Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах

Сторінка 1

Назвіть особливості організації робочих місць старшокласників-дослідників для проведення практичних і лабораторних робіт на уроках предметів природничого циклу (фізики, хімії, біології).

Чому навчальне середовище, незалежно від, того, де воно знаходиться, -в шкільних, позашкільних чи домашніх умовах, називають предметно-розвивальним?

Яким має бути ідеально організоване вами навчальне середовище, в якому найбільш продуктивно ви змогли б займатися пошуковою, дослідницькою, експериментальною, предметно-перетворювальною діяльністю (особливості інтер’єру; перелік обов’язкових складових меблів і обладнання, їх ергономіч-ність; наявність канцелярського приладдя тощо)?

Наскільки важлива наявність культури проведення старшокласником ау-диторної навчально-пізнавальної діяльності, щоб успішно перейти до самостійної пошукової, дослідницької, експериментальної, предметно-перетворювальної роботи у віртуальній сфері мережевого оточення класу, школи, Інтернету.

Чому під час проведення практичних і лабораторних робіт з пошукової, дослідницької, експериментальної, предметно-перетворювальної діяльності надзвичайну увагу приділяють безпечним прийомам роботи, протипожежним заходам, виробничій санітарії та індивідуальній гігієні?

Безпека праці під час роботи в навчальній майстерні для проведення занять з «Основ дизайну».

Навчальний предмет «Основи дизайну» вивчається з обов’язковим використанням комп’ютерного обладнання. Під час роботи з комп’ютером необхідно дотримуватись правил безпеки праці, вимог з охорони праці та протипожежної безпеки.

До самостійної роботи на комп’ютерному обладнанні допускаються учні, які пройшли медичний огляд, навчання з інформатики, вступний інструктаж з безпеки праці та первинний інструктаж з безпеки праці на робочому місці. В подальшому всі учні проходять повторні інструктажі з безпеки праці на робочому місці один раз на півріччя, періодичні медичні огляди – один раз на два роки.

Під час роботи на комп’ютерах можуть діяти небезпечні та шкідливі фактори: фізичні, психофізіологічні.

Особливості комплектації та обладнання робочого місця дизайнера-початківця. Основним обладнанням навчального робочого місця дизайнера-початківця є: монітор, системний блок та клавіатура. Сканер та принтер використовуються як обладнання загального користування.

Робочі місця мають бути розташовані на відстані не менше 1,5 м від стіни з вікнами, від інших стін на відстані 1 м, між собою на відстані не менше 1,5 м. Відносно вікон робоче місце доцільно розташовувати так, щоб природне світло падало на нього збоку, переважно зліва.

Робочі місця слід розташовувати так, щоб уникнути потрапляння в очі прямого світла. Джерела освітлення рекомендується розташовувати з обох боків екрана паралельно напрямку погляду працюючого. Для уникнення світлових відблисків екрана, клавіатури в напрямку очей користувача, від світильників загального освітлення або сонячних променів, на вікнах установлюють жалюзі. Монітор повинен бути розташований на робочому місці так, щоб поверхня екрана перебувала в центрі поля зору на відстані 400-700 мм від очей користувача.

Інструкція з безпеки праці та правил поведінки учнів під час роботи на комп’ютерному обладнанні

1. Загальні вимоги

До роботи на комп’ютерному обладнанні допускаються учні, з якими було проведено інструктаж з безпеки праці та електробезпеки з відповідним записом у журналі охорони праці та особистим підписом учня.

Не дозволяється перебувати в навчальній майстерні (кабінеті) без учителя.

Робота в навчальній майстерні (кабінеті) має відбуватися за розкладом занять і графіком самостійної роботи учнів та учителя.

Учням забороняється відкривати щиток живлення, як під час роботи комп’ютерів, так і у разі їх вимкнення.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Забороняється перебувати в навчальній майстерні (кабінеті) у верхньому одязі або приносити його з собою.

Забороняється приносити на робочі місця особисті речі, дискети та інші речі, що не стосуються художньо-проектної діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Засоби позбавлення комп’ютерної залежності
Залежність це сильна потреба здійснювати певні дії. Комп’ютерна залежність це гостра потреба грати у комп’ютерні ігри, «подорожувати» по мережі Інтернет. Але все це втеча від реального житт ...

Аналіз рейтингових систем оцінки рівнів підготовки студентів
Загальний порядок оцінювання знань студента за кредитно-модульною системою, порядок розподілу балів, форми і види завдань, критерії оцінювання знань тощо для кожної навчальної дисципліни до ...

Метод формування свідомості як ефективний метод у процесі гендерного виховання учнів ПТНЗ
У демократичному суспільстві, в якому взаємини між людьми ґрунтуються передусім на засадах гуманізму, повноцінна діяльність кожної особистості може бути ефективною, якщо вона спирається на ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net