Величини, їх вимірювання і властивості

Нова педагогіка » Розвиток уявлень учнів про величини » Величини, їх вимірювання і властивості

Сторінка 3

а > b те (а) > те (b);

а < b те (а) < те (b);

7. Якщо даний відрізок с є різницею відрізка а і b, то числове значення довжини відрізка с є різницею числових значень відрізка а і b при одиниці виміру е і – навпаки:

с= а – b те (с) = те (а) – те (b)

8. Якщо відрізок b вміщається х разів у відрізку а, то числове значення довжини відрізка а ділиться націло на числове значення відрізка b і отримаємо число х і навпаки:

х = а: b те (а): те (b)

В початковій школі:

– знаходять довжину відрізка з точністю до 1 мм (3 клас);

– будують відрізок даної довжини і порівнюють довжини відрізків;

– додають і віднімають відрізки, виконуючи відповідні дії над їхніми числовими значеннями;

– множать на число, ділять на число;

– дізнаються скільки разів менший відрізок вміщується в більшому.

В повсякденному житті сьогодні ми користуємось такими мірами довжини:

1 км = 1000 м;

1 м =10 дм = 100 см = 1000 мм;

1 дм = 10 см = 100 мм;

1 см = 10 мм;

1 мм.

Наведемо вираження деяких старих українських і російських неметричних одиниць довжини метричними:

Миля – 7 верст – 7,4 км;

1 верста – 500 сажнів – 1,0668 км;

1 сажень – 3 аршини – 2,1336 м;

маховий сажень – 1,76 м;

косий сажень – 2,48 м;

аршин – 16 вершків – 71,12 см;

1 вершок – 1,75 дюйма – 4,445 см;

дюйм – 10 ліній – 2,54 см.

В Англії та США користуються такими неметричними одиницями:

миля морська (міжнародна) – 1,852 км;

миля законна – 1,609 км;

ярд – 3 фути – 0,9144 м;

фут – 12 дюймів – 30,48 см;

дюйм – 2,54 см;

велика лінія – 2,54 мм;

мала лінія – 2,117 мм.

б) Маса

Маса тіла – одна із основних фізичних величин, вона тісно пов'язана з поняттям ваги – сили, з якою тіло притягується Землею. Тому вага тіла залежить не лише від самого тіла, але й від того, де розміщене тіло. Наприклад, вага тіл на Місяці у 6 разів менша, ніж на Землі. На екваторі вага тіла буде на 0,5% меншою, ніж на полюсі.

Отже, вага – сила притягання тіла, залежно від місця міняється, а маса (порівняно з іншою одиницею) не міняється.

Маса – це така додатна величина, яка має властивості:

1) маса однакова у тих тіл, які зрівноважуються на вагах;

2) маса декількох тіл, разом взятих, дорівнює сумі їх мас;

3) існує маса, прийнята за одиницю.

Вимірювання маси відбувається за допомогою ваг.

Для цього вибираємо тіло, масу якого приймаємо за одиницю (е) і дивимось, яке положення займуть шальки ваг. Зараз існують різні види ваг: талькові, механічні, електронні.

За одиницю маси прийнято 1 кг:

1/1000 кг = 1;

1 ц = 100 кг;

1 т = 1000 кг;

1 т = 10 ц.

в) Площа

В житті постійно доводиться стикатись з поняттям площі (площі кімнати, присадибної ділянки, площі поверхні стола тощо). Під площею розуміють місце, яке займає певне тіло (предмет) на площині (підлоги, землі, стола).

Площею фігури називають невід'ємну величину, визначену для кожної фігури так, що

1) рівні фігури мають рівні площі;

2) якщо фігура складена із скінченної кількості фігур, то її площа дорівнює сумі площ її частин;

3) існує квадрат, площа якого дорівнює 1 (е2) (сторона його дорівнює одиниці довжини).

Часто площу позначають буквою S. S (F) – площа фігури F.

Вимірювання площі – це порівняння площ даної фігури із площею одиничного квадрата е2.

Наприклад,

S (F) = 5 e2

Число 5 називають числовим значенням площі при даній одиниці виміру е2.

Щоб виміряти площу довільної фігури, покривають її сіткою квадратів, площа кожного з яких рівна е2. Таку сітку називають палеткою.

При вимірюванні площі за допомогою палетки отримуємо М – кількість квадратів, які цілком лежать у фігурі (5); N – кількість квадратів, через які проходить фігура (нецілих – 13).

Тоді Ме < S(F) < (М+N) e2;

(5 см < S(F) < (5 + 13) см2).

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Дослідження рівня обізнаності молоді щодо особливостей створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу в Україні
У ході дипломного дослідження з метою з’ясування рівня обізнаності молоді щодо особливостей створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу в Україні нами про ...

Нерівність трикутника
Якщо точки й різні, то відстанню між ними називається довжина відрізку . Якщо точки й збігаються, то відстань між ними приймається рівною нулю. Теорема 8.1 (нерівність трикутника). Які б не ...

Педагогічні інновації
Метою державної Національної програми «Освіта» («Україна ХХІ ст.») є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net