Організація стимулюючого контролю за успішністю учнів

Нова педагогіка » Розвиток продуктивного мислення в учнів на уроках креслення » Організація стимулюючого контролю за успішністю учнів

Сторінка 1

Важливим компонентом навчально-пізнавальної діяльності є її контроль. На особливу увагу заслуговує використання стимулюючого контролю, який дає можливість не тільки оцінити рівень знань учнів, а й сприяє формуванню бажання вчитися. Очевидно, це стає можливим у тому випадку, коли вчитель у процесі перевірки не обмежується констатацією помилок, а допомагає позбутися їх.

Для окремих учнів характерна втрата віри в своїх силах. Нерідко, вони самі заявляють, що у них нічого не вийде, що вони не здібні. Такі учні часто байдужі до зауважень вчителів, до оцінок, почувають себе неповноцінними, стають пасивними. У такому випадку дуже важливо мобілізувати здібності учня, зміцнити його віру у власні сили. Для цього створюють таку педагогічну ситуацію, в якій він міг би в чому-небудь проявити себе, сам міг переконатись у тому, що він на щось здатний. Досвідчені вчителі так намагаються організувати процес навчання таких учнів, щоб у них виходило, щоб товариші помітили їх перші успіхи. Упевнившись у своїх успіхах, помітивши інтерес до себе і відчувши повагу товаришів, в учня пробуджується почуття гідності, він починає інакше дивитись на себе, у нього змінюється віра в свої сили, проявляється бажання поводитись інакше, стати іншим, кращим.

Крім того, вчитель дає учням загальну характеристику виконаної роботи. При цьому в учнів створюється чітке уявлення про зміст наступної роботи: чи є вона складнішою, відповідальнішою.

Унаслідок цього учні бачать перспективу. Це мобілізує їх, породжує бажання правильно організовувати свою роботу, досягти високоякісного виконання графічного завдання. Схвалення навчальних успіхів учня веде до розвитку в нього позитивних мотивів навчання.

З педагогічної точки зору цінними є мотиви інтелектуального спонукання: бажання і прагнення знайти відповідь на запитання, розв’язати те чи інше завдання та одержати задоволення від самого процесу праці і його результат. Цікава діяльність захоплює учня, у ній він забуває свої погані потяги, в нього народжуються хороші прагнення, проявляються позитивні якості.

Досвід показує, що не всяке заохочення активізує процес виконання учнів. Воно має виховну силу тільки при дотриманні певних умов. Передусім важливо своєчасно помітити появу позитивних зрушень в особистості учня в його ставленні до навчання, до праці. Часто буває корисним похвалити учня, коли він ще не досяг серйозних успіхів у поведінці, але проявляє прагнення до цього. Якщо відзначити хоч би невеликі зміни на краще, невелику перемогу учня над собою, то похвала розбудить в нього енергію, буде стимулювати його на повторення тої позитивної діяльності і вчинків, за які його похвалили, породить бажання продовжувати діяти таким же чином. В цілому, слід керуватися тим, що заохочення повинно бути заслуженим. При цьому враховуються не тільки результати діяльності, а й в основному те, наскільки учень сумлінно її виконав, скільки він вклав у неї праці, тобто ступінь його зусиль.

Стимулювання учнів до навчальної діяльності – це перш за все, стимулювання їх до активності. Саме тільки через активність формується особистість людини. Активність у навчанні характеризується стійким проявом інтересу до предмету, теми, задачі. Виділяють три рівні пізнавальної активності.

Перший рівень – репродуктивний – характеризується намаганням учня запам’ятати і відтворити вивчений матеріал за зразком.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Засоби захисту населення. Особливості захисту дітей
Захист населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу є головною задачею цивільної оборони і досягається максимальним виконанням усіх захисних заходів, найкращим використанням в ...

Реалізація принципу свідомості та активності навчання на практиці
Вимоги певних принципів реалізуються через систему правил. Правила – це регулятивні судження, заповіді, закони, що підпорядковують конкретні дії вчителя та учнів і без яких унеможливлюється ...

Дослідження питання вивчення священних книг в методиці літератури та шкільної практики
Вивчення священних книг у методиці викладання світової літератури є однією з важливих проблем сучасної літератури. Адже вивчення священних текстів в загальноосвітній школі має виключно прос ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net