Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах

Сторінка 2

На початку заняття треба зайняти визначене вчителем робоче місце так, щоб можна було, не нахиляючись, зручно користуватися клавіатурою і щоб було добре видно зображення на екрані монітора.

Розпочинати роботу можна тільки за вказівкою вчителя.

3. Вимоги з безпеки праці під час роботи

Дотримуватися всіх вимог інструкції, а також поточних вимог учителя.

Під час роботи забороняється відволікатися від виконання поставленого навчального завдання.

Можна виконувати тільки навчальні завдання. Категорично забороняється виконувати інші роботи.

Працювати з клавіатурою слід чистими сухими руками.

На клавіші треба натискати плавно, не допускаючи різких натискувань.

Користуватись друкувальними пристроями можна тільки в присутності вчителя.

У разі виявлення несправностей обладнання слід повідомити вчителя.

Не можна намагатися самостійно проводити регулювання або усувати несправності комп’ютерного обладнання.

4. Вимоги з безпеки праці після закінчення роботи

Необхідно повідомити вчителя про несправності обладнання, виявлені під час роботи.

Після закінчення роботи на робочому місці не повинні залишатися зайві предмети.

5. Вимоги з безпеки праці за аварійних ситуацій

У разі виявлення незвичного звуку або відключення комп’ютерного обладнання негайно припинити роботу і повідомити про це учителя.

У разі появи горілого запаху зупинити роботу та повідомити про це учителя. За необхідності надати допомогу в гасінні пожежі.

У разі потрапляння учнів під струм знеструмити навчальну майстерню, надати першу допомогу та викликати швидку допомогу.

У разі виникнення пожежі знеструмити навчальну майстерню (кабінет), викликати пожежну команду і приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

За недотримання учнями вимог, правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки адміністрація школи може притягти їх до дисциплінарної або адміністративної відповідальності.

Типовий приклад навчальної майстерні з «Основ дизайну» з комп’ютерним обладнанням

Рис. 3.26. Типовий приклад навчальної майстерні з «Основ дизайну» з комп’ютерним обладнанням: 1 – робоче місце; 2 – додаткові робочі столи для художньо-проектних робіт; 3 – робоче місце вчителя

Організація проектно-технологічної діяльності в групах за напрямами. Дизайн-освіта України нині переходить до активного використання інформаційних технологій та залучення учнів до пошуково-інформаційної та проектно-дослідницької діяльності у процесі профільного навчання основ дизайну.

Навчальний предмет «Трудове навчання» нині трансформувався у «Технології», які передбачають не тільки репродуктивне виготовлення об’єктів учнівської творчості, а й проектування (художнє - дизайн, технічне), у тому числі комп’ютерними засобами. У вимогах державного стандарту освітньої галузі «Технологія» зазначено: «Основою реалізації всіх змістових ліній є проектно-технологічна та інформаційна діяльність, яка інтегрує всі види сучасної діяльності людини: від виконання творчого задуму до реалізації готового продукту» (Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь «Технологія»).

Сучасні організаційні форми в умовах навчальної майстерні (кабінету) у складі ланок, бригад, дизайнерських та конструкторських бюро, відділу технолога передбачають виконання учнями навчальних завдань, творчих робіт і творчих проектів. Художньо-проектна діяльність у процесі сучасного профільного навчання використовує найчастіше ігрові, навчально-пізнавальні, соціально-комуникативні методи навчально-пізнавальної діяльності. У процесі розроблення навчальних творчих проектів ви не тільки спроектуєте графічно новий об’єкт, а й створите його з легко оброблюваних матеріалів для практичного застосування у навчальному закладі.

Під час навчальних занять ви навчитеся організовувати та облаштовувати своє робоче місце дизайнерів-графіків та веб-дизайнерів у навчальних та домашніх умовах для проектування (дизайну) і виготовлення (технології) так, щоб на ньому було приємно, зручно і продуктивно розробляти новий об’єкт графічного чи веб-дизайну – від стадії осмислення мотивації, причин необхідності його створення, проектування до стадії його втілення в матеріалі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Урок перевірки корекції знань та вмінь
Цей тип можна вибирати для проведення підсумкового уроку за семестр та рік. Використати його можна лише в початкових класах, де такі уроки заплановані в програмах з народознавства. Структур ...

Методичне забезпечення з теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''
Iнформацiйно-методичне забезпечення — це наявнiсть таких джерел iнформацiї, як текстовi (книги, брошури, газети, журнали), графiчнi матерiали (креслення, схеми, дiаграми, таблицi), аудiовiз ...

Значення пізнавальної активності на уроці
Практика показує що навчання як процес засвоєння знань, навичок і умінні протікає успішно лише при досить високій пізнавальній активності дітей — прагненні до навчання, до оволодіння більш ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net