Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Сторінка 4

Високий рівень (21-30 балів) характеризувався творчими роботами, що включають креслення оригінальних конструкцій групи самостійно розроблених об'єктів. Теоретичне обгрунтування представлених об'єктів учні супроводжували коротким екскурсом в історію дизайну аналогічних виробів, поясненнями вибору зображень креслення об'єкту залежно від конструктивних особливостей його форми.

Слід зазначити, що у міру виконання завдань з елементами творчості у старшокласників поступово формувався досвід творчої діяльності. Більшою мірою це позначалося на індивідуальному стилі роботи, при якому яскраво виявлялися певні компоненти здібностей до дизайнерської діяльності.

При формулюванні умов комплексу завдань по комп'ютерній графіці ми також підбирали реальні об'єкти. При цьому ми враховували спрямованість на майбутню професійну. Ми враховували, що завдання повинні бути різноплановими за змістом, відображати міжпредметні зв'язки. Так, наприклад, оскільки в курсі «Основи дизайну» старшокласники вивчали елементи та принципи організації інтер'єру, як об'єкти для тривимірного комп'ютерного моделювання ми запропонували використовувати елементи інтер'єру. Надалі в умовах завдань з творчою спрямованістю старшокласники створювали моделі проектів інтер'єрів приміщень в тривимірному віртуальному просторі і їх анімацію.

В процесі виконання завдань, направлених на вивчення способів художнього проектування об'єктів і їх моделювання засобами тривимірної комп'ютерної графіки, ми запропонували старшокласникам:

- продумати форму об'єктів, об'єднаних загальним стилем і тематикою;

- провести геометричний аналіз форми з урахуванням її створення засобами комп'ютерної графіки;

- підібрати раціональні способи і алгоритми моделювання.

Вчитель пояснюючи теоретичний матеріал показував на конкретних прикладах способи моделювання об'єктів, і супроводжуючи усний виклад матеріалу демонстрацією прийомів створення об'єктів засобами комп'ютерної графіки на екрані монітора. В процесі пояснення вчитель використовув демонстраційні навчальні програми, що ілюструють способи отримання зображень засобами комп'ютерної графіки за допомогою поєднання різних операцій і команд. Як правило, вчитель доповнював пояснення матеріалу показом спеціально розробленої наочної допомоги із зображенням послідовності і результатів моделювання об'єктів, а також файлів дизайн-проектов (у Інтернеті, на СD-дисках), створених художниками, дизайнерами.

Потім студенти приступали до виконання запропонованих вчителем завдань.

При виконанні завдань-вправ по комп'ютерній графіці ми запропонували підібрати об'єкти так, щоб при виконанні наступного завдання їх можна було сумістити в єдиній, складнішій сцені віртуального простору. Надалі, при вивченні нових тем, основні операції студенти освоювали під контролем вчителя в ході виконання завдань-вправ. На цьому етапі навчання вчитель супроводжував пояснення учбового матеріалу показом способів створення джерел освітлення, вибору і настройки їх параметрів. Після цього параметри освітленості і матеріальності ті, що навчаються підбирали до об'єктів, самостійно створених в ході виконання попереднього завдання з творчою спрямованістю.

Умови практичних завдань по комп'ютерній графіці ми варіювали з урахуванням особливостей програмного забезпечення, використовуваного в учбовому процесі. Наприклад, в ході освоєння додатку СОRЕL DREАМ ЗD, 3D STUDIO MAX старшокласниквам була запропонована система графічних завдань, направлених на розвиток здібностей до дизайнерської діяльності.

У першу групу графічних завдань, направлених на освоєння інструментів і вивчення способів комп'ютерного моделювання тривимірних об'єктів, ми включили:

1.Створення об'єкту на основі комбінування примітивів, позиціонування в просторі сцени по заданому алгоритму.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

Експериментальне підтвердження ефективності формування читацьких інтересів з допомогою малюнків та ілюстрацій
Експериментальне дослідження читацьких інтересів молодших школярів проводилося під час роботи у Жирівській ЗОШ І-ІІ ступенів Жидачівського району Львівської області. Мета дослідження поляга ...

Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні
Суспільство постійно змінюється, це в свою чергу призводить до виникнення певних завдань, які постають перед суспільством. Так, одним із основних завдань сучасного суспільства, ми вважаємо, ...

Дидактичні умови організації самостійної роботи молодших школярів
Визначаючи дидактико-методичні підходи до організації самостійної роботи учнів, ми враховували творчі надбання видатних науковців традиційної педагогіки та новітні концепції навчання. Теоре ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net