Напрями та форми розумового виховання обдарованих дітей

Нова педагогіка » Розумове виховання обдарованих дітей » Напрями та форми розумового виховання обдарованих дітей

Сторінка 2

Індивідуально-особистісна основа діяльності установ цього типу дозволяє задовольняти запити конкретних дітей, використовуючи потенціал їх вільного часу.

У системі додаткової освіти можуть бути виділені наступні форми навчання обдарованих дітей:

1) навчання індивідуальне або в малих групах по програмах творчого розвитку в певній області;

2) робота по дослідницьких і творчих проектах в режимі наставництва (як наставник виступають, як правило, учений, діяч науки або культури, фахівець високого класу);

3) очно-заочні школи;

4) канікулярні збори, табори, мастер-класи, творчі лабораторії;

5) система творчих конкурсів, фестивалів, олімпіад;

6) дитячі науково-практичні конференції і семінари.

3. Форми навчання в умовах шкіл, орієнтованих на роботу з обдарованими дітьми

Якщо доцільність навчання дітей із спеціальними видами обдарованості в спеціальних школах і класах не береться під сумнів, то питання про необхідність створення спеціальних класів і шкіл для навчання дітей із загальною (розумовою) обдарованістю продовжує залишатися предметом гострих дискусій. При ухваленні рішення про створення особливих шкіл і класів слід виходити з аналізу досвіду зарубіжної і вітчизняної практики роздільного навчання обдарованих дітей.

Учбові програми, орієнтовані на навчання обдарованих дітей із загальною (розумовою) обдарованістю (і деякими видами спеціальної обдарованості, наприклад, лінгвістичною, математичною і так далі), повинні відповідати цілому ряду специфічних вимог. Ці вимоги сформульовані з урахуванням виділення найбільш загальних психологічних особливостей інтелектуально обдарованих дітей, а також цілей навчання, що пред'являються суспільством до цієї категорії дітей. Слід підкреслити, що саме на цих дітей, насамперед, суспільство покладає надію на вирішення актуальних проблем сучасної цивілізації.

Програми навчання для розумово обдарованих дітей повинні:

1) включати вивчення широких (глобальних) тим і проблем, що дозволяє враховувати інтерес обдарованих дітей до універсального і загального, їх підвищене прагнення до узагальнення, теоретичну орієнтацію і інтерес до майбутнього;

2) використовувати в навчанні міждисциплінарний підхід на основі інтеграції тем і проблем, що відносяться до різних областей знань. Це дозволить стимулювати прагнення обдарованих дітей до розширення і поглиблення своїх знань, а також розвивати їх здібності до співвідношення різнорідних явищ і пошуку рішень на “стику” різних типів знань;

3) припускати вивчення проблем “відкритого типу”, що дозволяють враховувати схильність дітей до дослідницького типу поведінки, проблемній навчання і так далі, а також формувати навики і методи дослідницької роботи;

4) у максимальній мірі враховувати інтереси обдарованої дитини і заохочувати поглиблене вивчення тим, вибраних самою дитиною;

5) підтримувати і розвивати самостійність в ученні;

6) забезпечувати гнучкість і варіативну учбового процесу з погляду змісту, форм і методів навчання, аж до можливості їх коректування самими дітьми з урахуванням характеру їх змінних потреб і специфіки їх індивідуальних способів діяльності;

7) передбачати наявність і вільне використання різноманітних джерел і способів отримання інформації (зокрема через комп'ютерні мережі);

8) включати якісну зміну самої учбової ситуації і учбового матеріалу аж до створення спеціальних учбових кімнат з необхідним устаткуванням, підготовки спеціальних навчальних посібників, організації польових досліджень, створення “робочих місць” при лабораторіях, музеях і т.п.;

9) навчати дітей оцінювати результати своєї роботи за допомогою змістовних критеріїв, формувати у них навики публічного обговорення і відстоювання своїх ідей і результатів художньої творчості;

10) сприяти розвитку самопізнання, а також розумінню індивідуальних особливостей інших людей;

11) включати елементи індивідуалізованої психологічної підтримки і допомоги з урахуванням індивідуальної своєрідності особистості кожної обдарованої дитини.

Однією з найважливіших умов ефективного навчання дітей з різними типами обдарованості є розробка таких учбових програм, які б в максимальній мірі відповідали якісній специфіці конкретного типу обдарованості і враховували внутрішні психологічні закономірності її формування.

Можна виділити чотири стратегії навчання, які можуть застосовуватися в різних комбінаціях. Кожна стратегія дозволяє різною мірою врахувати вимоги до учбових програм для обдарованих дітей.

1. Прискорення. Це стратегія дозволяє врахувати потреби і можливості певної категорії дітей, що відрізняються високим темпом розвитку. Слід мати на увазі, що прискорення навчання виправдане лише по відношенню до збагаченого і в тій чи іншій мірі поглибленого учбового змісту. Прикладом такої форми навчання можуть бути літні і зимові табори, творчі майстерні, мастер-класи, що припускають проходження інтенсивних курсів навчання по диференційованих програмах для обдарованих дітей з різними видами обдарованості.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Принципи, структура та зміст побудови програми «Духовна музика в сучасній школі»
Повернення знання духовної музики, безумовно, тривалий процес і буде охоплювати не одне покоління. Можливо, він аналогічний процесові входження людини в сферу давньоруського живопису, що оп ...

Історичний розвиток проблеми готовності та адаптації до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку
В нашій країні педагогічною проблемою є і залишається питання адаптованості дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. Первинний план швидкого переходу на загальне навчання з шест ...

Реалізація індивідуального підходу до учнів при навчанні математики
Група сильних учнів – неоднорідна група. В роботі В.А. Крутецького виділено три основні стадії розумової діяльності в процесі розв’язування будь-яких задач: отримання інформації про задачу, ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net