Графічний матеріал

Нова педагогіка » Правила виконання навчальної документації. Вимоги до кваліфікаційної роботи магістра » Графічний матеріал

Сторінка 1

Графічно-пояснювальний матеріал до кваліфікаційної роботи магістра складають плакати і, якщо потрібно, креслення.

Електронний варіант плакатів виконується у форматі А1 у вигляді графічних файлів із розширенням CDR або JPG щільністю 72 dpi.

Креслення можуть розроблятися в середовищі графічних і текстових редакторів, наприклад Photoshop, Corel DRAW, Compass Graphic, Auto Cad, Word, Paint і т. ін., які потім конвертуються у файл із розширенням CDR (графічний редактор Corel DRAW версії 7.0 і подальших версій) формату А1 із щільністю заповнення графічної зони не менше за 72dpi Паперові копії плакатів і креслень друкуються на цупкому папері (ватман) розміром А1 (розміром 594мм ´ 841мм) , або А0 (розміром 841мм ´ 1189мм) .

Серед плакатів обов'язковими є такі, де висвітлюють основні положення кваліфікаційної роботи магістра:

Мета і задачі дослідження.

Об'єкт дослідження.

Методи дослідження.

Наукова новизна результатів дослідження.

Практичне значення роботи.

Кількість таких плакатів повинна знаходитися в межах від 3 до 5 у залежності від обсягу поданого матеріалу.

На плакатах, що стосуються основної частини роботи, у стислій лаконічній формі повинні бути показані етапи розробки автором кваліфікаційної роботи магістра загальної методики досліджень; висвітлена суть методів досліджень; подані відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження. Викладення теоретичної частини роботи повинно відповідати системному підходу, тобто мати у своєму складі математичну модель системи або процесу, що досліджується; результати аналізу властивостей моделі та результати її дослідження; основні положення методу оптимізації параметрів моделі; результати синтезу системи і її теоретичного або експериментального дослідження. Кількість плакатів з основної частини має бути в межах від 3 до 5.

Експериментальна частина роботи може бути проілюстрована кресленнями обладнання, на якому виконувалися дослідження. Практичне значення роботи може супроводжуватися кресленнями нового обладнання, яке створено внаслідок впровадження результатів досліджень. Кількість креслень обмежується лише загальною кількістю ілюстративного матеріалу (загалом плакатів і креслень), яка не повинна перевищувати 12 шт. Мінімальна загальна кількість плакатів встановлена на рівні 6 шт.

Плакати повинні мати береги таких розмірів: лівий - 30 мм, правий – 20 мм, верхній - 25 мм, нижній - 30 мм. У нижньому колонтитулі кожного плакату слід через кому вказати: найменування кафедри, рік захисту, індекс групи, прізвище з ініціалами здобувача, назву кваліфікаційної роботи магістра, номер плаката.

Зразок обов'язкового плакату наведено на рис. 7.2.

Рис. 7.2.

Зразки плакатів, що ілюструють основну частину кваліфікаційної роботи магістра, наведено на рис 7.3.

Рис. 7.3.

Оформлення креслень повинно відповідати ДСТУ 3974-2000 Система дослідно-конструкторських робіт.

Структура кутового штампу, його розміри і формати підписів повинні відповідати ГОСТ 2.104 68. Зразок кутового штампу наведено на рис. 7.4.

Рис. 7.4.

Якщо креслення являють собою загальний вид виробу, або збіркову одиницю, до нього додається специфікація, яка розміщується у додатках до пояснювальної записки. Форма і порядок заповнення специфікації регулюються Міждержавним стандартом країн СНД "ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы". Зразок кутового штампу першої сторінки текстового документу – специфікації наведено на рис. 7.5. Форма першої сторінки текстового документу надана у додатку М3-1 до цього стандарту. Форма подальших сторінок текстового документу - у додатку М3-2.

Для креслень у кваліфікаційній роботі магістра встановлюється наступна структура позначення децимальної класифікації: АБВГД. ЄЖ. ЗИКЛ. МНО.

Код організації розроблювача АБВГД. Код класифікаційної характеристики ЄЖ.ЗИКЛ. Порядковий реєстраційний номер МНО.

Код організації розроблювача для документів кваліфікаційних робіт магістра, що виконуються по кафедрі А і СУ, визначається напрямком спеціальності підготовки, по якій навчається студент, і порядковим номером групи (1 чи 2). Наприклад, 09141, або 09252.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Формування навичок іншомовного читання на другому та подальших роках навчання на початковому етапі
В 2 - 4 класах важливо створити умови для поступового переходу від дій в співпраці з вчителем до самостійної навчальної діяльності молодших школярів. Тому цілий ряд завдань учень виконує як ...

Класифікація перетворень нерівностей та їх систем
Можна виділити три типи таких перетворень: 1) Перетворення однієї з частин нерівності. 2) Узгоджена перетворення обох частин нерівності. 3) Перетворення логічної структури. Перетворення пер ...

Значення активного відпочинку для всебічного розвитку дітей дошкільного віку
Сучасні концепції дошкільного виховання відзначають, що фізичне здоров’я – головна умова духовного і морального здоров’я. В нашій країні фізичне виховання дітей у дошкільних закладах є поча ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net