Труднощі навчання аудіювання та засоби їх подолання на початковому етапі вивчення турецької мови

Нова педагогіка » Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції в учнів початкової школи в процесі вивчення турецької мови » Труднощі навчання аудіювання та засоби їх подолання на початковому етапі вивчення турецької мови

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Аудіювання аж ніяк не є легким видом мовленнєвої діяльності. У статті Кочкіної наголошується, що « ., засвоєння іноземної мови і розвитокмовних навичок здійснюється головним чином через аудіювання» Тому навчання аудіювання в процесі навчання турецької мови учнів початкової школи викликає великих труднощів.

Правильним є не усунення, а поступове послідовне подолання труднощів у процесі навчання турецької мови. Як зазначають психологи, найбільш ефективною є такі тренування, що здійснюється в умовах високої напруги психіки індивіда, мобілізації його волі і уваги, чіткого функціонування всіх механізмів.

Для того щоб цілеспрямованість навчання аудіювання на подолання труднощів і формування на цій основі умінь і навичок, що сприяють успішному функціонуванні в природних умовах, необхідно чітко уявити собі ці труднощі, які можуть бути обумовлені:

1) характером мовного матеріалу;

2) труднощі можуть бути пов'язані з мовною формою спілкування;

3) із смисловим змістом спілкування, композицією;

4) з умовами пред'явлення повідомлення;

5) із джерелами інформації;

6) труднощі, що стосуються самого слухача, його аудитивного досвіду.

Труднощі, зумовлені характером мовного матеріалу, у свою чергу можна розділити на фонетичні, лексичні та граматичні труднощі.

Для турецької мови, загальною трудністю є наявність таких фонем, яких немає в рідній мові, наприклад таких звуків як: [ö], [ü], [ğ] чи, скажімо, звук [ı], який за місцем творення глибший за український [и] та навіть російський [ы].

У потоці мови знайомі слова змінюють звичне звучання за законом голосних чи приголосних. Наприкла, глухі приголосні f, s, t, k, ç, ş, h, p – як правило, в позиції між двома голосними, переходять у розряд дзвінких ç – c, k–ğ, p – b, t – d: ağaç – ağaca; köpek – kopeği; kitap – kitabı; sepet – sepedi.

Окрім того слова, що закінчуються одним із глухих приголосних, впливають на наступний афікс: за законом гармонії. За глухим приголосним основи має вимовлятись глухий приголосний у афіксі. Наприклад: at – attan, dolap – dolaptan, а не atdan, dolapdan.

Також великі труднощі викликає ритміко-мелодійний малюнок турецької мови, на який впливає порядок слів у реченні. Відомо, що у турецькій мові зворотній порядок слів у реченні, у порівнянні із українською, російською чи навіть англійською мовами. Цей факт ускладнює процес сприймання та розуміння висловлювання в процесі аудіювання.

До числа лексичних труднощів потрібно, перш за все, віднести наявність у турецькій мові слів, близьких за звучанням (ağaç – aç, dinlemek – dinlenmek, anlatmak – anlamak, oku - okul), слів, що виражають парні поняття (soru - cevap, gel – git, otur – kalk) - інакше кажучи все те, що можна сплутати.

До граматичних труднощів можна віднести розбіжність у синтаксичному малюнку фрази – зворотній порядок слів у реченні (позиція підмета – на початку; присудка – вкінці речення). Окрім того, сама морфологічна система турецької мови починаючи процесом аглютинації – нарощення афіксів, що змінюють значення слова; особлива форма сполучуваності імен – ізафет; відсутність категорії роду; відмінна від української чи російської, система відмінків, для учнів на початковому етапі вивчення турецької мови, складають неабиякі труднощі.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Труднощі навчання читання та письма турецькою мовою учнів початкової школи
Процес навчання читання та письма турецькою мовою на початковому етапі може ускладнюватися рядом об'єктивних та суб'єктивних факторів. До об’єктивних труднощів відносять труднощі орфографіч ...

Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти
Необхідність політехнізації навчання визначають три фактори: економічний, основу якого складає закон переміни праці, обумовлений революційною природою технічного базису великої промисловост ...

Ступені і етапи роботи над задачами
Роль простих задач у навчанні математики надзвичайно велика. Вони є основним засобом у формуванні поняття про арифметичні дії та величини. В процесі розв'язування простих задач учні опанову ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net