Творчі задачі на уроках креслення

Нова педагогіка » Розвиток продуктивного мислення в учнів на уроках креслення » Творчі задачі на уроках креслення

Сторінка 1

В умовах сучасної виробничої діяльності кожен працівник повинен мати добре розвинуту просторову уяву та мислення. Наявність у людини зазначених якостей забезпечує належні умови для творчого підходу до праці, постійного підвищення рівня кваліфікації та розвитку інтелектуальних здібностей. У розвитку просторової уяви та мислення школярів найважливішу роль відіграє спеціально організована графічна діяльність на уроках креслення. З цією метою останнім часом багатьма методистами з креслення було запропоновано використовувати різноманітні графічні задачі творчого характеру: на розвиток загальної готовності учнів до проектної діяльності; з елементами проектної діяльності в галузі техніки, архітектури й дизайну; на розробку конструкторських рішень тощо. Характерну ознаку творчого спрямування таких задач їх автори вбачають у наявності варіативності розв’язання кожної з них, завдяки чому завжди може бути досягнутий суб’єктивно новий результат. Він новий тільки для учнів, оскільки вчитель заздалегідь знає, якою буде відповідь.

На нашу думку, в основу визначення видів творчих задач для уроків креслення повинен бути покладений підхід, пов’язаний тільки зі специфікою графічної діяльності учнів у межах змісту навчального предмета, спрямованого на формування графічних знань і вмінь. Такий підхід повинен ґрунтуватися на розумінні творчої навчальної діяльності, як продуктивне мислення учнів. Тобто активізація мислительних процесів учнів під час розв’язування графічних задач повинна розглядатись як творча діяльність.

Звичайно, що розв’язання будь-якої графічної задачі на уроках креслення ґрунтується на мислительних специфічних процесах: вони пов’язані з уявними образами. Наприклад, уявлення про розріз предмета – це тільки результат розумової діяльності, бо насправді предмет розрізається уявно. Те саме можна сказати про проекцію, вигляд, переріз тощо, тобто про переважну більшість уявлень, пов’язаних з графічною діяльністю на уроках креслення.

Численні психологічні дослідження переконують, що суттєво активізувати розумову діяльність учнів на уроках креслення можна за допомогою введення до процесу розв’язування задач на різноманітні перетворення графічних зображень. Під перетворенням графічних зображень розуміють розумову діяльність, пов’язану з уявною зміною просторових властивостей зображуваних предметів чи способу їх зображення. Діяльність, пов’язана з перетворенням графічних зображень, грунтується на уявній видозміні початкового образу предмета відповідно до заданих умов. На основі видозміненого образу повинні виконуватись необхідні графічні побудови. Тобто перетворення графічних зображень слід розглядати як процес, і як результат активної розумової діяльності.

Слід зазначити, що зміст курсу креслення тісно пов’язаний з різними видами перетворень графічного матеріалу, що залишалося поза увагою методистів з креслення. Тому й не існувало чіткого визначення, що слід відносити до перетворення зображень у графічній діяльності учнів та які графічні задачі повинні відповідати таким перетворенням.

Усі перетворення в графічній діяльності поділяються на три види:

1) перетворення зображень;

2) перетворення просторового положення предмета або його форми;

3) перетворення прямокутних проекцій.

Перший вид – перетворення зображень – включає масштабні перетворення зі зміною методу проектування чи способу зображення, спрощення зображень тощо.

Другий вид – перетворення просторового положення зображуваного предмета або його форми – пов’язаний зі зміною просторових властивостей предмета, тобто зміною його просторового положення в цілому або його форми, взаємного розташування частин предмета шляхом їх усування: перестановки, повороту чи деяких інших змін.

Третій вид – перетворення прямокутних проекцій – пов’язаний з такими класичними методами перетворень як обертання, паралельне переміщення, заміна чи зміщення площин проекцій, методи допоміжного проектування. На вищому рівні до третього виду перетворень можуть бути віднесені проективні, топологічні і квадратичні перетворення.

Виходячи зі змісту всіх названих видів перетворень, можна стверджувати, що вони спрямовані на розвиток динамічних просторових уявлень та просторового мислення. Вони сприяють розвитку здатності уявно здійснювати різні просторові маніпуляції з предметами за їх зображеннями, комбінувати або видозмінювати форму предмета в цілому чи її частин. Саме така спрямованість розвитку якостей особистості створює умови для формування прийомів роботи, властивих творчій діяльності.

Включені до першого виду перетворення усією своєю різноманітністю тісно пов’язані з основним змістом курсу креслення: побудова зображень із зміною (збільшенням чи зменшенням) їх розміру; побудова прямокутних зображень предмета за його наочним зображенням; побудова зображень із заміною вигляду розрізом чи перерізом; раціональне скорочення кількості зображень на основі застосування різних умовностей і спрощень.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Металопластика
Найпростішим, легким і доступним видом художньої обробки металів є металопластика. Найдоцільніше приступати до занять із металопластики у 5 класі, оскільки вона не потребує складних прийомі ...

Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерних технологій під час виконання творчого проекту учнями старших класів
На стадії вивчення прототипів проектованого об'єкту, його аналогів виконуються зарисовки, нариси, знімаються кальки, проводиться збір фотозображень. На цьому етапі традиційні графічні засоб ...

Методика здійснення інтерактивного навчання на уроках світової літератури
Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроків. Як правило, структура таких занять складається з п’яти елементів: а) мотивація; б) оголошення представлення т ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net