Система вправ для навчання діалогічного мовлення на уроках турецької мови в початковій школі

Нова педагогіка » Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції в учнів початкової школи в процесі вивчення турецької мови » Система вправ для навчання діалогічного мовлення на уроках турецької мови в початковій школі

Сторінка 1

Система вправ для навчання діалогічного мовлення складається з трьох основних етапів: І етап – початковий, на якому відбувається презентація матеріалу; ІІ етап – середній, на якому відбувається практика сформованих вмінь та навичок діалогічного мовлення; ІІІ етап – останній, креативний – на цьому етапі відбувається творча, самостійна робота учнів у процесі діалогічного мовлення. Розглянемо типи вправ, які притаманні кожному з зазначених нами етапів.

Етап І.

Вправи першого етапу умовно – мовленнєві, рецептивно-репродуктивні. Вони можуть бути імітативні, підстановчі, трансформаційні, запитання-відповіді, вправи на обмін репліками. Усі вправи на цьому етапі виконуються послідовно в таких режимах: «вчитель – учень», «учень – вчитель», «фонограма - учень», «учень – фонограма», «учень – учень».

Наприклад: Вправа 1

А: Kahvaltıda çay içiyorum.

В: Ben de kahvaltıda çay içiyorum .

А: Çayi çok seviyorum.

В: Ben de çayi çok seviyorum.

Етап ІІ.

Вправи другого етапу спрямовані на розвиток умінь складати мікродіалоги і паралельно вдосконалювати навички оволодіння діалогічними єдностями. Використовуючи засвоєні раніше діалогічні єдності, учні складають діалоги із двох-трьох діалогічних єдностей.

Вправи другого етапу відбуваються у певних навчально-мовленнєвих ситуаціях і з комунікативним завданням. Учням пропонують слухові вербальні опори (фонограма діалогу-зразка) і зорові вербальні опори (мікродіалог-підстановчу таблицю і мікро діалог-схему), які складаються на основі мікродіалогу-зразка. Після перевірки розуміння мікродіалогу-зразка учні слухають його вдруге і в паузах повторюють кожну репліку за диктором або вчителем.

Наприклад: Вправа 2

- …………………………… ?

- Bu şarkıyı çok beğendım. Siz?

- ……………………………….?

- Evet. Bütün şarkıcılarından bu benim en sevdiğim şarkıcı.

Етап ІІІ.

Вправи третього етапу направлені на навчання учнів складати і вести власні діалоги згідно з навчально-мовленнєвими ситуаціями на рівні вимог програм. Вправи третього етапу продуктивні. Усі опори зняті, вправи мають самостійний характер. На цьому етапі пропонується навчально-мовленнєві ситуації для учнів, ступінь розгорнутості кожного з компонентів поступово змінюється-зменшується – залежно від набутих учнями діалогічних умінь. Наведемо приклад вправи даного етапу.

Вправа 3. Тема «Покупки»

Завдання першому партнеру: Sensin dikkatsiz bir müşterisin. Şimdi sen alış veriş merkezinde. Bir bluzu seç.

Завдання другому партнерові: Sensin satıcısın. Sana çok dikkatsiz bir müşteri gelmiş. Doğru seçim yapmak ona yardım et. Nezaketle davranmayi gerekiyorsun.

Як було зазначено нами у попередніх параграфах дослідження, існують різні шляхи навчання діалогічного мовлення: навчання діалогічній єдності, навчання мікродіалогу та макродіалогу (самостійна робота учнів). Ми також відокремили і інші шляхи навчання діалогічного мовлення за допомогою тексту – зразка, на основі складання діалогу «Крок за кроком», створюючи певну ситуацію спілкування та використовуючи рольову гру. Розглянемо умови навчання діалогічного мовлення за даними засобами та наведемо приклади формулювання завдань до таких вправ.

Засіб 1. Навчання діалогічного мовлення з використанням тексту-зразка.

Робота з діалогом – зразком орієнтована на оволодіння зразками-виразами турецькою мовою, тренування комунікативної взаємодії учнів, оперування мовним матеріалом у діалогічному мовленні, виконання різних трансформацій з текстом діалогу, а також на формування навичок і вмінь складання діалогу за зразком.

Робота з діалогом-зразком може бути запропонована у таки вправах:

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Сучасні підходи до організації активного відпочинку з дітьми дошкільного віку
Відповідно до законів України „Про дошкільну освіту”, „Про фізичну культуру” одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах залишається фізичне вихованн ...

Поняття комунікативної компетентності та комунікативного підходу у навчанні іноземних мов
Основною метою навчання іноземних мов в загальноосвітній школі є розвиток здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Як за ...

Творче виховання з використанням казки
а) Творчі вправи, їх потенціал. Творчі вправи передбачають переносити набуті навички у змінені умови, застосовувати їх у нестандартних обставинах, в уявних, умовно-реальних і природних ситу ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net