Розвиток продуктивного мислення на уроках креслення

Нова педагогіка » Розвиток продуктивного мислення в учнів на уроках креслення » Розвиток продуктивного мислення на уроках креслення

Сторінка 2

Ознайомлення учнів лише зі спеціальними способами рішення окремих типів задач створюють, на наш погляд, реальну небезпеку того, що учні обмежаться засвоєнням одних шаблонових прийомів і не набуватимуть уміння самостійно вирішувати незнайомі задачі (“Ми такі задачі не вирішували”, – часто заявляють учні).

У системі завдань шкільного курсу креслення, безумовно, необхідні задачі, спрямовані на відпрацьовування практичних навичок, задачі спрямовані на розвиток просторового мислення, уяви, тренувальні вправи, виконувані за зразком тощо.

Але не менш необхідні задачі, спрямовані на виховання в учнів стійкого інтересу до вивчення креслення, творчого відношення до навчальної діяльності графічного характеру. Необхідні спеціальні вправи для навчання школярів способам самостійної діяльності, загальним прийомам рішення графічних задач, для оволодіння методами наукового пізнання реальної дійсності, а також прийомами продуктивної розумової діяльності, вирішуючи ту чи іншу задачу.

Здійснюючи цілеспрямоване навчання школярів за допомогою спеціально підібраних вправ, можна вчити їх спостерігати, використовувати аналогію, індукцію, порівняння, і робити відповідні висновки. Необхідно, як ми вважаємо, прививати учням міцні навички продуктивного мислення, розвивати просторову уяву.

У шкільних підручниках з креслення (і не тільки нині діючих) мало завдань (прикладів), за допомогою яких можна показати учням роль уваги, спостереження, аналогії, індукції, експерименту.

Ми виходимо з того, що незважаючи на помилкові гіпотези, які можна одержати в результаті спостережень і неповної індукції, учитель повинен використовувати всі надані йому програмою і підручниками (у тому числі і раніше діючими, пробними та експериментальними) можливості, щоб розвинути в школярів навички продуктивного мислення.

Новизна, пошук під час продуктивного мислення швидше пов’язується з реалізацією за допомогою уваги або дотримання строгих закономірностей, тобто графічне зображення відображає об’єкт, що підпорядковується об’єктивним законам реальності, а продуктивність мислення – у баченні й розумінні можливих різних шляхів (бажано найбільш продуктивних і раціональних) вирішення мислинєвої задачі за допомогою креслення.

Іноді, для розвитку навичок продуктивного мислення, на уроках креслення необхідно змінювати умови графічних завдань, що зустрічаються в шкільних і інших підручниках.

Наприклад, якщо накреслити силует людини, то слід звернути увагу на те, що не завжди одержується зображення, яке точно передає особливості оригіналу.

Справді, чим ближче до лампи знаходиться людина, тим більший розмір її тіні, і, навпаки. Чому так відбувається?

Тому, що промені світла (проекціюючі промені) виходять із однієї точки – від лампи, і кут між крайніми променями змінюється залежно від положення тіла відносно лампи.

Наведемо приклади задач на розвиток продуктивного мислення.

1. У хлопчика в руці було чотири монети. Він випустив їх по черзі на пісок при різних положеннях руки.

Визначте при якому положенні руки була випущена кожна монета (закладена за спину; опущена вздовж тулуба; витягнута вперед; зігнута в лікті).

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Труднощі навчання аудіювання та засоби їх подолання на початковому етапі вивчення турецької мови
Аудіювання аж ніяк не є легким видом мовленнєвої діяльності. У статті Кочкіної наголошується, що « ., засвоєння іноземної мови і розвитокмовних навичок здійснюється головним чином через ауд ...

Обґрунтування та розробка та методики організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин»
Сучасний стан розвитку суспільства характеризується процесом його активної інформатизації. Цей глобальний соціальний процес є домінуючим видом діяльності у сфері суспільного виробництва, де ...

Загальна характеристика творів різних жанрів для дітей
Читання - мистецтво синтетичне і складне. Синтетичність і складність його залежать від дійсності, що лягла в основу твору, а також від змісту і форми її змалювання. Це значить, і від жанру ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net