Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Сторінка 7

Рис. 2.15. Проект кафе (3D STUDIO MAX)

Спостереження за процесом роботи над проектом дозволили констатувати, що найяскравіше у старшокласників розвинені здібності до дивергенції, трансформації, конвергенцію, реконструкції, композиційні здібності (комплексне сприйняття форми, пропорцій, кольору і ін.), просторове уявлення і уяву, легкість і широта асоціювання, образне мислення і символічна пам'ять, самостійність, гнучкість мислення, цілісність сприйняття; гнучкість перемикання уваги; креативність.

Використання можливостей комп'ютерного тривимірного моделювання об'єктів дозволяє використовувати в новій для учнів ситуації досвід творчої діяльності, сформований у них на різних заняттях.

На основі умовно визначених нами критеріїв оцінки якості виконаних старшокласниками графічних завдань з елементами творчості ми визначали, які здібності учнів до дизайнерської діяльності актуалізувалися і розвивалися в ній. Індивідуальний рівень прояву творчості, що виразився в новизні і оригінальності результатів виконаних художньо-проектних робіт, в кількості представлених варіантів рішення, в ступені їх відмінності один від одного, якості і кількості структурних перетворень об'єктів, вільному володінні способами формоутворення, композиційній виразності, культурі поєднань кольору, матеріальності, освітлення дозволив скласти уявлення про розвиток здібностей до дизайнерської діяльності кожного старшокласника.

При виконанні завдань з елементами творчості визначався рівень розвитку символічної і рухової пам'яті, тому були враховані критерії оцінки сформованості навиків операції різними засобами комп'ютерної графіки, визначені в ході пошукового експерименту.

При оцінці якості виконання завдань-вправ, спрямованих на вивчення інструментів, операцій і команд графічних застосувань, а також на формування автоматизованих навиків роботи з графічним програмним забезпеченням вчитель проводив аналіз не стільки результатів, скільки процесу роботи старшокласника.

При аналізі результатів виконання студентами репродуктивних завдань і завдань з елементами творчості ми враховували виявлені в ході пошукового експерименту рівні складності конструктивних перетворень при комп'ютерному моделюванні об'єктів:

просте моделювання першого рівня - створення моделей об'єктів на основі операцій з простими параметрично заданими формами (булеві операції, лофтинг, обертання, витискування і ін.);

просте моделювання другого рівня - створення моделей об'єктів на основе редагування на рівні - ребер, вершин, сегментів;

складне моделювання першого рівня (комбінування способів моделювання );

складне моделювання другого рівня (комбіноване моделювання об'єктів із застосуванням деформацій).

Виконання графічних завдань по комп'ютерній графіці відповідає наступним рівням прояву творчості старшокласників до дизайнерської діяльності:

на низькому рівні (10-15 балів) - стереотипність вибору форми об'єкту, обмеженість вибору способів і засобів моделювання, невідповідність отриманої в результаті моделювання конструкції первинному задуму;

на середньому рівні (16 - 25 балів) - вільна операція образотворчими засобами, недостатня виразність в реалізації задуму проекту, обмеженість застосування можливих способів формоутворення;

на високому (26 - 35 балів) - високий ступінь новизни і оригінальності задуму проекту, відповідність конструктивних перетворень загальній концепції проекту, самостійне вирішення завдань композиційної і художньо-естетичної виразності, вільне оперування образотворчими засобами, різноманіття способів створення зображень, формоутворення.

В основному, роботи старшокласників відрізнялися новизною, оригінальністю і варіативністю способів виконання завдань.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рекомендуємо почитати:

Тестування як інструмент педагогічного контролю
Тестування розглядається сьогодні, в основному, як спосіб ефективної перевірки результатів навчання чи ступеня готовності до тієї чи іншої діяльності. Широке впровадження тестування обумовл ...

Павло Тичина. «Гаї Шумлять». Урок засвоєння нових знань
Тема. Павло Тичина. «Гаї шумлять .». Вираження патріотичних почуттів митця через поетизацію рідної природи. Гармонія людини і природи. Мета: розкрити красу пейзажної лірики поета, показати ...

Типологія уроків літератури з мультимедійною підтримкою
Специфіка підготовки уроку - презентації безумовно визначається типом уроку. У нашій практиці використовуються: Уроки-лекції Інформаційно-комунікаційні технології на цьому типі уроку роблят ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net