Труднощі навчання аудіювання та засоби їх подолання на початковому етапі вивчення турецької мови

Нова педагогіка » Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції в учнів початкової школи в процесі вивчення турецької мови » Труднощі навчання аудіювання та засоби їх подолання на початковому етапі вивчення турецької мови

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Аудіювання аж ніяк не є легким видом мовленнєвої діяльності. У статті Кочкіної наголошується, що « ., засвоєння іноземної мови і розвитокмовних навичок здійснюється головним чином через аудіювання» Тому навчання аудіювання в процесі навчання турецької мови учнів початкової школи викликає великих труднощів.

Правильним є не усунення, а поступове послідовне подолання труднощів у процесі навчання турецької мови. Як зазначають психологи, найбільш ефективною є такі тренування, що здійснюється в умовах високої напруги психіки індивіда, мобілізації його волі і уваги, чіткого функціонування всіх механізмів.

Для того щоб цілеспрямованість навчання аудіювання на подолання труднощів і формування на цій основі умінь і навичок, що сприяють успішному функціонуванні в природних умовах, необхідно чітко уявити собі ці труднощі, які можуть бути обумовлені:

1) характером мовного матеріалу;

2) труднощі можуть бути пов'язані з мовною формою спілкування;

3) із смисловим змістом спілкування, композицією;

4) з умовами пред'явлення повідомлення;

5) із джерелами інформації;

6) труднощі, що стосуються самого слухача, його аудитивного досвіду.

Труднощі, зумовлені характером мовного матеріалу, у свою чергу можна розділити на фонетичні, лексичні та граматичні труднощі.

Для турецької мови, загальною трудністю є наявність таких фонем, яких немає в рідній мові, наприклад таких звуків як: [ö], [ü], [ğ] чи, скажімо, звук [ı], який за місцем творення глибший за український [и] та навіть російський [ы].

У потоці мови знайомі слова змінюють звичне звучання за законом голосних чи приголосних. Наприкла, глухі приголосні f, s, t, k, ç, ş, h, p – як правило, в позиції між двома голосними, переходять у розряд дзвінких ç – c, k–ğ, p – b, t – d: ağaç – ağaca; köpek – kopeği; kitap – kitabı; sepet – sepedi.

Окрім того слова, що закінчуються одним із глухих приголосних, впливають на наступний афікс: за законом гармонії. За глухим приголосним основи має вимовлятись глухий приголосний у афіксі. Наприклад: at – attan, dolap – dolaptan, а не atdan, dolapdan.

Також великі труднощі викликає ритміко-мелодійний малюнок турецької мови, на який впливає порядок слів у реченні. Відомо, що у турецькій мові зворотній порядок слів у реченні, у порівнянні із українською, російською чи навіть англійською мовами. Цей факт ускладнює процес сприймання та розуміння висловлювання в процесі аудіювання.

До числа лексичних труднощів потрібно, перш за все, віднести наявність у турецькій мові слів, близьких за звучанням (ağaç – aç, dinlemek – dinlenmek, anlatmak – anlamak, oku - okul), слів, що виражають парні поняття (soru - cevap, gel – git, otur – kalk) - інакше кажучи все те, що можна сплутати.

До граматичних труднощів можна віднести розбіжність у синтаксичному малюнку фрази – зворотній порядок слів у реченні (позиція підмета – на початку; присудка – вкінці речення). Окрім того, сама морфологічна система турецької мови починаючи процесом аглютинації – нарощення афіксів, що змінюють значення слова; особлива форма сполучуваності імен – ізафет; відсутність категорії роду; відмінна від української чи російської, система відмінків, для учнів на початковому етапі вивчення турецької мови, складають неабиякі труднощі.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності при вивченні турецької мови учнями початкової школи
В історичному плані читання виникло пізніше усного мовлення, проте на його основі, і стало важливим засобом спілкування та пізнання. Завдяки читанню, яке робить доступною будь-яку інформаці ...

Організація педагогічного всеобучу батьків обдарованих дітей з метою формування їх педагогічної культури
Важливе завдання освітнього закладу – допомогти батькам у виконанні ними функції вихователів. Під цими функціями розуміються не тільки створення гармонійним взаємин між батьками та дітьми, ...

Критерії оцінки сучасної музичної культури
Не існувало епохи, в якій сучасне мистецтво не було б об’єктом гострих суперечок, незгод і конфліктів. Історія музики пройнята ними від перших зафіксованих фактів у музичній теорії та естет ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net