Система вправ для навчання діалогічного мовлення на уроках турецької мови в початковій школі

Нова педагогіка » Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції в учнів початкової школи в процесі вивчення турецької мови » Система вправ для навчання діалогічного мовлення на уроках турецької мови в початковій школі

Сторінка 4

B: Akşamleyin genellikle ödevlerimi yapıyorum ve sonra televizyon seyrediyorum.

A: Kaç saat boyunca ödevini yapıyorsun?

B: Genellikle 5 saat.

A: 1-2 saat günde televizyon seyrediyorum.

Етап ІІІ.

Вправи третього етапу мовленнєві, продуктивні. Усі опори зняті і вправи мають самостійний характер. Метою вправ даного етапу є навчити учнів складати власні діалоги згідно з навчально-мовленнєвими ситуаціями.

Вправа 7. ”Розпитування”

Завдання: Öğrenci 1: Türkiyeye ilk defa geldiniz ve Türkiyede hiç bir şey bilmiyorsun. Türklerden yardımı istiyorsun. Ne yapacaksın?

Öğrenci 2: Ukraynaya Türkiyeden bir kadın gelmiş ve Ukrayna hakkında hiç bir şey bilmiyor. Senden yardımı istiyor. Ona Ukrayna hakkında anlatabili misi?

Вправа 8.”Обмін думками”

Завдання: En sevdiğiniz yazar hakkında arkadaşlarına anlatabilir misiniz?

Вправа 9. “ Рольова гра “

Завдання: Bugün sen bizim öğretmenimiz olacaksın. Bize ders verin.

Отже, у навчанні діалогічного мовлення учнів можна виділити тип різні формування діалогічних навичок і вмінь: підготовчий або нульовий - навички реплікування; перший - уміння поєднувати репліки у різні види ДС; другий - вміння будувати мікродіалоги з використанням засвоєних ДЄ на основі запропонованих навчальних КС; третій - вміння створювати власні діалоги різних функціональних типів на основі запропонованих КС, обсяг яких відповідає вимогам чинної програми з іноземних мов для даного класу.

3.5. Система вправ для навчання монологічного мовлення на уроках турецької мови учнів початкової школи

Навчання спонтанного монологічного мовлення – це послідовна робота по формуванні в учнів вмінь будувати зв’язне висловлювання турецькою мовою із застосуванням таких прийомів, які сприяють розвитку розумової діяльності учня. Монолог – це підвищене навантаження на пам’ять, мислення і мовленнєві навички людини.

Одна з важливих характеристик спонтанного монологічного мовлення– це його підвищена умотивованість, причини якої криються у глибинах психічної активованості людини та пов’язані з досвідом конкретної особистості, її моральними цінностями, особливостями її реакції на ситуацію спілкування тощо. Найважливішим в методичному плані висновком є положення про диференційований підхід, в якому максимально враховуються мовна форма та мовні монологічні вміння учнів, які необхідно розвивати. Система навчання монологічного мовлення сприяє формуванню в учнів навиків та вмінь виражати свої думки за допомогою невеликих і чітких за структурою речень, розвиває в них навички консервації та актуалізації інформації.

Згідно з трьома етапами формування вмінь монологічного мовлення виділяють три групи вправ:

І група – вправи на об’єднання зразків мовлення рівня фрази у понадфразову єдність;

ІІ група – вправи на створення власного монологічного висловлювання понадфразового рівня;

ІІІ група – вправи на створення власного монологічного висловлювання текстового рівня.

Вправи І групи.

При виконанні цих вправ учні мають оволодіти засобами міжфразового зв’язку. Їх можна віднести до умовно-комунікативних продуктивних вправ. Це вправи на приєднання; вони виконуються в режимах «учитель - учень», «фонограма - учень», «учень - клас».

Наприклад, тема «Okul» (підтема «Sınıfımız»).

Завдання: діти, давайте опишемо з вами кабінет турецької мови. Я почну, а ви допомагайте мені.

T: Bizim sınıfımız geniş ve…………

Pl: Bizim sınıfımızda dört pencere var.

P5: Masalarda ve sıralarda kitaplar ve kalemler var.

P6: Tahta yeşil.

А тепер нехай кожен спробує розповісти про нашу класну кімнату.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Самостійна робота студентів при викладанні професійно-орієнтованих дисциплін
За весь період підготовки інженера-педагога, студенти повинні вивчити дисципліни гуманітарного, соціально-економічного, фундаментального і профессионально-ориентированного циклів. Професійн ...

Розвиток творчих здібностей учнів в гуртках образотворчого мистецтва
Педагогічний аналіз занять у гуртках для учнів 5-7 класах, позакласних вихованих заходів, психолого-педагогічне тестування учнів та батьків цих вихованців, співбесіди з колегами по роботі, ...

Результати анкетування вчителів та бесіди з учнями
У цьому підрозділі описуються та аналізуються результати анкетування учнів та вчителів восьмого класу загальноосвітніх шкіл на тему: “Формування в учнів основної школи англомовної граматичн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net