Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерних технологій під час виконання творчого проекту учнями старших класів

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерних технологій під час виконання творчого проекту учнями старших класів

Сторінка 4

Відповідно до Наказу МОН України від 22 квітня 2009 р. № 1/9-227 «Щодо підвищення якості з вивчення питань охорони праці у вищих навчальних закладах» при виконанні дипломних робіт (проектів) до них необхідно включати окремий розділ «Охорона праці». Цей розділ повинен відповідати темі дипломної роботи і бути погодженим з консультантом-викладачем кафедри охорони праці або визначений керівником роботи.

Стандарт ISO 26000. Його вимоги до організації та безпеки праці

Міжнародний стандарт ISO 26000 є одним з трьох документів, рекомендованих Європейською комісією для європейських компаній, як керівні документи з забезпечення зобов’язань у галузі соціальної відповідальності.

Все більше у суспільстві закріплюється думка, що принципи соціальної відповідальності є однією із складових успішної стратегії, що зміцнює імідж і репутацію компанії, приваблює клієнтів та утримує найкращих працівників.

Відсутність соціальної відповідальності, продуманої, виваженої соціальної політики унеможливлює побудову позитивного іміджу компанії, етичне ведення бізнесу, обмежує доступ до фінансових ринків. Лідерами з впровадження практик соціальної відповідальності в Україні є Донецька, Львівська та Одеська області. Але компанія, що прагне стати соціально відповідальною, постійно стикається з проблемами впровадження соціальної відповідальності, її термінології, нефінансової звітності. З метою вирішення цих проблем Міжнародна організація стандартизації у січні 2005 р. ініціювала процес розробки стандарту із соціальної відповідальності ISO 26000 «Керівництво з соціальної відповідальності». Також підставою для розробки стандарту із соціальної відповідальності стало визнання значення ролі соціальної відповідальності у сталому розвитку організації на Всесвітньому Саміті з навколишнього середовища у Ріо-де-Жанейро у 1992 р. та на Всесвітньому Самміті зі сталого розвитку у Південній Африці у 2002 р. [93, с. 30]

У листопаді 2007 р. Україна приєдналася до розробки міжнародного стандарту із соціальної відповідальності ISO 26000. 25 січня 2008 р. було затверджено склад Національного дзеркального комітету, роботу якого координує Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. За рекомендаціями ISO до розробки стандарту були залучені представники шістьох зацікавлених сторін, так званих стейкхолдерів: споживачі, органи державної влади, бізнес, профспілки, неурядові організації, дослідницькі інституції. На роботу над ISO 26000 витратили три роки і 12 мільйонів доларів. Всього у розробці стандарту прийняли участь 397 експертів з 76 країн світу. Об’єм тексту стандарту – 91 сторінка.

Уряд та місцеве самоврядування відіграють першочергову роль у впровадженні принципів соціальної відповідальності в повсякденне життя громадян. Від парламентських ініціатив, активності чиновників міністерств, місцевого самоврядування в першу чергу залежить, яка соціальна політика буде визначена в країні, які закони та правила в галузі соціальної відповідальності будуть встановлені та які стандарти праці і принципи соціальної відповідальності ми будемо мати на наших підприємствах.

Згідно ISO 26000 соціальна відповідальність компанії включає такі компоненти, як захист прав людини, навколишнього природного середовища, безпеку праці, права споживачів та розвиток місцевих общин, а також організаційне управління та етику бізнесу.

Результати такої діяльності повинні бути відображені у нефінансовій звітності. Під нефінансовою звітністю у даному випадку розуміють визначення, оцінку, контроль, публікацію інформації про суттєві, з точки зору стійкого розвитку та соціального добробуту, результати і наслідки діяльності організації. Така звітність повинна складатися у відповідності з принципом «потрійного підсумку», тобто аналізу наслідків діяльності організації з урахуванням її внеску у економічне процвітання, якість навколишнього середовища та зростання соціального капіталу.

Структура стандарту включає наступні розділи:

1. Вступ. Інформація про зміст стандарту та обґрунтування необхідності його розробки.

2. Сфера застосування. Визначення об’єкта стандарту – керівництва, сфери та меж застосування.

3. Нормативні посилання. Перелік документів (при їх наявності) які

необхідно застосовувати сумісно з даним стандартом.

4. Терміни та визначення. Ідентифікація застосовуваних у стандарті термінів, для яких необхідні визначення, та підготовка таких визначень.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Засоби навчання. Їх види та функції
Засоби навчання — допоміжні матеріальні засоби школи з їх специфічними дидактичними функціями. Засоби навчання у навчальному процесі: слово вчителя — для передачі знань, слово і дія для фор ...

Нерівність трикутника
Якщо точки й різні, то відстанню між ними називається довжина відрізку . Якщо точки й збігаються, то відстань між ними приймається рівною нулю. Теорема 8.1 (нерівність трикутника). Які б не ...

Ознайомлення з рідним містом як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку
Під час виховання у дітей дошкільного віку любові до Батьківщини потрібно розпочинати виховувати любов до рідного міста. Успішний розвиток дошкільнят при ознайомленні з рідним містом можлив ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net