Труднощі оволодіння монологічним мовленням в процесі вивчення турецької мови учнями початкової школи

Нова педагогіка » Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції в учнів початкової школи в процесі вивчення турецької мови » Труднощі оволодіння монологічним мовленням в процесі вивчення турецької мови учнями початкової школи

Кожен вид усного мовлення вимагає власної системи вправ, свого методу роботи. Це обумовлено своєрідністю тих завдань і тих труднощів, які ці види мовленнєвої діяльності ставлять перед тими , хто вивчає турецьку мову.

Першим завданням учнів в процесі навчання монологічного мовлення полягає в тому, щоб усвідомити і визначити ті дані, які вони по даній темі можуть передати турецькою мовою. Учням важко усвідомити, що в міру накопичення мовних знань розширюється можливість вираження власних думок по тій чи іншій темі. Зазвичай, учням важко зрозуміти, що розглядаючи одну і ту ж тему в паралельних класах ( Наприклад «Розповідь про літні канікули») вчитель чекає від них не одного і того ж висловлювання. Учням не завжди зрозуміло, що новий мовний матеріал, яким вони оволодівають в процесі вивчення турецької мови, відкриває їм шлях до збагачення своєї мови не тільки за рахунок збільшення кількості фактів, про які вони можуть сказати, але і дозволяє їм виразити своє відношення до тих фактів, зробити узагальнення, що основане на цих фактах. Відсутність усвідомлення своїх мовних можливостей призводить до того, що самостійний виступ учнів в 4 – 5-х класах мало відрізняється від їх виступів в другому чи третьому класах.

Іншим важливим завданням, що пов’язане з розвитком монологічного усного мовлення турецькою мовою, виникає у зв’язку з необхідністю розвивати свою думку, логічно будувати розповідь. При виконанні цього завдання необхідно враховувати не тільки знання мови, але і вікові особливості учнів. Кожне сказане речення за своєю лексичною будовою відповідає розумовому розвитку дитини цього віку.

Подібне висловлювання для учня на самому початковому етапі вивчення турецької мови, коли невеликий обсяг знань не дозволяє урізноманітнити мовні зразки, будувати виступ із більш багатим лексичним матеріалом. Такі виступи можуть розглядатися як визначений прийом, що готує матеріал для подальшого розвитку монологічного мовлення. В розумінні на слух справжнього, хоч і самого простого, монологічного висловлювання, учні стикаються з більшим різновидом моделей речень. Ускладнення і збагачення логічного плану мовлення, яке стає можливим завдяки накопиченню мовного матеріалу – є важливим завданням у оволодінні монологічним мовленням. Воно дозволяє так побудувати виступ, щоб воно повніше виражало думки, відповідно до рівня розумового розвитку учнів.

Не дивлячись на труднощі цих завдань, монологічного мовлення навчати набагато легше, ніж діалогічного. Так як, монологічне мовлення дозволяє говорити за попередньо продуманим планом. Починаючи виклад своєї думки, учень може знати все, про що він буде говорити, тоді коли в діалозі це не можливо, бо зміст нашого мовлення залежить від того що скаже співрозмовник.

Рекомендуємо почитати:

Способи перевірки самостійної роботи
Важко організувати перевірку самостійної роботи. Інколи вчитель збирає зошити всіх учнів. Це хороша форма перевірки, але її не завжди можна зробити. Тому слід використовувати інші методи пе ...

Особливості та закономірності письмового мовлення
А.Р. Лурія в роботі "Нариси психофізіології письма" визначає наступні операції письма. Письмо починається із спонукання, мотиву, завдання. Людина знає, для чого пише: аби зафіксув ...

Умови ефективного навчання аудіюванню в середній школі. Характеристика текстів для аудіювання
Аудіювання – це розуміння сприйнятого на слух мовлення. Для того, щоб цілеспрямованість навчання аудиюванню на подолання труднощів і формування на цій основі умінь і навичок, що сприяють ус ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net