Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах

Сторінка 3

Для проектування конкурентоспроможного графічного об’єкта чи мультимедійного продукту необхідно вивити сучасні засоби для додавання різних ефектів, сучасні художньо-проектні технології виготовлення. Важливо пам’ятати, що сучасні поліграфічні продукти графічного дизайну і поширені нині мультимедійні електронні продукти розробляються з можливістю використання їх в Інтернеті. Тому мережа Інтернет є не тільки засобом комунікації, а й найбільш активним, динамічним, розвивальним середовищем для дизайнерів-графіків чи веб-дизайнерів.

У художньо-проектній діяльності все більше вирізняється потреба в розвитку комунікативних і мовних здібностей майбутнього дизайнера, без яких у сучасному світі вже не можна забезпечити захист продукту проектної діяльності, його презентацію. Отже, важливим елементом в організація навчальних робочих місць дизайнерів є не тільки робоче місце для проектування (дизайну) і виготовлення (технології), а й створення відповідних умов для його захисту і презентації.

Таким чином, соціальна відповідальність за визначенням в стандарту ІSО 26000 – це відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності (а саме продукцію і послуги) на суспільство і навколишнє середовище, що реалізується через прозору і етичну поведінку, відповідає сталому розвитку та добробуту суспільства, враховує очікування зацікавлених сторін, працівників тої чи іншої структури й поширена в усій організації і не суперечить відповідному законодавству і міжнародним нормам поведінки.

Також були проаналізовані положення та постанови державних органів влади про цивільну безпеку населення та роботи відповідних органів при виникненні надзвичайних ситуацій.

Таким чином, співробітництво МНС України з іншими країнами спрямоване на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій як на території України, так і на всій планеті.

У художньо-проектній діяльності все більше вирізняється потреба в розвитку комунікативних і мовних здібностей майбутнього дизайнера, без яких у сучасному світі вже не можна забезпечити захист продукту проектної діяльності, його презентацію. Отже, важливим елементом в організація навчальних робочих місць дизайнерів є не тільки робоче місце для проектування (дизайну) і виготовлення (технології), а й створення відповідних умов для його захисту і презентації.

1. Аналіз наукових досліджень психофізіологічних і психологічних особливостей особистості показав, що на розвиток здібностей впливають зовнішні і внутрішні умови здійснюваної діяльності. До внутрішніх умов відносяться задатки (типологічні властивості нервової системи, активність і саморегуляція, особливості орієнтовної реакції «на новизну»), вікові особливості, схильності, індивідуальний стиль діяльності. До зовнішніх – соціальні чинники (суспільні умови, історичний розвиток, навколишнє середовище), виховання, навчання, вимоги діяльності. Ці передумови мають значення для розвитку здібностей до дизайнерської діяльності у позашкільній роботі.

Виявлено, що розвиток здібностей дизайнера відбувається тоді, коли в ході вирішення цілої групи складних для нього завдань формується система узагальнень властивостей пізнаваних і проектованих об'єктів, а також способів їх пізнання і перетворення. Пізнання невідомого, нового пошук способів цього пізнання є важливим етапом розвитку здібностей особистості. При цьому важливим показником рівня розвитку здібностей особистості є продуктивність мислення і творчої діяльності. Здібності є основою для прояву творчості (креативності) особистості, її інтелектуальної активності і ініціативи.

На основі проведеного аналізу психологічних і психофізіологічних досліджень встановлено, що механізм формування і розвитку здібностей в процесі дизайнерської діяльності на основі задатків пояснюється особливостями саморегуляції. В процесі саморегуляції дизайнерської діяльності здійснюється її планування, постановка цілей, оцінка результатів і інші функції. В результаті довільної і усвідомленої саморегуляції відбувається компенсація чинників, несприятливих для розвитку здібностей до дизайнерської діяльності (зокрема, низького рівня мозкової активності і деяких інших якостей особистості).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Проектування технології формування статевої культури підлітків в умовах школи "Як обрати безпечний спосіб поведінки"
На основі вивчення та аналізу технологій роботи з формування статевої культури підлітків нами була розроблена модель взаємодії соціального педагога із старшими підлітками у школі. Її основн ...

Методика використання віршів та музикальних фрагментів у процесі навчання англійської мови
Важливим джерелом комунікативної компетенції є вивчення пісень різних епох та різного жанру. Наприклад, можна порівняти яку-небудь пісню післявоєнного періоду і пісню 90-х років і провести ...

Стан і розвиток індивідуального підходу до учнів в історії педагогічної думки
В період з 1958 по 1988 рр. диференціація навчання співпадає з фуркацією, тобто під диференціацією розуміють розділення навчальних планів з метою такої спеціалізації учнів, яка сумісна з зб ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net