчальної діяльності.

Засвоєння курсу креслення здійснюється на базі вивчення теоретичного матеріалу та виконання графічних робіт. Практичні роботи передбачають: читання креслень, виконання графічних робіт у робочих зошитах і форматах, виконання технічних рисунків, ескізів тощо.

У процесі вивчення елементів графічної грамоти необхідно передбачити широке використання навчальних наочних посібників: таблиць, зразків креслень, моделей, роздаткового матеріалу. Звісно, без планування тут обійтися досить важко.

Планування навчального процесу здійснюється згідно програм Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. У пояснювальній записці розкривається мета та завдання занять, а також деякі вказівки методичного характеру щодо організації навчального процесу, перевірки і оцінки діяльності учнів.

Програма передбачає послідовне вивчення учнями питань загальних вимог до оформлення креслень, побудови контурів зображень на кресленнях, теоретичних основ побудови зображень методом прямокутного проекціювання, виконання технічних креслень різного призначення, основних відомостей про будівельні й топографічні креслення а також про схеми

Засвоєння учнями змісту програми спрямоване на вирішення таких завдань:

1) дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині;

2) навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму і конструкцію;

3) сформувати у учнів систему знань та вмінь, необхідних для виконання графічних документів;

4) забезпечити умови для ознайомлення учнів з структурою і технологією сучасного виробництва, з елементами моделювання та конструювання;

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Творчі задачі на уроках креслення
В умовах сучасної виробничої діяльності кожен працівник повинен мати добре розвинуту просторову уяву та мислення. Наявність у людини зазначених якостей забезпечує належні умови для творчого ...

Розвиток загальних психофізичних особливостей своєї особистості, які є передумовою оволодіння вміннями професійно - педагогічного мовлення
Маємо на увазі насамперед розвиток уяви (відтворювальної і творчої), асоціативної і образної нам'яті. Ми вже згадували, що обов'язковою умовою виразності мовлення вчителя є бачення ним тих ...

Експериментальна перевірка ефективності використання етнопедагогіки на уроках математики в початкових класах
З метою перевірки гіпотези дипломного дослідження, яка ґрунтується на припущення, що вивчення математики в початкових класах здійснюватиметься більш ефективно з використанням основ етнопеда ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net