Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерних технологій під час виконання творчого проекту учнями старших класів

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерних технологій під час виконання творчого проекту учнями старших класів

Сторінка 2

На пізніших стадіях роботи результатом дизайнерської діяльності є підсумковий проект, який повинен володіти максимальною інформацією про об'єкт проектування і бути досить виразним для сприйняття.

У підсумковому проекті в порівнянні з ескізом більшою мірою виражені образні і функціональні характеристики виробу. На цій стадії точніше визначаються форма, розміри, пропорції і взаємні співвідношення конструктивних елементів, внутрішня конструкція, колір і фактура поверхні. На ортогональних проекціях і на наочних зображеннях предмету (у аксонометрії або в перспективі) конкретизується інформація про зовнішню і внутрішню будову проектованого виробу. Внутрішня форма об'єкту повною мірою виявляється за допомогою розрізів і перетинів. При цьому умовна інформація, сприяюча повнішому сприйняттю зовнішньої і внутрішньої конструкції доповнюється образотворчими засобами, передавальними матеріальність об'єкту.

Важливою особливістю художньо-проектної графіки на стадії виконання підсумкового проекту є використання накладених перетинів і розрізів, виконаних іншим графічним матеріалом, чим контур об'єкту (з акварельним відмиванням і штрихуванням). Характерний також поєднання ліній різної товщини і кольору, накладення розрізів на зображення предмету. Іноді застосовується тонований темний папір, на якому наноситься контрастний світлий контур.

Застосування масштабів на кресленні умовно: на одному листі можуть знаходитися зображення, виконані в різних масштабах.

Застосування тривимірного комп'ютерного моделювання об'єкту в художньому проектуванні значно полегшує роботу дизайнера, оскільки побудова тіней відбувається автоматично при виборі положення у віртуальному просторі і параметрів джерела освітлення.

У даного виконання світлотіньове креслення може бути як монохромним, так і поліхромним. Для графічної подачі дизайн-проекта характерне застосування поліхромного креслення, оскільки одне з основних завдань дизайнерської діяльності - це естетична цінність виробу, його колористична досконалість, гармонія поєднання кольору з фактурою і матеріалом.

Слід зазначити, що на підсумковому етапі виконання проекту застосування засобів комп'ютерної графіки найдоцільніше. У зв'язку з тим, що пошукові завдання вже вирішені, а естетичні вимоги до якості високі. При цьому досягаються:

- гармонія колірного рішення і матеріальності;

- цілісність і графічна єдність зображень;

- наочність;

- оптимальне поєднання інформативності і декоративності проектної графіки.

Разом з цим, використання технології комп'ютерної графіки припускає збагачення зовнішнього вигляду дизайн-проекта за рахунок різноманітних текстур, фактур, середовища, матеріальності, які неможливо отримати традиційними засобами. Проте старшокласник повинен уміти користуватися традиційними матеріалами, володіти сформованим художньо-образним мисленням, поняттями про живописне і конструктивне моделювання об'єму.

Обов'язкові знання основ геометрії, креслення і перспективи, які сприяють правильному формоутворенню, вибору точки зору на об'єкти сцени (положення камери), вільній операції вікнами проекцій в процесі тривимірного комп'ютерного проектування. У комп'ютерних технологіях результати дизайнерської діяльності фіксуються у вигляді файлів з графічним розширенням. Вони можуть бути відображені на екрані у будь-який момент і є більш інформативними в порівнянні з ескізами і кресленнями, виконаними від руки або за допомогою креслярських інструментів. При цьому відносна легкість трансформації об'єктів дозволяє створювати за однакову кількість часу більше число можливих варіантів. Спостерігаючи конкретні результати проектної діяльності, старшокласник дістає можливість заздалегідь їх оцінити і внести необхідні корективи.

Відзначимо, що перераховані особливості комп'ютерної графіки відповідають змісту дизайнерської діяльності стосовно таких її видів, як промисловий дизайн, дизайн інтер'єру і ін.

Отже, в сучасних умовах діяльність старшокласників при проектуванні об'єктів графічного дизайну в галузі реклами, WeЬ-дизайну, інтерактивної комп'ютерної графіки, комунікативного дизайну із застосуванням відеомонтажа і інших засобів практично повністю супроводжується комп'ютерним моделюванням. Використання традиційних графічних засобів в цих випадках доцільно при формуванні задуму проекту, виконанні нарисів, ескізів на початкових етапах дизайнерської діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Методи та інструменти педагогічного контролю у системі середньої освіти
Контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів – невід’ємний структурний компонент навчального процесу. Виходячи з логіки процесу навчання, він є, з одного боку, завершальним компонентом ...

Іноземна пісня як елемент національно-культурного компоненту змісту навчання англійської мови
В даний час є природним те, що оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування неможливо без знань особливостей культури країни досліджуваної мови. Лінгвокраїнознавчий та комунікативний п ...

Педагогічні умови, що забезпечують диференційований підхід до організації навчання учнів
Як уже зазначалося, є вчителі, які хоч і довіряють ідеї диференціації навчання, підтримують її, проте, коли мова йде про застосування цієї ідеї, вони роблять це невдало, неправильно. Цілком ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net