Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Сторінка 7

Рис. 2.15. Проект кафе (3D STUDIO MAX)

Спостереження за процесом роботи над проектом дозволили констатувати, що найяскравіше у старшокласників розвинені здібності до дивергенції, трансформації, конвергенцію, реконструкції, композиційні здібності (комплексне сприйняття форми, пропорцій, кольору і ін.), просторове уявлення і уяву, легкість і широта асоціювання, образне мислення і символічна пам'ять, самостійність, гнучкість мислення, цілісність сприйняття; гнучкість перемикання уваги; креативність.

Використання можливостей комп'ютерного тривимірного моделювання об'єктів дозволяє використовувати в новій для учнів ситуації досвід творчої діяльності, сформований у них на різних заняттях.

На основі умовно визначених нами критеріїв оцінки якості виконаних старшокласниками графічних завдань з елементами творчості ми визначали, які здібності учнів до дизайнерської діяльності актуалізувалися і розвивалися в ній. Індивідуальний рівень прояву творчості, що виразився в новизні і оригінальності результатів виконаних художньо-проектних робіт, в кількості представлених варіантів рішення, в ступені їх відмінності один від одного, якості і кількості структурних перетворень об'єктів, вільному володінні способами формоутворення, композиційній виразності, культурі поєднань кольору, матеріальності, освітлення дозволив скласти уявлення про розвиток здібностей до дизайнерської діяльності кожного старшокласника.

При виконанні завдань з елементами творчості визначався рівень розвитку символічної і рухової пам'яті, тому були враховані критерії оцінки сформованості навиків операції різними засобами комп'ютерної графіки, визначені в ході пошукового експерименту.

При оцінці якості виконання завдань-вправ, спрямованих на вивчення інструментів, операцій і команд графічних застосувань, а також на формування автоматизованих навиків роботи з графічним програмним забезпеченням вчитель проводив аналіз не стільки результатів, скільки процесу роботи старшокласника.

При аналізі результатів виконання студентами репродуктивних завдань і завдань з елементами творчості ми враховували виявлені в ході пошукового експерименту рівні складності конструктивних перетворень при комп'ютерному моделюванні об'єктів:

просте моделювання першого рівня - створення моделей об'єктів на основі операцій з простими параметрично заданими формами (булеві операції, лофтинг, обертання, витискування і ін.);

просте моделювання другого рівня - створення моделей об'єктів на основе редагування на рівні - ребер, вершин, сегментів;

складне моделювання першого рівня (комбінування способів моделювання );

складне моделювання другого рівня (комбіноване моделювання об'єктів із застосуванням деформацій).

Виконання графічних завдань по комп'ютерній графіці відповідає наступним рівням прояву творчості старшокласників до дизайнерської діяльності:

на низькому рівні (10-15 балів) - стереотипність вибору форми об'єкту, обмеженість вибору способів і засобів моделювання, невідповідність отриманої в результаті моделювання конструкції первинному задуму;

на середньому рівні (16 - 25 балів) - вільна операція образотворчими засобами, недостатня виразність в реалізації задуму проекту, обмеженість застосування можливих способів формоутворення;

на високому (26 - 35 балів) - високий ступінь новизни і оригінальності задуму проекту, відповідність конструктивних перетворень загальній концепції проекту, самостійне вирішення завдань композиційної і художньо-естетичної виразності, вільне оперування образотворчими засобами, різноманіття способів створення зображень, формоутворення.

В основному, роботи старшокласників відрізнялися новизною, оригінальністю і варіативністю способів виконання завдань.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рекомендуємо почитати:

Використання творчої спадщини Катерини Білокур на уроках образотворчого мистецтва
Використання творчості Катерини Білокур на уроках образотворчого мистецтва або проведення спеціалізованого уроку по ознайомленню учнів з її творчістю дає змогу засвоїти творчість художниці ...

Запам’ятовування, відтворення та забування
Пам'ять - форма психічного відображення, яка полягає в закріпленні, збереженні та наступному відтворенні минулого досвіду, що робить можливим його повторне використання в діяльності або пов ...

Дослідницька перевірка педагогічних умов диференційованого підходу до організації навчання
Дослідження проводились у Нікопольській школі-інтернат № 1 «Гармонія» Проведенню дослідно-експериментальної програми передував констатуючий експеримент, мета якого була в тому, щоб виявити ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net