Методика роботи над простими задачами з іменованими числами

Нова педагогіка » Розвиток уявлень учнів про величини » Методика роботи над простими задачами з іменованими числами

Сторінка 1

Успіх розв’язування задач з іменованими числами значною мірою залежить від уміння учнів усвідомити умову задачі, провести аналіз з метою відшукання способу розв’язання задачі. Для того, щоб допомогти дітям у цьому відповідно до індивідуальних особливостей слід пропонувати підготовчі вправи, запитання, вказівки, схеми, ілюстрації, розв’язування простих задач, які містять величини тощо.

Відповідно до теоретико-методичних основ навчання учнів розв’язувати задачі перед введенням кожного нового виду задач з величинами слід провести підготовчу роботу. Вона проводиться до ознайомлення дітей із цими задачами і полягає в тому, що у дітей формуються уявлення про ці величини. Крім цього вивчаються взаємозв’язки між ними, діти вчаться знаходити одну із величин за двома відомими. Безпосередньо на уроці, де діти ознайомлюються із новим видом типових задач, щоб зменшити труднощі учнів треба повторити відомості про групу величин, яка розглядається у конкретній задачі, повторити одиниці її вимірювання та розв’язати кілька усних вправ з іменованими числами.

У процесі розв’язування задач з іменованими числами відбувається формування уявлень учнів про всі види величин, що розглядаються в курсі математики початкових класів і повторення відомостей про величини, які зустрічаються в таких задачах.

Розв’язуючи прості задачі з величинами потрібно весь час вимагати від учнів відповідей на такі запитання: Які величини відомі? Які величини необхідно знати?

Наприклад, для задачі «За шість однакових блокнотів заплатили 48 грн. скільки коштує один блокнот?» роботу слід провести так: про які величини йдеться в задачі? (Ціна, кількість і вартість). Які з цих величин відомі в задачі? (Кількість і вартість). Яку величину слід знайти, щоб дати відповідь на запитання задачі? (Ціну).

У роботі над простою сюжетною задачею йдеться не про «створення» арифметичної ситуації, а про вибір тієї дії (з відомих учням), за допомогою якої реалізується задачна ситуація. Отже, основне призначення простих сюжетних задач – розкрити випадки застосування арифметичних дій. Тому прості задачі класифікують за характером цих випадків. Є три основних види таких задач:

До першого виду належать задачі на конкретний зміст арифметичних дій. Це задачі на знаходження: суми двох чисел, остачі, добутку, частки (ділення на рівні частини і на вміщення).

До другого виду належать задачі на зв'язки між компонентами і результатами арифметичних дій. Це задачі на знаходження невідомих компонентів: доданка, зменшуваного, від'ємника, множника, діленого, дільника.

До третього виду належать задачі, пов'язані з поняттям різницевого чи кратного відношення двох чисел. Це задачі на збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць чи в кілька разів (у прямій і непрямій формі), на різницеве чи кратне порівняння двох чисел.

До окремих видів належать задачі на ділення з остачею, на знаходження частини числа і числа за його частиною та задачі на час і обчислення площі прямокутника.

Всі прості задачі, крім задач на непряме збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць чи в кілька разів, є складовою частиною програмного мінімуму.

Роль простих задач у навчанні математики надзвичайно велика. Вони є основним засобом у формуванні поняття про арифметичні дії та величини. В процесі розв'язування простих задач учні опановують основні прийоми роботи над задачею. Високий рівень умінь розв'язувати прості задачі – необхідна умова успішного розвитку вмінь розв'язувати складені задачі.

Продемонструю роботу над простими задачами з іменованими числами кожного виду.

І. Задача. У Марини було 2 кг слив. Мама купила їй ще 3 кг. Скільки кілограмів слив стало у Марини?

- Що було у Марини? (Сливи). Скільки кілограмів слив було у Марини? (2 кг). Скільки кілограмів слив купила її мама? (3 кг). Яке запитання задачі?

Було – 2 кг.

Купила – 3 кг? кг

– Якщо відомо, що в Марини було 2 кг слив і мама їй купила ще 3 кг, то слив стало більше чи менше? (Більше). То якою дією розв’яжемо цю задачу? (Дією додавання). До якого числа, яке число будемо додавати? (До 2 додамо 3). Запишемо розв’язання задачі:

Задача

2 + 3 = 5 (кг)

Відповідь: 5 кілограмів слив.

ІІ. Задача. Коли з бочки взяли для поливання квітів 5 л води, то в ній залишилося ще 2 л води. Скільки літрів води було в бочці?

– Що було в бочці? (Вода). Скільки літрів води взяли з бочки? (5 л). Скільки літрів води залишилося? (2 л). Яке запитання задачі?

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Інноваційно-освітня діяльність педагога в галузі організації образотворчої діяльності дітей
Освіта в умовах сучасного динамічного суспільства вимагає постійної творчої активності всіх учасників педагогічного процесу. Особливо зростає значення творчої ініціативи педагогів у пошуку ...

Проблеми та реалізація здібностей талановитих дітей
Проблема обдарованості завжди привертала до себе увагу широкого кола фахівців - психологів, педагогів, культурологів, мистецтвознавців, історіографів, працівників соціальної сфери та інших ...

Активні та інтерактивні методи навчання
Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв'язання освітніх завдань. З огляду на це роль учителя як авторитарного транслятора готових ідей ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net