Труднощі оволодіння діалогічним мовленням в процесі вивчення турецької мови учнями початкової школи

Нова педагогіка » Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції в учнів початкової школи в процесі вивчення турецької мови » Труднощі оволодіння діалогічним мовленням в процесі вивчення турецької мови учнями початкової школи

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Навчання діалогічному мовленню передбачає оволодіння мовним матеріалом, створення в учнів звички користуватись турецькою мовою у спілкуванні і утворенні механізмів підготовленого і непідготовленого мовлення. Навички і вміння непідготовленого мовлення, його темп розвивається в діалозі. Слід враховувати, що навчання непідготовленому мовленню вимагає більшої затрати зусиль ніж підготовленому. Це пов’язано з відпрацюванням мовних автоматизмів, які забезпечують безпомилкове застосування в діалогах лексико-структурного матеріалу в темпі, природному для турецької мови.

В організації навчання діалогічному мовленню повинні враховуватись взаємопов’язані особливості мовної діяльності: ситуативність, мотивування, спрямованість, структурна оформленість.

В навчальному процесі використовуються ситуації, які створюються на основі побаченого, або почутого учнями в момент мовлення, пов’язані з щоденною діяльністю, засновані на життєвому досвіді учнів. Ускладнення ситуації відбувається в плані поступового відходу від особистого досвіду до уявного, який вимагає складніших розумових операцій.

З точки зору сучасної методики, обов’язковим і необхідним компонентом навчання діалогічному мовленню є розвиток навиків і вмінь не тільки діалогічного, а й монологічного мовлення.

Відпрацювання діалогічних вмінь є одним з найбільш важливих методичних аспектів в навчанні усному мовленню на турецькій мові. Двосторонній характер діалогу передбачає комбіноване тренування говоріння і слухання, відпрацювання миттєвої реакції на репліку співбесідника, знання прийомів і засобів стимулювання мови. Необхідність мовного стимулювання в методичному відношенні вимагає використання даної і створення уявної мовної ситуації.

Навчання діалогічного мовлення звичайно починається з відпрацювань різноманітних типів питань. Загальні питання розвивають вміння слухати і реагувати на сприйняте мовлення позитивно чи негативно. Розділові питання закріплюють структуру розповідного речення у поєднанні з короткою відповіддю. Альтернативні питання навчають імітації, вибору відповіді і трансформації питання у повну відповідь. Спеціальні питання вимагають від студентів елементів творчості при складанні і самостійній побудові відповідей.

Таким чином, оволодіння діалогічним мовленням (ДМ) турецькою мовою представляє неабиякі труднощі для школярів початкової школи, коріння яких знаходимо у специфічних рисах цієї форми мовлення.

Перша з них викликана тим, що ДМ об'єднує два види мовленнєвої діяльності — аудіювання і говоріння. У зв'язку з цим другий партнер має зрозуміти репліку першого партнера та швидко й адекватно відреагувати на неї, тобто відгукнутися реактивною реплікою. Ось тут і виникає гальмування процесу спілкування. Трудність полягає в тому, що необхідність сприйняти і правильно зрозуміти першого партнера, з одного боку, і підготувати свою відповідь — з другого, спричиняє стан роздвоєння уваги і, як результат неспроможність вести діалог у нормальному темпі за умови недостатнього володіння мовними засобами.

Нерідко трапляється ще й так, що розпочатий учнями діалог "завмирає" після обміну однією-двома репліками. Це спричиняється труднощами продукування саме ініціативних реплік.

Ще одна перешкода в оволодінні учнями діалогом пов'язана з його непередбачуваністю. Діалог неможливо спланувати заздалегідь, адже мовленнєва поведінка кожного з учасників спілкування у значній мірі визначається мовленнєвою поведінкою іншого/інших партнерів. Кожному з них необхідно стежити за перебігом думки співрозмовника, часом несподіваним, а така несподіваність призводить до зміни предмета спілкування.

Для вчителя турецької мови у початковій школі дуже важливо знати і звертати увагу на усі ці труднощі, так як він "закладає фундамент" для подальшого розвитку навичок спілкування турецькою мовою.

Рекомендуємо почитати:

Створення звукового супроводу
Одним з медіаелементів, що активно впливають на сприйняття матеріалу, є звук і музичний супровід. Звук може бути присутнім у вигляді фраз, вимовних диктором, діалогу персонажів або звуковог ...

Вимоги до ігрової діяльності учнів на уроках
Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог: 1. Готовність учнів до участі в грі. (Кожен учень ...

Функціональна модель санітарно-гігієнічного виховання учнів
Експериментальна програма виховання здорового способу життя учнів 8-9 класів базувалася на засадах інтегративного та диференційованого підходів. Принцип інтеграції передбачав таку структуру ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net