Формування алгоритмічних евристичних прийомів розумової діяльності

Нова педагогіка » Розвиток продуктивного мислення в учнів на уроках креслення » Формування алгоритмічних евристичних прийомів розумової діяльності

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

Очевидно, необхідно спеціально навчати евристичним прийомам.

Є роботи, спрямовані на вирішення цієї задачі. Таке дослідження, наприклад, проведене Ю. Н. Кулюткіним. У ньому були використані елементи програмованого навчання, які передбачають опис евристичних прийомів. До них відносяться наступні прийоми:

первісна схематизація наявних в умові задачі відносин (тобто короткий її зміст із виділенням вихідних даних);

переклад умови з життєвої мови на мову наукових термінів, понять;

залучення наочності, у тому числі наочних аналогій, як опори для пошуку рішення;

умовне спрощення аналізованої системи;

уточнення ідеї рішення, коли вона знайдена (тобто точне визначення того типу співвідношень, що міститься в даній ситуації).

Ю.Н. Кулюткін вказує, що позитивним підсумком проведеного навчання є зміна самого підходу до навчання. Істотний вплив мають позитивні емоції, що виникають при самостійному відкритті, яке оцінюється як інтелектуальна перемога учня.

Алгоритмічні прийоми забезпечують правильне вирішення задач відомих учнем типів; вони вчать школярів логіці міркування, служать тлом, що можливо використовувати при пошуках рішення проблеми. Евристичні прийоми дозволяють діяти в умовах невизначеності, у принципово нових ситуаціях, полегшуючи пошук вирішення нових проблем.

Отже, одним із принципів розвитку продуктивного мислення повинне бути спеціальне формування як алгоритмічних, так і евристичних прийомів розумової діяльності.

У психологічних роботах, безпосередньо пов’язаних із проблемами продуктивного мислення, чимала увага приділяється опису негативної ролі минулого досвіду, що може перешкоджати, гальмувати рух у принципово новому напрямку.

Ці дослідження відображають відомий прогрес у вирішенні проблеми продуктивного мислення і шляхів його розвитку, і роблять свій позитивний вплив на практику навчання. Однак, як це нерідко буває, посилена увага до однієї сторони розумової діяльності (продуктивного мислення) у практиці навчання може призвести до недооцінки іншої її сторони – репродуктивного мислення, і нерозривно пов’язаної з нею мнемічної діяльності, що забезпечує міцність знань, їх готовність до актуалізації відповідно до вимог задачі. У результаті цього в школярів не завжди формується міцна система знань основ досліджуваного матеріалу, через що гальмується й інтелектуальний розвиток.

Нерідко думають, що не слід піклуватися про знання формул, їх завжди можна відтворити з довідників. Відповідь на питання, чи треба запам’ятовувати формули, отримані у дослідженні С. І. Шапіро. Результати експериментів показали, що в простих ситуаціях, коли залежності використовуються завжди однаково (тобто коли потрібно використати репродуктивне мислення), їх попереднє спеціальне запам’ятовування не є обов’язковим, цілком можливе використання зовнішніх засобів (довідників і т.п.).

Навпаки, у складних ситуаціях, під час вирішення нестандартних задач, тобто тоді, коли повинно активізуватися продуктивне мислення, необхідне міцне закріплення основних формул у пам’яті. Відомий педагог В. Ф. Шаталов на аналогічне питання відповідає: “Учень, що працює з довідником, відрізняється від учня, що знає усі формули, так само як відрізняється починаючий шахіст від гросмейстера. Він бачить тільки один хід уперед”.

Пряма установка на запам’ятовування підвищує рівень розумової активності в процесі засвоєння матеріалу, ступінь її саморегуляції і самоконтролю, що значно збільшує ефект засвоєння. Цьому ж сприяє свідоме застосування раціональних прийомів мнемічної діяльності (класифікація, складання плану тощо). Продуктивне мислення передбачає вихід за межі наявних знань. Однак саме ці знання – опора у відкритті нового. Щоб відкривати нове, відкидати уже відоме, необхідно володіти старим, мати досить широкий обсяг знань (включаючи і їх операційну сторону), достатніх для руху вперед і в стані готовності до актуалізації відповідно до поставленої перед суб’єктом мети. Щоб виконати цю надзвичайно важливу вимогу, потрібно передбачити спеціальну організацію мнемічної діяльності, що забезпечує міцність засвоюваних знань і їхню готовність до актуалізації при вирішенні проблем. Ця спеціальна організація – один із найважливіших принципів розвитку продуктивного мислення.

Для забезпечення достатнього рівня знань автори навчальних програм і підручників прагнуть вводити в них усе нові і нові дані. Однак, чим більше обсяг засвоєння знань, тим сутужніше забезпечити міцність їх засвоєння. Отже, необхідно обмежити коло знань, що підлягають засвоєнню, і шукати шляхи систематизації знань у таку систему високого рівня узагальнення, в якій, на основі міркувань, учень міг би знайти додаткові ланки, необхідні для оперування отриманими знаннями.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Стан проблеми формування пізнавального інтересу в учнів засобами практичної спрямованості в школі
Практичну спрямованість курсу зведено в програмі до традиційних «Значення у природі та житті людини». Можливості для посилення практичного спрямування знань мають багато тем курсу, але брак ...

Передумови формування писемного мовлення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Писемне мовлення як одна з форм мовленнєвої діяльності - важливий засіб комунікації і здобування знань, особливо в період шкільного навчання. Повноцінне оволодіння ним є не тільки освітнім, ...

Планування навчального процесу з іноземної мови
Успішність планування навчального процесу забезпечується урахуванням таких умов: - цілей навчання ЇМ, - психологічних закономірностей та основних етапів формування мовленнєвих навичок і вмі ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net