Підготовка педагога до взаємодії з обдарованими дітьми

Нова педагогіка » Розумове виховання обдарованих дітей » Підготовка педагога до взаємодії з обдарованими дітьми

Сторінка 2

Учитель не повинен робити з обдарованої дитини “вундеркінда”. Недоречне випинання винятковості породжує найчастіше роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність – зловмисне прилюдне приниження унікальних можливостей і навіть сарказм з боку вчителя – звичайно, недопустимі.

Учителеві треба пам’ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.

Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми.

Бути доброзичливим і чуйним.

Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.

Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

Мати широке коло інтересів.

Бути готовим до виконання різноманітних обов’язків, пов’язаних з навчанням обдарованих дітей.

Мати педагогічну і спеціальну освіту.

Мати живий та активний характер.

Володіти почуттям гумору.

Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду свої поглядів і до постійного самовдосконалення.

Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.

Бути цілеспрямованим і наполегливим.

Володіти емоційною стабільністю.

Уміти переконувати.

Мати схильність до самоаналізу.

Впродовж багатьох століть обдарованість розглядалася декілька автономно від соціально-педагогічної практики. Основна увага дослідників була обернена не на сам феномен обдарованості як особистісну освіту або соціально-психологічне явище, а на проблему його походження (божий дар або земне). Основними видами обдарованості було прийнято вважати інтелектуальну і творчу обдарованості.

Значні зміни в поглядах учених почала ХХ століття було викликано визнанням наукової діяльності як вищого виду творчості. Велика частка філологів, психологів, педагогів були схильні як прояв вищої обдарованості бачити в науковій творчості і науковому мисленні.

В даний час спостерігається підвищений інтерес до проблеми обдарованості, до проблем виявлення, навчання і розвитку обдарованих дітей і, відповідно, до проблем підготовки педагогів для роботи з ними.

Обдарованість зараз визначається як здібність до видатних досягнень в будь-якій соціально значущій сфері людської діяльності, а не тільки в академічній області. Обдарованість слід розглядати як досягнення і як можливість досягнення. Сенс твердження в тому, що потрібно брати до уваги і ті здібності, які вже виявилися, і ті, які можуть виявитися.

Проблема обдарованості є комплексною проблемою, в якій перетинаються інтереси різних наукових дисциплін. Основними з них є проблеми виявлення, навчання та розумового виховання обдарованих дітей, а також проблеми професійної і особистісної підготовки педагогів, психологів і керівників освіти для роботи з обдарованими дітьми.

Особливості, властиві обдарованим дітям, збагачують наше життя у всіх його проявах і роблять їх внесок в нього надзвичайно значущим. По-перше, обдарованих дітей відрізняє висока чутливість у всьому, у багатьох високо розвинене відчуття справедливості; вони здатні чуйно розуміти зміни в суспільних стосунках, нові віяння часу в науці, культурі, техніці, швидко і адекватно оцінювати характер цих тенденцій в суспільстві.

Друга особливість — пізнавальна безперервна активність і високо розвинений інтелект дають можливість отримувати нові знання про навколишній світ. Творчі здібності ваблять їх до створення нових концепцій, теорій, підходів. Оптимальне поєднання у обдарованих дітей інтуїтивного і дискурсивного мислення робить процес отримання нових знань дуже продуктивним і значущим.

По-третє, більшості обдарованих дітей властиві велика енергія, цілеспрямованість і наполегливість, які у поєднанні з величезними знаннями і творчими здібностями дозволяють запроваджувати в життя масу цікавих і значущих проектів.

На даний час не існує комплексної діагностики, що дозволяє визначити загальну і специфічну обдарованість, схильність дитини до того або іншого виду творчості. Обдарованість виявляється тільки тоді, коли їй якимсь чином удалося виявитися і закріпитися. Ще не повністю враховується той факт, що через особистісні особливості обдаровані діти найбільш чутливі до неадекватних оцінок, несправедливих і негативних дій. У цій області є дефіцит знань про особливості поведінки і мислення обдарованих дітей, їх особистісний розвиток і виховання.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Загальна характеристика творів різних жанрів для дітей
Читання - мистецтво синтетичне і складне. Синтетичність і складність його залежать від дійсності, що лягла в основу твору, а також від змісту і форми її змалювання. Це значить, і від жанру ...

Самостійна пізнавальна діяльність учнів
Організовуючи навчальну пізнавальну діяльність, необхідно враховувати важливість формування в учнів у навчальному процесі навичок самоорганізації. Тому треба приділяти належну увагу системі ...

Логарифмічні нерівності
Розв’язуючи логарифмічні нерівності, доцільно використати загальну схему рівносильних перетворень нерівностей. Ця схема іноді дає надмірну систему обмежень, яку можна суттєво спростити. Для ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net