Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 9

Високому рівню в контрольних групах відповідали результати вирішення тесту 89 % випробовуваних, в експериментальних групах - у 92 %). Мабуть, це пов'язано з тим, що здібності уваги у старшокласників контрольних груп розвивалися в процесі навчання іншим дисциплінам.

Рис. 2.16. Діаграма показників розвитку концентрації уваги (у %)

Разом з тим, відчутну різницю показників перемикання уваги ми пов'язуємо із специфікою графічної діяльності старшокласників експериментальних груп, яка вимагає підвищеної концентрації і перемикання уваги в процесі перекодування графічної інформації з однієї форми в іншу. Вказані здібності активно розвиваються при постійному переході від наочного зображення до креслення, читанні і виконанні ескізів, креслень, в процесі комп'ютерного моделювання об'єктів і ін.

Рис. 2.17 . Діаграма показників розвитку перемикання уваги (у %)

Визначення рівня розвитку повноти і конкретності сприйняття проводилося з використанням тестової методики «Пізнавання фігур» [78]. Старшокласникам контрольних і експериментальних груп протягом 10 секунд була пред'явлена таблиця із зображенням 9 фігур. Інструкція містила вимогу запам'ятати якомога більше фігур. Потім була показана друга таблиця із зображенням 25 фігур (див. дод.Г ). Потрібно було знайти і вказати в другій таблиці фігури з першої таблиці.

При підрахунку кількості правильно і фігур, що неправильно дізналися, рівень пізнавання був визначений по формулі:

Е = М/9 + N

де «М» - число фігур, що правильно дізналися

«N» - число помилково вказаних фігур.

Оптимальний рівень пізнавання, який ми пов'язуємо з такими здібностями як точність, повнота і конкретність сприйняття, був прийнятий за одиницю. При порівнянні загальних показників тестування старшокласників контрольних і експериментальних груп виявилось, що оптимальний рівень пізнавання в експериментальних групах декілька вище (приблизно на 11 %). Можна припустити, що це пов'язано ще і з тим, що стимульный матеріал до тестової методики містить фігури-символи. У свою чергу, в експериментальних групах навчально-творча діяльність старшокласників більшою мірою припускала постійну операцію не тільки образами конкретних об'єктів, але і їх уявленнями в символічній формі. До таких образів відносилися ескізи проектованих об'єктів, їх каркасні зображення при комп'ютерному моделюванні, креслення, вікна проекцій з елементами, що умовно зображаються, і ін. Уявна операція образами конкретних об'єктів і їх зображень в символічній формі, на нашу думку, мала вплив на розвиток у старшокласників здібностей сприйняття в графічній діяльності. Слід зазначити, що оптимальний рівень пізнавання, відмічений у конкретного учня далеко не завжди відповідав високій якості виконаних ним завдань з елементами творчості. Очевидно, що виявити розвиток здібностей до дизайнерської діяльності можливо лише при аналізі і результатів тестування, і аналізу якості творчих робіт, і на основі спостережень за процесом учбово-творчої діяльності кожного старшокласника.

Для визначення рівня розвитку просторових уявлень старшокласників в контрольних і експериментальних групах, ми використовували тестову методику оцінки структури інтелекту, розроблену Амтхауером [2]. Тест складається з 9 субтестів, що включають 176 завдань на визначення просторового, мнемічного, вербального і інших компонентів інтелекту, здібностей концентрації уваги і збереження в пам'яті матеріалу, що вивчається.

Середня величина кореляцій між групами завдань кожного субтесту і загальним результатом рівна 0,65. Середня величина взаємних кореляцій - 0,36. Валіднsсть тесту pf критерієм показників успішності визначена на рівні 0,62. Коефіцієнт його надійності склав 0,95. Наголошуємо, що достовірність відмінностей в результатах тестування випробовуваних різних груп і значущі кореляції із загальними результатами дозволяють вважати, що дана тестова методика володіє достатньо високою валідністю.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Рекомендуємо почитати:

Проектна технологія
Однак сьогодення вимагає від освіти не забезпечення учнів певною сумою знань, а вміння отримувати знання самостійно, що можна забезпечити використанням не тільки однієї технології, а цілим ...

Організація та види самостійної роботи на уроках математики та в позаурочний час
Серед методів, які спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів, важлива роль належить самостійній роботі. Термін самостійна робота вживають у різних значеннях. Часто так називаю ...

Класифікація формул логіки предикатів. Логічне слідування
За допомогою логічних операцій можна конструювати як завгодно складні предикати. Їх записують у вигляді формул, абстрагуючись від конкретного змісту. Введемо індуктивні означення терма та ф ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net