Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах

Сторінка 3

Для проектування конкурентоспроможного графічного об’єкта чи мультимедійного продукту необхідно вивити сучасні засоби для додавання різних ефектів, сучасні художньо-проектні технології виготовлення. Важливо пам’ятати, що сучасні поліграфічні продукти графічного дизайну і поширені нині мультимедійні електронні продукти розробляються з можливістю використання їх в Інтернеті. Тому мережа Інтернет є не тільки засобом комунікації, а й найбільш активним, динамічним, розвивальним середовищем для дизайнерів-графіків чи веб-дизайнерів.

У художньо-проектній діяльності все більше вирізняється потреба в розвитку комунікативних і мовних здібностей майбутнього дизайнера, без яких у сучасному світі вже не можна забезпечити захист продукту проектної діяльності, його презентацію. Отже, важливим елементом в організація навчальних робочих місць дизайнерів є не тільки робоче місце для проектування (дизайну) і виготовлення (технології), а й створення відповідних умов для його захисту і презентації.

Таким чином, соціальна відповідальність за визначенням в стандарту ІSО 26000 – це відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності (а саме продукцію і послуги) на суспільство і навколишнє середовище, що реалізується через прозору і етичну поведінку, відповідає сталому розвитку та добробуту суспільства, враховує очікування зацікавлених сторін, працівників тої чи іншої структури й поширена в усій організації і не суперечить відповідному законодавству і міжнародним нормам поведінки.

Також були проаналізовані положення та постанови державних органів влади про цивільну безпеку населення та роботи відповідних органів при виникненні надзвичайних ситуацій.

Таким чином, співробітництво МНС України з іншими країнами спрямоване на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій як на території України, так і на всій планеті.

У художньо-проектній діяльності все більше вирізняється потреба в розвитку комунікативних і мовних здібностей майбутнього дизайнера, без яких у сучасному світі вже не можна забезпечити захист продукту проектної діяльності, його презентацію. Отже, важливим елементом в організація навчальних робочих місць дизайнерів є не тільки робоче місце для проектування (дизайну) і виготовлення (технології), а й створення відповідних умов для його захисту і презентації.

1. Аналіз наукових досліджень психофізіологічних і психологічних особливостей особистості показав, що на розвиток здібностей впливають зовнішні і внутрішні умови здійснюваної діяльності. До внутрішніх умов відносяться задатки (типологічні властивості нервової системи, активність і саморегуляція, особливості орієнтовної реакції «на новизну»), вікові особливості, схильності, індивідуальний стиль діяльності. До зовнішніх – соціальні чинники (суспільні умови, історичний розвиток, навколишнє середовище), виховання, навчання, вимоги діяльності. Ці передумови мають значення для розвитку здібностей до дизайнерської діяльності у позашкільній роботі.

Виявлено, що розвиток здібностей дизайнера відбувається тоді, коли в ході вирішення цілої групи складних для нього завдань формується система узагальнень властивостей пізнаваних і проектованих об'єктів, а також способів їх пізнання і перетворення. Пізнання невідомого, нового пошук способів цього пізнання є важливим етапом розвитку здібностей особистості. При цьому важливим показником рівня розвитку здібностей особистості є продуктивність мислення і творчої діяльності. Здібності є основою для прояву творчості (креативності) особистості, її інтелектуальної активності і ініціативи.

На основі проведеного аналізу психологічних і психофізіологічних досліджень встановлено, що механізм формування і розвитку здібностей в процесі дизайнерської діяльності на основі задатків пояснюється особливостями саморегуляції. В процесі саморегуляції дизайнерської діяльності здійснюється її планування, постановка цілей, оцінка результатів і інші функції. В результаті довільної і усвідомленої саморегуляції відбувається компенсація чинників, несприятливих для розвитку здібностей до дизайнерської діяльності (зокрема, низького рівня мозкової активності і деяких інших якостей особистості).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Відомі студенти і викладачі
Попередниками сучасних студентів було безліч видатних людей усіх епох. Це й майбутні Папи Римські, і такі велетні, як Томас Бекет, Данте Аліг'єрі, Джованні Боккаччо, Франческо Петрарка, Ера ...

Методика розвитку сили в учнів 5-9 класів
Засобами силової підготовки школярів-піддітків є вправи, обтяжені масою власного тіла (наприклад, підтягування) або зовнішнім опором. Зовнішнім опором виступає мчсо різних предметів (набивн ...

Діалогічні принципи викладання української літератури в середній школі
Методика викладання української літератури – це педагогічно-літературознавча прикладна наукова дисципліна, що містить психолого-педагогічні засади роботи вчителя-літератора і рекомендації, ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net