Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах

Сторінка 2

На початку заняття треба зайняти визначене вчителем робоче місце так, щоб можна було, не нахиляючись, зручно користуватися клавіатурою і щоб було добре видно зображення на екрані монітора.

Розпочинати роботу можна тільки за вказівкою вчителя.

3. Вимоги з безпеки праці під час роботи

Дотримуватися всіх вимог інструкції, а також поточних вимог учителя.

Під час роботи забороняється відволікатися від виконання поставленого навчального завдання.

Можна виконувати тільки навчальні завдання. Категорично забороняється виконувати інші роботи.

Працювати з клавіатурою слід чистими сухими руками.

На клавіші треба натискати плавно, не допускаючи різких натискувань.

Користуватись друкувальними пристроями можна тільки в присутності вчителя.

У разі виявлення несправностей обладнання слід повідомити вчителя.

Не можна намагатися самостійно проводити регулювання або усувати несправності комп’ютерного обладнання.

4. Вимоги з безпеки праці після закінчення роботи

Необхідно повідомити вчителя про несправності обладнання, виявлені під час роботи.

Після закінчення роботи на робочому місці не повинні залишатися зайві предмети.

5. Вимоги з безпеки праці за аварійних ситуацій

У разі виявлення незвичного звуку або відключення комп’ютерного обладнання негайно припинити роботу і повідомити про це учителя.

У разі появи горілого запаху зупинити роботу та повідомити про це учителя. За необхідності надати допомогу в гасінні пожежі.

У разі потрапляння учнів під струм знеструмити навчальну майстерню, надати першу допомогу та викликати швидку допомогу.

У разі виникнення пожежі знеструмити навчальну майстерню (кабінет), викликати пожежну команду і приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

За недотримання учнями вимог, правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки адміністрація школи може притягти їх до дисциплінарної або адміністративної відповідальності.

Типовий приклад навчальної майстерні з «Основ дизайну» з комп’ютерним обладнанням

Рис. 3.26. Типовий приклад навчальної майстерні з «Основ дизайну» з комп’ютерним обладнанням: 1 – робоче місце; 2 – додаткові робочі столи для художньо-проектних робіт; 3 – робоче місце вчителя

Організація проектно-технологічної діяльності в групах за напрямами. Дизайн-освіта України нині переходить до активного використання інформаційних технологій та залучення учнів до пошуково-інформаційної та проектно-дослідницької діяльності у процесі профільного навчання основ дизайну.

Навчальний предмет «Трудове навчання» нині трансформувався у «Технології», які передбачають не тільки репродуктивне виготовлення об’єктів учнівської творчості, а й проектування (художнє - дизайн, технічне), у тому числі комп’ютерними засобами. У вимогах державного стандарту освітньої галузі «Технологія» зазначено: «Основою реалізації всіх змістових ліній є проектно-технологічна та інформаційна діяльність, яка інтегрує всі види сучасної діяльності людини: від виконання творчого задуму до реалізації готового продукту» (Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь «Технологія»).

Сучасні організаційні форми в умовах навчальної майстерні (кабінету) у складі ланок, бригад, дизайнерських та конструкторських бюро, відділу технолога передбачають виконання учнями навчальних завдань, творчих робіт і творчих проектів. Художньо-проектна діяльність у процесі сучасного профільного навчання використовує найчастіше ігрові, навчально-пізнавальні, соціально-комуникативні методи навчально-пізнавальної діяльності. У процесі розроблення навчальних творчих проектів ви не тільки спроектуєте графічно новий об’єкт, а й створите його з легко оброблюваних матеріалів для практичного застосування у навчальному закладі.

Під час навчальних занять ви навчитеся організовувати та облаштовувати своє робоче місце дизайнерів-графіків та веб-дизайнерів у навчальних та домашніх умовах для проектування (дизайну) і виготовлення (технології) так, щоб на ньому було приємно, зручно і продуктивно розробляти новий об’єкт графічного чи веб-дизайну – від стадії осмислення мотивації, причин необхідності його створення, проектування до стадії його втілення в матеріалі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Теоретичні аспекти прав дітей в Україні
В Конвенції про права дитини наголошується, що “дитиною є будь-яка людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, стосовно даної дитини вона не досягає повноліття раніше”. М ...

Форми, методи, засоби формування патріотичних почуттів молодших школярів
Слово “технологія” (від грецької techne – мистецтво, майстерність; logos – наука) “у виробничому процесі означає систему запропонованих наукою засобів, способів і алгоритмів, застосування я ...

Проблема навчання у виховній системі В.А. Караковського
Школа, що зважилися на створення гуманної, демократичної системи, повинна бути готова до руйнування помилкового благополуччя. Найперше і найважче, що доводиться робити, - міняти педагогічні ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net