Диференційований підхід оцінювання знань та вмінь учнів

Нова педагогіка » Розвиток продуктивного мислення в учнів на уроках креслення » Диференційований підхід оцінювання знань та вмінь учнів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Здійснюючи індивідуальний підхід до учнів, учитель креслення повинен:

систематично і всебічно вивчати індивідуальні особливості учнів;

поєднувати фронтальну, групову та індивідуальну форми організації навчання;

здійснювати організацію самостійних робіт, продуктивної праці учнів із використанням технічної документації різного типу;

використовувати при необхідності роздатковий матеріал, моделі, натуральні зразки виробів, об’єктів техніки тощо;

проводити індивідуальні бесіди та консультації;

при первинному засвоєнні трудових практичних навичок застосовувати тренажери, пристосування, письмові алгоритми;

використовувати методи програмованого навчання;

диференціювати за рівнем складності графічні завдання, здійснювати індивідуальний добір об’єктів праці.

Проблема індивідуального підходу пов’язана з підвищенням якості навчання, переорієнтацією навчального процесу на особистість школяра. Особливо гостро стоїть питання про врахування індивідуальних відмінностей учнів при засвоєнні ними техніко-технологічних відомостей, оскільки це відбувається в умовах обмеженого часу і з орієнтацією, як правило, на можливості середнього учня. Індивідуального підходу вимагає і контроль засвоєних знань, а також уміння застосовувати їх при виконанні графічних завдань. Індивідуальний добір спеціальних контрольних завдань сприяє усуненню формалізму в оцінці знань і вмінь учнів, дає змогу оптимально організувати їх самостійну роботу.

Досвід нашої роботи в школі, аналіз досвіду ряду вчителів показали, що одним з ефективних засобів реалізації індивідуального підходу до учнів на уроках креслення можуть бути диференційовані завдання, тобто поділені на якісно різноманітні групи залежно від їх складності. Остання визначається сукупністю таких показників: обсягом завдання (питома вага графічних робіт і розрахунків, кількість поставлених в умові запитань тощо); типом розумової діяльності, необхідної для його виконання (відтворення засвоєних раніше відомостей, застосування знань у типових або нетипових умовах, пошук нових засобів розв’язання навчальної проблеми або нової інформації з додаткових джерел); наявністю чи відсутністю програмованих відповідей, підказок.

Запропоновані завдання поділяються на чотири групи. Перша група – простіші, друга – складніші і т.д. Перші дві групи відрізняються тим, що при виконанні завдань вимагається репродуктивна (відтворююча) діяльність, тоді як завдання третьої і четвертої груп передбачають мислительну діяльність продуктивного характеру. Крім того, перша і друга групи в свою чергу складаються із завдань декількох типів, які незначною мірою відрізняються за своєю складністю.

Перша група включає програмовані завдання на впізнавання, розрізнювання, класифікування і впорядковування. Завдання перших трьох типів передбачають вибір з можливих двох і більше варіантів їх розв’язків, у тому числі помилкових, одного чи кількох правильних. У завданнях на впорядковування вимагається розмістити в певній послідовності операції побудови зображень.

Відмінною особливістю завдань на впізнавання є наявність у програмованій відповіді тільки одного правильного розв’язку.

У завданнях на класифікування передбачають вибір з програмованих відповідей, об’єднаних одним узагальнюючим поняттям.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Організаційно підготовчий етап проектування виробу
На організаційно-підготовчому етапі проектування виробу слід передусім наголосити на історії створення таких витворів, їх аналогів тощо. Художня обробка дерева — найдавніший вид декоративно ...

Система вправ для навчання аудіювання на початковому етапі вивчення турецької мови
До системи вправ для навчання аудіювання входять дві підсистеми: вправи для формування мовленнєвих навичок аудіювання; вправи для розвитку вмінь аудіювання. До першої підсистеми входять 3 г ...

Психолінгвістичні особливості навчання англійського діалогічного мовлення у 5 класі
Діалогічне мовлення - це процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування. Тому в межах мовленнєвого акту кожен з учасників виступає як слухач і як мовець. Розглянемо псих ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net