Методичне забезпечення уроків екологічного спрямування факультативного курсу „Основи хімічних виробництв”

Нова педагогіка » Методика проведення факультативного курсу з хімії » Методичне забезпечення уроків екологічного спрямування факультативного курсу „Основи хімічних виробництв”

Сторінка 7

Хід заняття

І. Підготовний етап (проектування).

Урок-гра передбачає підготовчий етап залучення учнів до планування передбачуваної діяльності через попередню роботу. За два тижні до початку уроку клас поділяється за бажанням учнів і з урахуванням рівнів навчальних досягнень на 5 груп: «хіміко-технологічний відділ» заводу з виробництва сульфатної кислоти, «адміністрацію заводу», «хіміків-теоретиків», «екологів» і «робітників різних цехів». Кожній групі пропонують запитання для підготовки до дискусії.

Для представників "хіміко-технологічного відділу”

— Яке обладнання має ваш завод?

— Яка будова контактного апарата, електрофільтру, циклону, теплообмінника, сушильної башти?

— Як ви, розв'язуєте питання з розробки технології безвідходного виробництва та комплексного використання сировини?

Для представників адміністрації

— Як ведеться підготовка кадрів?

— Як розробляються економічні зв'язки з постачальниками сировини?

— Як організовано збут готової продукції?

— Як виконуються вимоги з охорони праці?

Для «хіміків-теоретиків» Запропоновано задачі виробничого змісту.

Для „екологів”

— Які шкідливі речовини при виробництві сульфатної кислоти потрапляють у навколишнє середовище?

— Які способи ви можете запропонувати для очищення повітря від сірчистого газу?

— Які захворювання виникають у людини, діяльність якої пов'язана з виробництвом сульфатної кислоти?

Для «робітників заводу»

— Які умови праці на вашому робочому місці?

— Чи задоволені ви заробітною платою?

— Як організовано дозвілля на вашому виробництві?

Під час підготовки до уроку було залучено батьків, чиї спеціальності пов'язані з проблемами, що розглядаються. Кожна група учнів ознайомилася з розв'язанням поставлених перед ними задач в умовах конкретних виробництв.

ІІ. Етап орієнтації

Учитель починає урок словами російського хіміка Д. Менделєєва: «Едва найдетея другое, искусственно добываемое вещество, столь часто применяемое в технике, как серная кислота. Где нет заводов для се добивання — немислимо выгодное производство многих других веществ, имеющих важное техническое знамение».

Сьогодні на занятті ми розглянемо виробництво сульфатної кислоти в сучасних умовах контактним способом. (Проведемо це у формі ділової гри).

Для залучення учнів до контролювання ходу навчальної діяльності кожній груш пропонують заповнити картку взаємооцінювання.

Кожний з критеріїв оцінюється 0, 1, 2 балами. Максимальна кількість балів — 12.

ІІІ Етап виконання

Ділова гра починається нарадою, яку проводить «директор заводу. Слово надають «хімікам-технологам» з виробництва cульфатної кислоти, які розповідають про технологію, ознайомлюють з будовою технічних агрегатів тими змінами, що їх можна внести у виробництво, використовуючи останні досягнення науки.

«Хіміки-теоретики» ознайомлюють із трьома стадіями виробництва сульфатної кислоти і розрахунками щодо переваг тієї сировини, що містить більшу масову частку сірки.

«Екологи» порушують питання охорони навколишнього середовища.

«Лаборанти-аналітики» повідомляють про великий відсоток викидів сірчистого газу в атмосферу, їм запропоновано разом з технологом» заводу вжити за ходів із захисту навколишнього середовища.

Представники «цеху очисти повідомляють про те, що вода після циркуляції містить механічні домішки і рН розчину дорівнює 2.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8

Рекомендуємо почитати:

Репертуар – обличчя колективу
Репертуар – «обличчя» колективу, і не важливо, до якого виду творчої діяльності цей колектив відноситься (вокальної, інструментальної, хореографічної). Принципи створення репертуару скрізь ...

Використання діагностики в педагогічній діяльності практиканта
Є три види характеристики кожного з людей. Перша створюється очима тих, хто нас оточує, друга - на основі того, якою людина бачить себе, а третя - якою б вона хотіла себе бачити. Педагогічн ...

Засоби виправлення інтонування
Залежно від встановлених причин «гудіння» вчитель застосовує ті або інші прийоми виправлення інтонування в нормальній зоні дитячого голосу. Заздалегідь важко сказати, як саме в кожному конк ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net