Організація стимулюючого контролю за успішністю учнів

Нова педагогіка » Розвиток продуктивного мислення в учнів на уроках креслення » Організація стимулюючого контролю за успішністю учнів

Сторінка 2

Другий рівень – реконструктивний – характеризується намаганням учня застосування знань в дещо змінених ситуаціях.

Третій рівень – творчий – характеризується інтересом і намаганням учня знаходити нові способи рішення задачі.

Таким чином, активність в навчанні проявляється не тільки діяльним станом школяра, а й якістю цієї діяльності.

Дитячому віку характерне прагнення до діяльності, бажання в чомусь проявити себе, знайти вихід енергії. Важливо створити такі умови, щоб ця діяльність мала позитивне спрямування. Чи може бути ганебніше за те, коли учень не знає уроку, трясеться від страху, що його можуть визвати відповідати. Якщо його і визвали – відповідає як треба. А не визвали, тим краще. Це біда. Такого не повинно бути при перевірці знань учнів. Перевіряючи в учнів навички і вміння, вчитель креслення залучає до цього учнів. Наприклад, перш ніж перевірити точність розміру креслення деталі, учитель пропонує зробити це учневі. При цьому він стежить чи правильно тримає учень вимірювальний інструмент, чи вміє прочитати розмір. Після цього вчитель вимірює сам. Якщо між результатами виявляється розбіжність, то вчитель пояснює, чим вона зумовлена, яку помилку допустив учень. Це привчає учнів до самоконтролю в процесі роботи. Крім того, вчитель розкриває значення самоконтролю для правильної організації навчального процесу і якщо учні здають графічні роботи без старанної перевірки, то повертає їх для доопрацювання.

Перевірка вмінь і навичок повинна органічно вписуватися у навчальний процес учнів, а не бути самоціллю. Навички, які потрібні для виконання наступних етапів роботи, перевіряють індивідуально в міру того, як учні підходять до їх виконання. Завдяки цьому учні усвідомлюють потребу такої перевірки і ставляться до неї з повною відповідальністю, а вчитель дістає уявлення про кожного учня.

Навчання кресленню необхідно організувати так, щоб самостійна робота учнів в навчальному процесі була не епізодичними явищем, а складовою, спланованою його частиною. Головним засобом, що втягує учнів в самостійну роботу, повинна бути система графічних пізнавальних завдань. При цьому не слід забувати, що основа навчального процесу – в цілеспрямованій інтелектуальній активності, а не тільки в емоційному враженні учнів, це забезпечується відповідно шляхом настановлення – готовністю реагувати в певних ситуаціях, обумовлених попереднім способом. Багато чого залежить на уроці від настанов вчителя. Ніщо так не потрібно вчителю, як віра в учнів; їх доброту, працелюбність, в намагання стати кращими. Від цієї настанови буде залежати характер стимулювання і результат праці.

Не менш важливим моментом організації успішного навчання є формування в учнів культури праці, яка включає в себе вироблення особливих якостей і звичок необхідних для оволодіння графічною грамотою. Сюди входить:

а) тримання в порядку робочого місця;

б) раціональна організація режиму роботи;

в) вміння зосереджено та уважно працювати;

г) здатність робити все точно і акуратно;

д) уміння долати труднощі;

е) розвиток образної пам’яті, просторової уяви і мислення;

є) уміння вести спостереження;

ж) бути цілеспрямованими, висловлювати думку логічно і лаконічно;

з) володіння раціональними графічними способами побудови зображень;

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Проміжне зовнішнє незалежне тестування, причини та необхідність його запровадження, шляхи реалізації та перспективи розвитку
Після скасування щорічних іспитів для учнів середіх загальноосвітніх шкіл України та запровадження щорічних державних аттестацій, загальний рівень знань серед учнів почав швидко знижуватися ...

Методи діагностування обдарованих дітей
Побудова правильної стратегії роботи з обдарованою дитиною передбачає її всебічне вивчення. Однак, попри всю важливість цього завдання, головна увага дослідників звертається не на комплексн ...

Виховання фізичної і психофізичної культури
Козацьке загартування тіла і духу своїми коренями сягає часів праукраїнської історії. Цілісна система козацького тіло виховання викристалізувалася і досягла найвищого ступеня розвитку саме ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net