Характер текстів для читання та система вправ для навчання техніки читання учнів початкової школи при вивченні турецької мови

Нова педагогіка » Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції в учнів початкової школи в процесі вивчення турецької мови » Характер текстів для читання та система вправ для навчання техніки читання учнів початкової школи при вивченні турецької мови

Сторінка 2

Засвоєння учнями конфігурації букв турецького алфавіту в рецептивному та репродуктивному планах, а саме:

а). зорове сприймання, розпізнання та ідентифікація букв;

б). написання усіх функціональних варіантів букви (великої, малої);

2. оволодіння буквено-звуковими та звуко-буквеними зв’язками;

3. розвиток навичок автоматизовано здійснювати операції аналіз-синтез при сприйманні ізольованих слів, результатом яких має стати швидке і точне сприймання слова, його правильне озвучування та адекватне співвіднесення із значенням;

4. засвоєння основних правил читання голосних та приголосних, їх комбінації;

5. формування навичок читання слів, словосполучень та речень.

Вправи з техніки читання групуються в залежності від їхнього цільового спрямування, а саме:

Вправи на розвиток графемно-морфемних зв’язків:

Озвучити пред’явлені учителем букви.

Вибрати названу букву із ряду даних.

Підібрати до маленьких букв великі і навпаки, озвучити їх.

Показати/написати букву, що відповідає вимовленому учителем звуку.

З ряду слів вибрати ті, що починаються з даної букви. Наприклад: S – Sıra, çanta, fil, köpek, salon, civciv, sandalye, sarı, harita, su.

Назвати слова з літерою …. на початку/вкінці слова.

Назвати швидко слово на літеру, запропоновану вчителем.

Вправи з техніки читання слів та словосполучень:

написати продиктовані вчителем слова;

підібрати до слів відповідні малюнки;

розгадати кросворд, чайнворд;

знайти заховані слова в оточенні інших літер;

дописати пропущену літеру в слові;

написати слова, продиктовані вчителем, перекласти їх на українську мову;

використовуючи картки з літерами, скласти слова, прочитати ці слова знайти вимовлене вчителем слово серед ряду інших слів на картках;

прочитати ряд слів за …. секунд.

Вправи на прогнозування форми слова:

- розшифрувати слова слова і прочитати їх: asır, çtaan, aenn, aabb, maas, katip.

скласти слова з окремих букв;

заповнити пропуски в слові відповідними буквами;

дописати слово;

скласти слово з окремих складів на картках;

прочитати прості речення, вставляючи у пропуски (або на місце малюнків) відповідні слова.

Далі вправи ускладнюються. Учні переходять до читання речень, невеликих, простих навчальних текстів. На цьому етапі виконуються вправи на розвиток навичок інтонаційного оформлення речень, їх синтагматичного членування.

Вправи на розвиток навичок синтагматичного членування речень та їх інтонаційного оформлення.

слухаючи вчителя/диктора, стежте по книжці і проговорюйте про себе речення;

відтворіть інтонацію прослуханого речення;

підготуйтеся вдома до зразкового читання уголос (після попереднього опрацювання в класі);

підготуйтеся до конкурсу найкращого читця (матеріал для читання подається до конкурсу, учні готуються самостійно);

навчіться вдома виразно читати текст/вірш (після попереднього опрацювання в класі).

Вправи на розширення поля читання та швидкість сприймання навчального тексту.

прочитати текст/уривок тексту за певний час;

прочитати речення з поступово нарощуваними елементами. Наприклад: Sınıfta kalemler var. Sınıfta 10 kalem var. Sınıfta 10 kırmızı kalem var.

Прочитати, запам’ятати і відтворити речення з карток, що показує вчитель у швидкому темпі.

На етапі розвитку навичок техніки читання велику роль відіграють наочні посібники, які інтенсифікують навчальний процес, створюють ефективні опори для удосконалення організації навчання: фонограми, аудіо/відеозаписи, картки із малюнками, картки із літерами алфавіту, картки із складами різних типів, картки-блоки для складання речень тощо.

Страницы: 1 2 

Рекомендуємо почитати:

Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
Якість навчання і виховання зумовлюється багатьма психолого-педагогічними чинниками: рівнем методичної роботи, майстерністю вчителів, взаєминами їх з батьками та дітьми, стилем керівництва, ...

Трикутник і його елементи
Трикутником називається фігура, що складається із трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які попарно сполучають ці точки. Точки називаються вершинами трикутника. На р ...

Рекомендації для організації диференційованого навчання студентів з метою формування у них індивідуальних стилів педагогічної діяльності
Існують психологічні умови формування ефективних індивідуальних стилів педагогічної діяльності майбутніх педагогів: а) усвідомлення стильових особливостей власної професійно-педагогічної ді ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net