Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності, виконавчих та контрольних дій

Нова педагогіка » Підготовка кваліфікованих робітників за професією "кравець" » Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності, виконавчих та контрольних дій

Сторінка 1

Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності, виконавчих та контрольних дій (ООД, ВД, КД) включає вибір методів і прийомів їхньої реалізації на кожному з виділених етапів. Враховуючи вибір узагальненої групи методів, а також вихідні характеристики навчальної групи й ступінь конкретизації мети вивчення теми обрати конкретні методи викладу, закріплення та контролю навчального матеріалу (словесні методи і методи наочності). та засоби їх реалізації.

Методи наочності повинні доповнювати словесні методи. Після того, як у тих, кого навчають, сформовані необхідні представлення про досліджувані об'єкти, процеси або явища навколишньої дійсності, настає етап формування умінь, навичок або, по-іншому, –

виконавчих дій.

Головна закономірність процесу засвоєння дійсності у тому, що пізнавальна діяльність і включенні до неї знання здобувають розумову форму, стають узагальненими не відразу, а по черзі, пройшовши через ряд етапів. Якщо викладач будує процес навчання з урахуванням їх послідовності, він істотно підвищує можливість досягнення мети всіма учнями.

Одним з головних способів виконання дій у рамках теоретичного навчання є рішення задач. На кожнім з етапів засвоєння задачі виконують різноманітні функції. Наступний етап діяльності викладача пов’язаний з проектуванням технологій формування контрольних дій (КД). Проектування системи контролю є одним з важливих видів діяльності викладача. Контроль дає можливість визначити, наскільки чітко досягнута мета навчання, які недоліки процесу навчання і що варто зробити, щоб застосувати нові технології навчання.

Перспективно-поурочний план – це документ, що містить перелік уроків по конкретній темі, а також організаційні і дидактичні характеристики кожного з них, представлені часом, що відводиться на вивчення тих або інших питань теми, типом уроку, цілями навчання, змістом базового матеріалу, методами навчання.

На сьогоднішній день у педагогічній літературі називаються наступні типи уроків:

· урок засвоєння нових знань;

· урок закріплення та вдосконалення знань і умінь;

· повторювально-узагальнюючий урок;

· контрольно-перевірочний урок;

· комбінований урок (урок з декількома рівнозначними задачами).

Найменування типу уроку визначає основну його задачу або ціль. Це варто враховувати при формуванні структури кожного уроку і формулюванню мети навчання.

Структурні елементи теоретичного уроку:

· організаційна частина;

· повідомлення теми та цілі уроку;

· актуалізація опорних знань та вмінь учнів;

· повідомлення навчального матеріалу викладачем;

· самостійне засвоєння учнями нових знань;

· первинне закріплення і поточне повторення навчального матеріалу;

· вправи по закріпленню та вдосконаленню знань і умінь;

· самостійна робота по вдосконаленню знань і умінь;

· узагальнююче повторення;

· контроль і оцінка знань і умінь учнів;

· видача домашніх завдань.

Під час уроку повинна бути реалізована кожна з поставлених задач, що повинно знайти відображення в методах навчання. Якщо ціль комплексна і включає, наприклад, елементи формування нових знань, їхнє закріплення і контроль, то повинні бути обрані словесні методи (розповідь, пояснення, бесіда і т.п.), методи наочності (ілюстрація, демонстрація), практичні методи (вправа, лабораторний метод, практична робота) і методи контролю (опитування, контрольна робота, тестування і т.п.). На кількість уроків і їхню структуру також впливає те розуміння, що починати вивчення теми доцільно з вступного контролю, а закінчувати – контролем сформованих в учнів знань, умінь, навичок по новій темі. Перспективного-поурочного плану викладу теми «Характеристика тіла людини» надається в таблиці 2.5

Таблиця 2.5. Перспективно-поурочний план уроку теоретичного навчання: «Характеристика тіла людини».

№ уроку

Тема уроку

Час

Тип уроку

Ціль уроку

Базові знання

Методи навчання

1

2

3

4

5

6

7

3

Характеристика тіла людини

(чоловічої фігури)

1

к

о

м

б

і

н

о

в

а

н

и

й

Ознайомитися з морфологічними ознаками, основними характеристиками статури, типами постави

Спеціальне малюванняЗображення чоловічої та жіночої фігур, малювання фігур з натури

Пластична анатомія:

Відомості про будову скелету людини,її пропорції

За джерелом знань

Словесні: розповідь, пояснення.

Наглядні: демонстрація навчальних плакатів, натуральних зразків

вузла.

З активізації пізнавальної діяльності:

пояснювально-

ілюстративний

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Місце факультативу в шкільному курсі хімії
Перед факультативними курсами постає задача всіляко сприяти загальному навчанню школярів. Поряд з цим факультативні заняття повинні не тільки підтримувати і зміцнювати інтерес учнів до прир ...

Інформаційні технології
Інформаційні технології – технології інформатики в поєднанні з іншими, пов’язаними з нею, технологіями, тобто це цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використання ...

Університети Німеччини
ВНЗ Німеччини – це університети, зокрема й технічні, вищі спеціальні школи, різні спеціалізовані ВНЗ, а також педагогічні, теологічні, музичні, художні, кінематографічні тощо. Спортсменів, ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net