Географічні ігри на уроках різного типу у 8 класі

Нова педагогіка » Дидактичні ігри та їх місце в системі навчальних занять » Географічні ігри на уроках різного типу у 8 класі

Сторінка 3

Опорні поняття: карта, глобус, атлас, географічне положення, методи географічних досліджень.

Базові поняття: політикоадміністративний поділ, адміністративна одиниця.

Географічна номенклатура: країни, що мають морські та сухопутні кордони з Україною, та їх столиці.

Хід уроку

І.Організація класу

Звучить державний гімн України. Учитель разом з учнями співає один куплет гімну.

Фрагмент відеофільму “Моя Батьківщина”.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Прийом “Бліцопитування”

- згадайте, які розділи та теми географічної науки ми з вами вже вивчили;

- згадайте та назвіть коротко зміст матеріалу шкільного курсу географії 6-го класу;

- згадайте та назвіть коротко зміст матеріалу шкільного курсу географії 7-го класу;

- як ви гадаєте, над чим ми будемо працювати у 8-му класі?

2. Прийом “Географічний вернісаж”

Учні отримали випереджальне завдання та принесли фотознімки тих місць, де вони побували влітку. Можна коротко охарактеризувати цю територію 23 реченнями та прикріпити фотознімок на фізичну карту України в тому місці, де знаходиться даний об’єкт. (Можна запропонувати учням зробити таблички з власними прізвищами, аби було зрозуміло хто з них де був, цікаво буде продовжити таку роботу з картою, якщо є декілька класів у паралелі, і повернутися до цього “Вернісажу” на наступному уроці особливо в тому класі, з якого починалася робота).

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. Подивіться уважно на карту. З’ясувалося, що всі ви є дослідниками рідної землі, України. Навіть не здогадуючись, ви вже почали знайомитися з географією нашої країни. На наших уроках ми продовжимо це знайомство з використанням наукових методів дослідження.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом “Домашня заготовка”

Учні, що отримали домашнє завдання коротко розповідають, використовуючи малюнки, схеми, діаграми:

короткий огляд української державності за часів Київської Русі.

українська державність за часів отримання незалежності у 1999 році.

Коротка довідка: територія, чисельність населення, його національний склад у порівнянні з країнами Європи.

2. Ознайомлення з етапами формування території України:

Час

Події

3,52,7 тис. років до н.е.

Існування трипільської культури (осідлі хліборобські племена)

VІІІ ст. до н.е. ІІІ ст.н.е.

Територію України населяють кіммерійці (перше державне утворення), скіфи, сармати.

ІІІ VІ ст.

Територію України населяють представники племінного союзу антів

VІ VІІІ ст.

На території України оселяються племена східних слов’ян: поляни, сіверяни, деревляни, дуліби, білі хорвати, уличі, тиверці

ІХХІІ ст.

Існування держави східних слов’ян Київська Русь

ХІІІ ІVІ ст.

Українські землі перебувають під владою монголотатарського ханства, Литви, Польщі, Угорщини, Османської імперії

ХV ст.

Утворення Кримського ханства

ХVІХVІІ ст.

Утворення Запорізької Січі центру боротьби українського народу з самовизначення

1654р.

Приєднання Гетьманщини до Московії

1667р.

Україна розподіляться на дві частини: Лівобережна (з Києвом) відходить до Московії, Правобережна до Польщі

Кінець ХVІІІ ст.

Західноукраїнські землі входять до складу АвстроУгорщини

7.11.1917р.

Проголошення УНР (Київ)

13.11.1918р.

Проголошення Західно Української Національної республіки (столиця Львів)

19191920рр.

Українські землі ввійшли до складу Росії, Польщі, Чехословаччини та Румунії

1922р.

Східна частина України входить до складу СРСР

1939р.

До України приєднуються її західні землі

1940р.

До України приєднуються Північна Буковина та Південна Бессарабія

1945р.

До України приєднується Закарпаття

1954р.

Верховна Рада Радянського Союзу передає Українській радянській соціалістичній республіці Кримську область

24.08.1991р.

Проголошено незалежність України

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Педагогічні технології у вищому навчальному закладі
На рубежі тисячоліть в Україні створюється нова система вищої освіти, орієнтована на входження у світовий освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами у педагогічній теорі ...

Позакласна робота - одна з форм підвищення знань з інформатики
Позаурочний час може використатися вчителями-предметниками для рішення комплексу завдань по залученню школярів у дивний світ науки. Розширення й поглиблення знань і вмінь по предмету, підви ...

Проблема мовленнєвого розвитку молодших школярів з тяжкими вадами мовлення
Інтенсифікація навчально-виховного процесу дітей з тяжкими вадами мовлення (далі ТВМ) вимагає проведення низки досліджень, спрямованих на вдосконалення системи їх навчання і виховання в суч ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net