Постановка цілей вивчення теми й вибір типу навчання

Нова педагогіка » Підготовка кваліфікованих робітників за професією "кравець" » Постановка цілей вивчення теми й вибір типу навчання

Сторінка 1

Одним з визначальних компонентів процесу навчання є його ціль. Ціль навчання — це ідеальне мисленнєве передбачення кінцевого результату процесу навчання, це те, до чого прагнуть педагог і учні. Загальну мету освіти, як уже було зазначено, визначає суспільство. Вона відображається в державних документах, а потім конкретизується в програмах з окремих навчальних предметів, підручниках, навчальних посібниках для учителів, дидактичних матеріалах для учнів.

Організація процесу навчання найперше пов'язана з чітким визначенням його цілей, а також усвідомленням і прийняттям їх учнями. Цільові установки навчання спричиняють розуміння учнями суті і способів організації навчально-пізнавальної діяльності, суттєво впливаючи на її активізацію.

Цілі навчання включають формування досвіду особистості, представленого у формі переліку професіональних завдань, які повинен уміти виконувати фахівець в заданій сфері діяльності.

Спосіб постановки цілей у навчанні полягає в тому, що цілі навчання формуються через результати навчання, виражені в діях учнів.

У методиці професійного навчання існує 3 види цілей освіти: стратегічні, тактичні й оперативні.

Стратегічні цілі - це узагальнена мета, яка стоїть перед всією системою професійної освіти.

Тактичні цілі - диференціюються в основні цілі по етапах підготовки. Оперативні цілі-цілі з вивчення окремих тем, розділів дисципліни, конкретизуються до цілей окремих уроків.

Дидактична мета навчання полягає у формуванні в майбутніх фахівців як практичних, так і теоретичних професійних знань, умінь і навичок. Діяльнісний підхід до навчання передбачає постановку цілей навчання з урахуванням 4-х рівнів засвоєння навчального матеріалу, які характеризують критерій навченості учня і визначають етапи і форму розумової діяльності. . Сформульовані дидактичні цілі за темою програми та вибрані методи їх реалізації показані у вигляді таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Постановка оперативних цілей та вибір методів їх реалізації

№ рів

ня

Цілі навчання, виражені у вигляді переліку дій тих, хто навчається

Еталони

Умови

Результат

Критерії оцінки

1

2

3

4

5

I

Вміти розрізняти морфологічні ознаки, пропорції тіла, статуру, поставу

1. Базові знання з курсу «Пластична анатомія» по визначенню головних точок фігури, які формують морфологічні ознаки.

2. Базові знання з курсу «Спец. малювання», які дають змогу детальніше дослідити

Правильно визначені морфологічні ознаки тіла людини, пропорції тіла, статура та постава

Оцінка 3 - (70 - 60% правильна відповідь, 30 - 40% допущені неточності у виявленні різновидів статури та постави

1

2

3

4

5

Статуру та поставу різних за статевовіковими ознаками

людей під час їх малювання

людини

II

Уміти визначати основні морфологічні ознаки, пропорції тіла, тип статури та вид постави

1. Виконання дій I рівня;

2. Виконання дій по визначенню основних морфологічних ознак, пропорцій тіла, типу статури та типу постави

Чітко і правильно визначати морфологічні ознаки , пропорції тіла, тип статури та постави

Оцінка 4 - (80% правильна відповідь, 20% допущені неточності при визначенні типів статури та постави людини

III

Вміти аналізувати існуючі типи пропорцій тіла людини, типи статури та види постави. Виділяти та систематизувати особливості статури чоловіків та жінок.

1. Виконання дій I, II рівнів;

2. Виконання дій з аналізу і систематизації навчального матеріалу;

3. Виконання дій по підбору, проектуванню та конструюванню одягу на людей з різними типами фігур, спираючись на попередній аналіз тіла людини

Чітко й правильно робити аналіз тіла людини. На основі цього правильно виконувати підбір, проектування та конструювання одягу на людей з різними типами фігур

Оцінка 5 - (90% правильна відповідь, 10% допущені неточності при проектуванні та конструюванні одягу на людей з різними типами фігур

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників
Трикутник називається прямокутним, якщо в нього є прямий кут. Тому що сума кутів трикутника дорівнює , то в прямокутного трикутника тільки один прямий кут.д.ва інших кути прямокутного трику ...

Практичні аспекти використання ігор у формуванні орфографічної та каліграфічної компетенції
Фрагмент уроку англійської мови у 2 класі з формування каліграфічної компетенції Тема: Свята. Кольори. Мета: Ознайомити учнів і практикувати у вживанні нові слова: black, white, snow, snowm ...

Характеристика основних понять проблеми
Пошукова навчально-пізнавальна діяльність спрямована на відкриття чогось нового, невідомого раніше. Перед учнем постають проблеми, які він має вирішити самостійно або співпрацюючи з однокла ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net