Підготовка педагога до взаємодії з обдарованими дітьми

Нова педагогіка » Розумове виховання обдарованих дітей » Підготовка педагога до взаємодії з обдарованими дітьми

Сторінка 1

Обдаровані діти потребують індивідуалізованих програм навчання. Педагоги, що працюють з такими дітьми, повинні проходити спеціальну підготовку. Саме діти з високим інтелектом більш всього потребують “свого” вчителя. Непідготовлені вчителі часто не можуть виявити обдарованих дітей, не знають їх особливостей, байдужі до їх проблем. Інколи непідготовлені вчителі вороже настроєні по відношенню до здібних дітей, такі вчителі часто використовують для обдарованих дітей тактику кількісного збільшення завдань, а не якісну їх зміну.

Особа вчителя є провідним чинником будь-якого навчання. Не є виключенням і ситуація з вчителем для обдарованих дітей. Найбільш істотним чинником успішності роботи вчителя є глобальна особистісна характеристика — система поглядів і переконань, в якій велике значення мають уявлення про саме, інших людей, а також про цілі і завдання своєї роботи. Саме ці складові постійно виявляються в міжособистісному спілкуванні.

На думку деяких дослідників, поведінка вчителя для обдарованих дітей в класі, в процесі навчання і побудови своєї діяльності повинно відповідати наступним характеристикам: він розробляє гнучкі, індивідуалізовані програми; створює теплу, емоційно безпечну атмосферу в класі; надає учням зворотній зв'язок; використовує різні стратегії навчання; поважає особистість дитини; сприяє формуванню позитивної самооцінки учня; поважає його цінності; заохочує творчість і роботу уяви; стимулює розвиток розумових процесів вищого рівня; проявляє повагу до індивідуальності учня.

Успішний вчитель для обдарованих — перш за все прекрасний вчитель-предметник, що глибоко знає і любить свій предмет. На додаток до цього він повинен володіти такими якостями, які істотні в спілкуванні з будь-яким обдарованим школярем.

Вчителям можна допомогти розвинути вказані особистісні і професійні якості трьома шляхами:

1) за допомогою тренінгів — в досягненні розуміння самих себе і інших;

2) наданням знань про процеси навчання, розвитку і особливості різних видів обдарованості;

3) тренуванням умінь, необхідних для того, щоб навчати ефективно і створювати індивідуальні програми.

Техніка викладання у тих, що пройшли спеціальну підготовку вчителів для обдарованих і звичайних вчителів приблизно однакова: помітна різниця полягає в розподілі часу на види активності. Взагалі, практика показує, що в традиційному шкільному навчанні на 90% переважає монолог вчителя, розрахований на передачу учням знань в готовому вигляді. Навіть на тих уроках, де присутній діалог, функції його обмежуються найчастіше репродуктивним відтворенням вивченого матеріалу. При цьому вчителі не звертають уваги на зміст завдань, характер і форму питань, їх місце в системі уроку. В більшості випадків використовуються репродуктивні завдання, орієнтуючі на однозначні відповіді, не активізуючи розумову діяльність учня. Вчителі, що працюють з обдарованими, менше говорять, менше дають інформації, влаштовують демонстрації і рідше вирішують завдання за учнів. Замість того щоб самим відповідати на питання, вони надають це учням. Вони більше питають і менше пояснюють.

Помітні відмінності в техніці постановки питань. Вчителі обдарованих дітей значно більше задають відкритих питань, допомагають обговоренням. Вони провокують учнів виходити за межі первинних відповідей. Вони набагато частіше намагаються зрозуміти, як учні прийшли до висновку, рішення, оцінки.

Більшість вчителів прагнуть прореагувати в мовній або іншій формі на кожну відповідь в класі, а вчителі обдарованих дітей поводяться більше як психотерапевти: вони уникають реагувати на кожен вислів. Вони уважно і з цікавістю вислухують відповіді, але не оцінюють, знаходячи способи показати, що вони їх приймають. Така поведінка приводить до того, що учні більше взаємодіють один з одним і менше залежать від вчителя.

Рекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми

Учитель не повинен постійно розхвалювати кращого учня. Не слід виділяти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми.

Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина буде частіше від інших переможцем, що може викликати неприязнь до неї.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Експериментальне підтвердження ефективності формування читацьких інтересів з допомогою малюнків та ілюстрацій
Експериментальне дослідження читацьких інтересів молодших школярів проводилося під час роботи у Жирівській ЗОШ І-ІІ ступенів Жидачівського району Львівської області. Мета дослідження поляга ...

Основні принципи проблемного навчання на уроках літератури в 5-6-х класах
Завдання викладача літератури – реалізувати загальнодидактичні і специфічні принципи навчання в ході дослідження художнього твору. Принципи науковості, доступності, систематичності, наочнос ...

Ознаки рівності трикутників
Теорема 2.1 (Перша ознака рівності трикутників по двох сторонах і куту між ними). Якщо дві сторони й кут між ними одного трикутника рівні відповідно двом сторонам і куту між ними іншого три ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net