Система вправ для навчання діалогічного мовлення на уроках турецької мови в початковій школі

Нова педагогіка » Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції в учнів початкової школи в процесі вивчення турецької мови » Система вправ для навчання діалогічного мовлення на уроках турецької мови в початковій школі

Сторінка 5

Очікуване висловлювання – монолог, що переходить у діалог-дискусію між учнями.

До вправ І групи належать також деякі мовні вправи на усвідомлення учнями засобів між фразового зв’язку, характерних для певного типу монологу. Це вправи на знаходження потрібних засобів зв’язку, їх виписування, з’єднання за їх допомогою 2-4 речень . На початковому ступені навчання ці вправи бажано виконувати тоді, коли учні переходять до читання тематичних текстів. Так, після читання тексту до теми “İş Günüm” необхідно звернути увагу учнів на обставини часу в розповіді про свій учорашній день: (Dün, saat yedide, o zaman, okuldan sonra, akşamleyin). Це їхні опори при створенні самостійних спонтанних висловлювань на рівні понад фразової єдності.

Вправи ІІ груп

и.

Мета – навчити учнів будувати висловлювання понад фразового рівня, так звані мікро монологи. У цих вправах мовлення учнів не детермінується, а лише спрямовується та мотивується комунікативним завданням.

Наприклад, тема “Ukrayna”.

Завдання: Gelecek hafta bizim okulumuza Türkiyeden bir misafir geliyor. Ukrayna hakkında ona anlatmalısınız. Şimdi ne anlatabilirsiniz düşünelim.

У багатьох випадках, зокрема при оволодінні монологом-описом, доцільно використовувати змішані вертикально-зображальні опори. Це може бути, наприклад, план квартири з назвами кімнат, план школи з позначенням в кабінеті тощо.

Вправи III групи належать до продуктивних комунікативних вправ другого рівня. Вони складаються з комунікативного завдання вчителя та висловлювання учня.

Наприклад:

Вправа 1. Тема “Elbise”.

Завдання: bizim okulumuzda öğrencilerimiz okul kıyafeti giyiyorlar. Bunun hakkında neyi düşünüyorsunuz. Beğeniyor musunuz yoksa beğenmiyor musunuz. Bizim okul kıyafetimizi tanımlayabilir misiniz?

Очікуване висловлювання – монолог – опис.

Вправа 2 . Тема “Okul”

Завдання : Şimdi öğrencisiniz. Okulda okumak bence çok enteresan. En enteresan olay hatırlabilir misiniz?

Очікуване висловлювання – монолог - розповідь.

При виконанні вправ ІІІ групи опори, як правило не використовуються.

Усі вправи повинні залучати різні види пам’яті, сприймання і мислення; бути цілеспрямованим і вмотивованим; активізувати пізнавальну і розумову діяльність учнів; містити найтиповіші життєві приклади.

Спонтанне монологічне мовлення учнів в основному на вивченому раніше матеріалі. Варіюючи та комбінуючи мовний матеріал, учні можуть вирішувати складніші комунікативні виступи. На цьому етапі спостерігається велика активізація лексики, в результаті чого проходить перерозподіл між рецептивною; продуктивною лексикою на користь останньої, що полегшує побудову висловлювань.

Для спонтанного мовлення можуть бути обраними будь-які теми із програми, головне потрібно постійно придумувати цікаві ситуації для обговорення, інакше не буде стимулу для мовлення, а відповідно уроки не принесуть користі.

Попереднє продумування висловлювання може бути недовгим, обмеженим всього декількома хвилинами.

Пропонуючи систему вправ для навчання монологічного мовлення, ми звичайно не охоплюємо всього переліку тих вправ, які розроблено в методиці, а лише намагаємося вказати загальний напрямок роботи, використавши для цього конкретний ілюстративний матеріал.

Для досягнення високих результатів, робота у процесі навчання спонтанного монологічного мовлення повинна проводитись послідовно і методично правильно.

Сьогодні володіння іноземною мовою стає все актуальнішим, тому що Україна підтримує широкі зв’язки з багатьма зарубіжними країнами. Збільшується кількість підприємств, які працюють із закордонними партнерами. В Україні відбуваються динамічні зміни перетворення у політичному, соціально - економічному і культурному житті. Зростає потреба суспільства в людях, що володіють іноземною мовою, як засобом спілкування. Зростає реальна можливість для учнів спілкуватися зі своїми зарубіжними ровесниками через інтернет, у міжнародних літніх таборах тощо. Реалії сьогодення ставлять перед ними проблему оволодіння мовою як засобом спілкування та взаємодії. Необхідність навчити школярів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур різних країн світу спонукає науковців-методистів і вчителів практиків переосмислювати цілі іншомовного навчання та акцентувати увагу на пошуках дієвих засобів їх досягнення.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Позакласна робота з іноземної мови
Позакласну роботу з ЇМ можна визначити як систему неоднорідних за змістом, призначенням та методикою проведення освітньо-виховних заходів, що виходять за межі обов'язкових навчальних програ ...

Самоконтроль і розвиток умінь виразного мовлення
Як уже зазначалося, виразності мовлення досягають умілим інтонуванням залежно від змісту, умов спілкування, а також доречним вживанням зображальних засобів (епітетів, метафор, порівнянь тощ ...

Організація та види самостійної роботи на уроках математики та в позаурочний час
Серед методів, які спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів, важлива роль належить самостійній роботі. Термін самостійна робота вживають у різних значеннях. Часто так називаю ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net