Підготовка педагога до взаємодії з обдарованими дітьми

Нова педагогіка » Розумове виховання обдарованих дітей » Підготовка педагога до взаємодії з обдарованими дітьми

Сторінка 2

Учитель не повинен робити з обдарованої дитини “вундеркінда”. Недоречне випинання винятковості породжує найчастіше роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність – зловмисне прилюдне приниження унікальних можливостей і навіть сарказм з боку вчителя – звичайно, недопустимі.

Учителеві треба пам’ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.

Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми.

Бути доброзичливим і чуйним.

Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.

Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

Мати широке коло інтересів.

Бути готовим до виконання різноманітних обов’язків, пов’язаних з навчанням обдарованих дітей.

Мати педагогічну і спеціальну освіту.

Мати живий та активний характер.

Володіти почуттям гумору.

Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду свої поглядів і до постійного самовдосконалення.

Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.

Бути цілеспрямованим і наполегливим.

Володіти емоційною стабільністю.

Уміти переконувати.

Мати схильність до самоаналізу.

Впродовж багатьох століть обдарованість розглядалася декілька автономно від соціально-педагогічної практики. Основна увага дослідників була обернена не на сам феномен обдарованості як особистісну освіту або соціально-психологічне явище, а на проблему його походження (божий дар або земне). Основними видами обдарованості було прийнято вважати інтелектуальну і творчу обдарованості.

Значні зміни в поглядах учених почала ХХ століття було викликано визнанням наукової діяльності як вищого виду творчості. Велика частка філологів, психологів, педагогів були схильні як прояв вищої обдарованості бачити в науковій творчості і науковому мисленні.

В даний час спостерігається підвищений інтерес до проблеми обдарованості, до проблем виявлення, навчання і розвитку обдарованих дітей і, відповідно, до проблем підготовки педагогів для роботи з ними.

Обдарованість зараз визначається як здібність до видатних досягнень в будь-якій соціально значущій сфері людської діяльності, а не тільки в академічній області. Обдарованість слід розглядати як досягнення і як можливість досягнення. Сенс твердження в тому, що потрібно брати до уваги і ті здібності, які вже виявилися, і ті, які можуть виявитися.

Проблема обдарованості є комплексною проблемою, в якій перетинаються інтереси різних наукових дисциплін. Основними з них є проблеми виявлення, навчання та розумового виховання обдарованих дітей, а також проблеми професійної і особистісної підготовки педагогів, психологів і керівників освіти для роботи з обдарованими дітьми.

Особливості, властиві обдарованим дітям, збагачують наше життя у всіх його проявах і роблять їх внесок в нього надзвичайно значущим. По-перше, обдарованих дітей відрізняє висока чутливість у всьому, у багатьох високо розвинене відчуття справедливості; вони здатні чуйно розуміти зміни в суспільних стосунках, нові віяння часу в науці, культурі, техніці, швидко і адекватно оцінювати характер цих тенденцій в суспільстві.

Друга особливість — пізнавальна безперервна активність і високо розвинений інтелект дають можливість отримувати нові знання про навколишній світ. Творчі здібності ваблять їх до створення нових концепцій, теорій, підходів. Оптимальне поєднання у обдарованих дітей інтуїтивного і дискурсивного мислення робить процес отримання нових знань дуже продуктивним і значущим.

По-третє, більшості обдарованих дітей властиві велика енергія, цілеспрямованість і наполегливість, які у поєднанні з величезними знаннями і творчими здібностями дозволяють запроваджувати в життя масу цікавих і значущих проектів.

На даний час не існує комплексної діагностики, що дозволяє визначити загальну і специфічну обдарованість, схильність дитини до того або іншого виду творчості. Обдарованість виявляється тільки тоді, коли їй якимсь чином удалося виявитися і закріпитися. Ще не повністю враховується той факт, що через особистісні особливості обдаровані діти найбільш чутливі до неадекватних оцінок, несправедливих і негативних дій. У цій області є дефіцит знань про особливості поведінки і мислення обдарованих дітей, їх особистісний розвиток і виховання.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Методика ознайомлення із задачами на розкриття конкретного змісту арифметичних дій
До задач, які розкривають конкретний зміст арифметичних дій, належать задачі на знаходження суми, остачі, добутку, на ділення, на вміщення і рівні частини. Задачі на знаходження суми й оста ...

Мовлення і комунікативна поведінка вчителя
Вислів «мовлення вчителя» здебільшого вживають, коли говорять про усне мовлення (на відміну від письмового в педагогічній діяльності). Під усним мовленням розуміють як сам процес говоріння, ...

Особливості виховання патріотизму у дітей дошкільного віку
Одним із найсуттєвіших показників моральності людини є патріотизм. Патріотизм (грец. paths - батьківщина) - любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу. Без любові до Батьківщини, г ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net