Навчання діалогічного мовлення в процесі вивчення турецької мови учнями початкової школи

Нова педагогіка » Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції в учнів початкової школи в процесі вивчення турецької мови » Навчання діалогічного мовлення в процесі вивчення турецької мови учнями початкової школи

Сторінка 1

З точки зору сучасної методики викладання іноземних мов, обов’язковим і необхідним компонентом навчання говорінню є розвиток навиків і вмінь діалогічного і монологічного мовлення.

Відпрацювання діалогічних вмінь є одним з найбільш важливих методичних аспектів в навчанні усному мовленню на іноземній (турецькій) мові. Двосторонній характер діалогу передбачає комбіноване тренування говоріння і слухання, відпрацювання миттєвої реакції на репліку співбесідника, знання прийомів і засобів стимулювання мови. Необхідність мовного стимулювання в методичному відношенні вимагає використання даної і створення уявної мовної ситуації.

Усне мовлення – це безперервна ланка діалогів різного характеру. Тому усну мову тих, хто навчається, доречно розвивати на основі її діалогічної форми. Формування навичок складання діалогів здійснюється поетапно: ознайомлення з лексико-граматичним матеріалом, його первинна активізація, відпрацювання навичок, необхідних для виникнення висловлювань при мовленні.

На процес мовлення здійснює великий вплив аудіювання. Якщо учень вміє слухати та відтворювати прослухане, то він навчиться й говорити.

Навчання ДМ звичайно починається з відпрацювань різноманітних типів питань. Загальні питання розвивають вміння слухати і реагувати на сприйняття мовлення позитивно чи негативно. Розділові питання закріплюють структуру розповідного речення у поєднанні з короткою відповіддю. Альтернативні питання навчають імітації, вибору відповіді і трансформації питання у повну відповідь. Спеціальні питання вимагають від учнів елементів творчості при складанні і самостійній побудові відповідей. [

Враховуючи те, що учні початкової школи, як правило, не володіють усною турецькою мовою, то на першому етапі занять навчання слід проводити на певному лексико-граматичному мінімумі. На цьому етапі можливе введення формул мовного етикету, які виражають різного роду комунікативні значення: вітання, вибачення, відмова, погодження, прохання. Досвід роботи із учнями 2-4 класів показує, що володіння формулами мовного етикету значно полегшує їм процес комунікації, особливо в тих випадках, коли співрозмовник володіє невеликим словниковим запасом і має недостатній досвід іншомовного спілкування. Наприклад, при вивченні теми „Привітання” можна запропонувати такий синонімічний ряд формул мовного етикету: Günaydın, Merhaba, İyi günler.

В методиках по вивченню іноземних мов давно доказано, що необхідно для розвитку вмінь усного мовлення використовувати зразки речень з подальшим їх розширенням за рахунок введення нової лексики. Тому на початковому етапі навчання турецької мови можна запропонувати подальший розвиток бесіди в рамках заданої теми:

Günaydın!

Nasılsın?

- İyiyim, Teşekkür ederim.

Sen nasılsın?

- Şöyle böyle, yorgunum

Hayat nasıl gidiyor?

Наприклад, обговорюючи тему “Прощання” не можна використовувати лише одні і ті ж фрази: Güle güle, Hoşçakal. Необхідно повідомити таку додаткову інформацію, яка допоможе їм не відчувати себе скутим в подібній ситуації: Görüşmek üzere, Görüşürüz, İyi günler, İyi akşamlar, Hoşçakalın, Gülü güle.

Отже, при навчанні діалогічного мовлення повинні відпрацьовуватись його компоненти: вміння поставити запитання, сформулювати відповідь, використовувати штампи, повтори, перепитування, риторичні запитання, монологічні висловлювання.

При проведенні діалогів треба зосередити навчальний процес навколо вивчення великої кількості лексичних та граматичних моделей, вивчати їх напам’ять і тренуватись в їх відтворенні доти, поки студенти не досягнуть повного автоматизму. Необхідно дотримуватись принципу переходу від простішого до складнішого, забезпечувати повторюваність лексики і граматичних конструкцій. Складання діалогів виробляє навички автоматичного користування моделями турецької мови.

Таким чином, робота над розвитком діалогічного мовлення проводиться зa системою, яка включає: послідовність опрацювання матеріалу, опору на схеми і мовні зразки моделювання діалогів згідно з тематикою використання реальних ситуацій мовлення, розвиток творчої активності учнів.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Методичні вказівки до підготовки і проведення семінарських занять
Семінарські заняття є ефективною формою організації навчальних занять, з якими органічно поєднуються лекції. Семінар (від лат. "зетіпагішп" - "розсадник", переносно - &q ...

Психологічні вимоги до уроку
1.Психологічна мета уроку: 1) Проектування розвитку учнів у межах вивчення конкретного навчального предмета і конкретного уроку. 2) Врахування у цільовій настанові уроку психологічної задач ...

Історія родинного виховання в Україні
Історія виховання у східних слов'ян сягає в глибоку давнину, у часи відокремлення слов'янської мовної сім'ї від загального індоєвропейського масиву. У V—VI ст. нашої ери завершилося розселе ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net